Аналіз фінансового стану організації

Аналіз фінансового стану організації дозволяє аудитору сформувати уявлення про її дійсному фінансовому становищі і оцінити фінансові ризики, які вона несе.

Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування організації, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Аналіз фінансового стану включає в себе аналіз бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати роботи оцінюваної організації за минулі періоди для виявлення тенденцій в її діяльності та визначення основних фінансових показників. Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану та платоспроможності організації.

Аналіз фінансового стану організації передбачає наступні етапи:

  • 1) аналіз динаміки та структури статей бухгалтерського балансу;
  • 2) оцінка фінансового становища;
  • 3) оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності.

У табл. 25.1 представлені показники ділової активності, що розраховуються в процесі проведення фінансового аналізу та їх зміст.

Таблиця 25.1

Аналіз фінансового стану

Найменування

показника

Характеристика показника

Оборотність коштів у розрахунках

Зниження оборотності говорить про зниження обсягу продажів, попиту на продукцію або про зростання дебіторської заборгованості. Збільшення оборотності коштів в розрахунках характеризується як позитивна тенденція. Даний показник розраховується в обертах. Якщо для аналізу необхідно отримати значення показника в днях, то 365 днів необхідно розділити на кількість оборотів

Оборотність запасів

Характеризує швидкість споживання або реалізації сировини або запасів. На практиці часто складається ситуація, коли менеджери, побоюючись можливої нестачі товару і "недозарабативанія", створюють надлишкові запаси, щоб підстрахуватися, не замислюючись, що це призводить до зайвих витрат, "заморожування" коштів та скорочення прибутку

Оборотність кредиторської заборгованості

Пов'язує суму грошей, яку організація повинна повернути кредиторам (в основному постачальникам) до певного терміну, і поточну величину закупівель або придбаних у кредиторів товарів / послуг. Як правило, даний показник виражається в календарних днях, що характеризують середній термін оплати за товари та / або послуги, придбані в кредит. Висока частка кредиторської заборгованості знижує фінансову стійкість і платоспроможність організації, однак кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам дозволяє користуватися "безкоштовними" грошима на час її існування

Оборотність власного капіталу

Відображає активність використання грошових коштів. Низьке значення цього показника свідчить про бездіяльність частини власних коштів. Збільшення оборотності говорить про те, що власні кошти організації вводяться в оборот

Тривалість операційного циклу

Операційний цикл дорівнює часу між закупівлею сировини і матеріалів або товарів і отриманням виручки від реалізації продукції. При зниженні тривалості операційного циклу за інших рівних умов коротшає період між закупівлею сировини і отриманням виручки, внаслідок чого зростає рентабельність. Відповідно зниження даного показника в днях сприятливо характеризує діяльність організації

Тривалість фінансового циклу

Фінансовий цикл починається з моменту оплати постачальникам матеріалів (погашення кредиторської заборгованості) і закінчується в момент отримання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості)

 
< Попер   ЗМІСТ