Виконавчий етап

Починається з моменту прибуття сил і засобів до місця проведення масового заходу і є основним. Даний етап полягає в безпосередньому забезпеченні громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів, охоплює дії нарядів і управління ними при його проведенні.

Після прибуття на місце проведення масового заходу керівниками органів внутрішніх справ проводяться: перевірка особового складу, його екіпірування, а також робочий інструктаж старших груп, під час якого повідомляється про можливі зміни часу початку та порядку проведення конкретного заходу і інших змінах в оперативній обстановці, проводиться розстановка сил і засобів для подальшого несення служби; вводиться передбачене планом обмеження руху транспорту і пішоходів; проводиться видалення з зони оточення випадкових осіб; організовується служба нарядів по забезпеченню охорони громадського порядку та безпеки в районі проведення масового заходу та на прилеглій території.

Наряди вводяться в дію в міру розгортання проведеного заходу, а при відсутності необхідності - за розпорядженням старшого оперативного начальника - негайно знімаються і виводяться в резерв.

На співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ при здійсненні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів покладаються такі основні завдання:

  • 1) попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку та безпеки;
  • 2) забезпечення суворого дотримання учасниками і глядачами встановлених правил поведінки;
  • 3) надання сприяння громадським формуванням у вживанні заходів з охорони громадської безпеки;
  • 4) забезпечення охорони громадського порядку на прилеглій території.

Під час проведення масового заходу співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ повинні: перебувати в зазначеному пункті і без спеціального дозволу не залишати доручену ділянку служби, твердо знати і вміло виконувати поставлене завдання; рішуче припиняти порушення громадського порядку; не допускати в зону проведення масового заходу осіб, які не мають спеціальних перепусток чи квитків; не допускати пронесення учасниками заходів спиртних напоїв, виробів зі скла, колючих та ріжучих предметів, які можуть завдати шкоди оточуючим. Для виявлення даних предметів використовуються ручні металошукачі, а також проводиться візуальний огляд прибувають.

При відсутності необхідності введені обмеження руху транспорту і пішоходів по команді старшого оперативного начальника скасовуються.

Дорожньо-патрульна служба спільно з патрульно-постової та іншими службами поліції: забезпечує відповідні обмеження руху транспортних засобів шляхом відводу транспортних потоків за заздалегідь визначеними запасним маршрутами руху транспорту, в тому числі із застосуванням засобів ручного регулювання; організовує при необхідності створення мобільних рухливих резервів на випадок ускладнення оперативної обстановки; забезпечує огляд проїжджаючого автотранспорту з метою недопущення терористичних та інших протиправних дій, провозу вибухових і піротехнічних речовин до місць проведення масових заходів; здійснює візуальне спостереження та спілкування з учасниками дорожнього руху для отримання оперативних відомостей; забезпечує при необхідності виділення патрульного автотранспорту для супроводу військових колон і спецпідрозділів поліції до місць проведення масових заходів і назад.

До іншим заходам попередження і припинення порушень, пов'язаних з проведенням масових заходів, а також і з перешкоджанням проведенню останніх, відносяться: забезпечення дотримання учасниками встановлених правил поведінки; організація і регулювання потоків громадян та їх інформування через гучномовні установки про маршрути прямування; надання першої долікарської медичної допомоги; виявлення порушників громадського порядку і припинення їх протиправних дій, а також виявлення організаторів (підбурювачів) групових порушень, осіб, що провокують антиконституційні, націоналістичні і профашистські настрою; оперативне стеження за механізмом формування натовпу і негайне, тобто в початковій стадії виникнення ексцесу, реагування на розвиток конфліктної ситуації; усунення причин і умов, що сприяють групових порушень громадського порядку, та інших інцидентів; проведення роз'яснювальної роботи серед порушників з метою схиляння їх до відмови від протиправних намірів, дій і т.д.

При застосуванні запобіжних заходів (примусове виведення порушників з місця проведення заходу, затримання, документуванні

протиправних дій, доставлянні порушників до найближчого відділення поліції або інші призначені для цих цілей приміщення тощо) співробітникам поліції і військовослужбовцям внутрішніх військ необхідно враховувати настрої учасників масових заходів, з тим щоб, по можливості, не допустити їх негативної реакції і подальшого ускладнення оперативної обстановки.

Про порушників громадського порядку і прийнятих до них заходи наряди поліції і внутрішніх військ зобов'язані доповідати в оперативний штаб, який інформує організаторів заходу про причини затримання вказаних осіб і вимагає вжиття заходів з припинення протиправної діяльності.

Оперативний штаб спільно з представниками уповноваженого органу влади аналізує складається оперативну обстановку, дії організаторів та учасників публічного заходу. У разі відступу від викладених організатором заходу в повідомленні теми, мети заходу, участі у заході нс зазначених у повідомленні партій або організацій (чи скоєння дій, що порушують пункти погоджувальної протоколу), через представника органів влади за допомогою звукопідсилювальної установки інформує і попереджає організаторів та учасників публічного заходу про необхідність суворого дотримання досягнутої домовленості і про можливі наслідки (аж до припинення заходи) при невиконанні викладених у повідомленні положень.

У разі прийняття рішення про припинення публічного заходу представник уповноваженого органу влади дає вказівку організаторові припинити захід з обґрунтуванням причин; встановлює час для виконання вказівки; звертається безпосередньо до учасників заходу при невиконанні організатором вказівки про припинення заходи; встановлює час для виконання повторного вказівки.

Оперативний штаб вживає заходів щодо документування допущених з боку організаторів порушень і дій нарядів по припиненню публічного заходу; попереджає організаторів про виставлення заслонів, ланцюжків нарядів, про рішення застосування фізичної сили і спеціальних засобів; дає інформацію про шляхи евакуації громадян, маршрутах руху громадського транспорту.

Для документування можуть застосовуватися: кіно- і відеозйомка, візуальні спостереження з подальшим відображенням результатів в рапортах, протоколах та інших документах. При фіксації правопорушень одночасно документуються і поведінку організаторів заходу.

При ускладненні оперативної обстановки оперативний штаб вживає заходів для затримання активних учасників, організаторів, документує (з використанням різних технічних засобів) дії нарядів і правопорушників.

Застосування фізичної сили і спеціальних засобів для припинення публічного заходу допускається тільки у випадках вчинення учасниками насильницьких дій щодо нарядів, забезпечують правопорядок, для припинення групових порушень обществен

ного порядку, масових заворушень і групових дій, що порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ і організацій.

Наряди поліції і внутрішніх військ вживають заходів щодо розосередженню учасників забороненого публічного заходу та затримання осіб, які порушують громадський порядок, виявленню очевидців протиправних дій.

Заключний етап

На цьому етапі передбачаються дії щодо відведення сил і засобів, залучених до охорони правопорядку, поновленню нормальної життєдіяльності підприємств, організацій, скасування вводяться на період масових заходів обмежень торгівлі та громадського харчування.

Державтоінспекція на заключному етапі забезпечує зняття тимчасового обмеження руху і відновлення існувала до проведення масового заходу організації дорожнього руху. Особовий склад, який закінчив службу, зосереджується в намічених пунктах; керівники штабу підводять підсумки роботи, розбирають дії підрозділів і нарядів, оцінюють їх роботу.

На наступний день після проведення масової акції органи внутрішніх справ представляють в органи влади та прокуратуру інформацію, в якій повинні бути відображені наступні обставини: відомості про проходив масовому заході; кількості учасників, організаторів, кількості задіяних сил органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ; місці, часу і спосіб вчинення правопорушень; відомості про особу правопорушників та очевидців, у тому числі співробітників правоохоронних органів; відомості про характер і розмір шкоди, заподіяної правопорушниками, вжиті до них заходи.

До матеріалів долучаються також речові докази, показання очевидців. З метою оперативного розгляду справ про адміністративні правопорушення, що здійснюються при проведенні масових заходів, організовується робота суддів, у тому числі і у вихідні дні.

Таким чином, з метою найбільш ефективного вирішення правоохоронних завдань під час проведення масових заходів необхідно узгоджена дія всіх суб'єктів охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, що є можливим лише при комплексному застосуванні сил і засобів органів внутрішніх справ, внутрішніх військ та інших державних органів, чіткому взаємодії з недержавними та громадськими організаціями. Спільні дії, спрямовані на забезпечення проведення дозволених у встановленому порядку зборів, мітингів, демонстрацій і пікетування, повинні здійснюватися на всіх етапах їх підготовки та проведення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >