АУДИТ договірних відносин, РОЗРАХУНКІВ з покупцями і замовниками постачальниками та підрядниками

При аудиті договірних відносин аудитор перевіряє не тільки юридичні аспекти дії договорів, але і їх вплив на порядок відображення пов'язаних з ними операцій у бухгалтерському обліку. У проведенні перевірки може брати участь експерт-юрист.

Даний напрямок аудиту може бути укрупненно представлено наступними питаннями:

 • 1) аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, дебіторами і кредиторами;
 • 2) аудит резервів по сумнівних боргах (рахунок 63 та ін.);
 • 3) аудит розрахунків за претензіями та відшкодування матеріального збитку (рахунки 73, 94 та ін.);
 • 4) аудит розрахунків по спільній діяльності (76 та ін.).

Уявімо дії аудитора у вигляді табл. 21.1.

Таблиця 21.1

Аудит договірних відносин, розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, дебіторами і кредиторами (рахунки 60, 62, 76 та ін.)

Провести:

 • а) перевірку і підтвердити повноту та правильність проведених інвентаризацій розрахунків з дебіторами і кредиторами та відображення їх результатів в обліку;
 • б) перевірку і підтвердити правильність оформлення первинних документів з придбання товарно-матеріальних цінностей і отримання послуг з метою підтвердження обгрунтованості виникнення кредиторської заборгованості;
 • в) перевірку і підтвердити своєчасність погашення і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості;
 • г) оцінку правильності оформлення і відображення в обліку пред'явлених претензій;
 • д) перевірку правильності оформлення первинних документів з поставки товарів і надання послуг з метою підтвердження обгрунтованості виникнення дебіторської заборгованості;
 • е) перевірку і підтвердити своєчасність погашення і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості;
 • ж) перевірку правильності оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, здійснюваних у рамках договору простого товариства;
 • з) перевірку правильності оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків з дочірніми (залежними) товариствами

Аудит резервів по сумнівних боргах (рахунок 63 та ін.)

Перевірити:

 • а) і підтвердити залишки коштів, зарезервованих по сумнівних боргах:
 • б) повноту, правильність і обгрунтованість нарахування резерву по сумнівних боргах;
 • в) повноту і правильність використання резерву по сумнівних боргах;
 • г) повноту і правильність відображення в синтетичному та аналітичному обліку операцій по резерву по сумнівних боргах;
 • д) правильність формування резерву по сумнівних боргах в податковому обліку

Аудит розрахунків за претензіями та відшкодування матеріального збитку (рахунки 73, 94 та ін.)

 • а) перевірити своєчасність пред'явлення претензій внаслідок порушення договірних зобов'язань, за пропажу і недостачу вантажу в дорозі і т.д .;
 • б) з'ясувати своєчасність вжитих заходів по відшкодуванню завданих збитків, перевірити обгрунтованість претензій;
 • в) підтвердити законність списання претензійних сум на витрати виробництва і фінансові результати;
 • г) перевірити розрахунки щодо недостач, розтрат і розкраданням;
 • д) встановити, чи дотримувалися терміни і порядок розгляду випадків нестач, втрат і розтрат;
 • е) перевірити правильність оформлення матеріалів про претензії щодо недостач, втрат і розкраданням;
 • ж) вивчити причини, що викликали недостачі, розтрати і розкрадання;
 • з) перевірити, чи за всіма дебіторам (боржникам) є зобов'язання про погашення заборгованості або виконавчі листи, систематично чи надходять суми в погашення заборгованості, які заходи вживаються до боржників, від яких припинилися надходження грошей, і т.п.

Аудит розрахунків по спільній діяльності (рахунок 76 та ін.)

У відповідності зі ст. 420 ГК РФ договором вважається угода двох або більше осіб про встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків. Статтею 161 ЦК України передбачено, що угоди юридичних осіб між собою і з громадянами повинні здійснюватися у письмовій формі, яка, в свою чергу, може бути простій чи нотаріальній.

Мети комплексного аналізу (аудиту) договірних відносин можна визначити наступним чином:

 • • виявити типові обставини, що впливають на податкові ризики організації, тобто на можливий наступ небажаних фінансових наслідків (штрафів, пені, сум податку до доплати в бюджет) за результатами проведення податкових перевірок;
 • • сформулювати вичерпний перелік рекомендацій, яким повинна слідувати організація при узгодженні з контрагентами умов договорів та оформленні первинних документів, передбачених угодою сторін.

При цьому аудиту має бути підданий саме процес укладання, виконання та закриття договорів. Тому джерелами інформації є нс лише конкретні договори, укладені з контрагентами, а й внутрішні нормативні акти, що регламентують зазначений процес (наприклад, договірний регламент). Так як багато підрозділи даного напрямку перевірки є схожими, розглянемо один напрямок - розрахунки з покупцями.

Зміст дій з аудиту може включати вивчення і висловлювання професійного судження щодо наступних елементів:

 • • форми договору (проста письмова або нотаріальна);
 • • способу оформлення (єдиний документ, сукупність документів);
 • • наявності істотних умов договору;
 • • наявності додаткових умов, істотно знижують податкові ризики;
 • • наявності та належного оформлення первинних документів, обов'язок складання яких передбачена договірними відносинами (наприклад, акта прийому-передачі приміщення за договором оренди);
 • • наявності обов'язкових реквізитів сторін (підписи повноважних представників, печатки сторін).

При цьому можна запропонувати наступний порядок проведення аудиту:

 • • перевірка належного оформлення договірних відносин (досліджується форма укладення договорів);
 • • перевірка наявності сукупності істотних умов, обов'язкових для даного типу договорів;
 • • перевірка наявності інших умов, що знижують податкові ризики організації;
 • • перевірка наявності реквізитів сторін і підписів їх повноважних представників.

Перерахуємо основні види порушень, які можуть бути виявлені в результаті перевірки проведення розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами:

 • 1. Відсутність договорів на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг), первинних документів, що підтверджують виникнення дебіторської (кредиторської) заборгованості.
 • 2. Порушення порядку складання бухгалтерської звітності в частині формування показників про розмір дебіторської (кредиторської) заборгованості, порушення в частині складання первинних документів, що підтверджують формування показників про дебіторську (кредиторську) заборгованості.
 • 3. Відсутність або неналежне ведення аналітичного обліку, інвентаризації дебіторської (кредиторської) заборгованості.
 • 4. Недотримання порядку оформлення і пред'явлення претензій за договорами.
 • 6. Відсутність первинних документів, що підтверджують додаткові витрати за договорами.
 • 7. Неправомірне застосування податкових відрахувань по ПДВ.

Виявлені порушення аудитор фіксує в робочій документації і враховує при вираженні своєї думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >