Історія виникнення гендерного підходу до дослідження жіночої злочинності

Жіноча злочинність поряд з рисами, спільними для всього протиправної поведінки, характеризується певною специфікою, яка з урахуванням останніх світових тенденцій дозволяє виділяти і розглядати цю категорію злочинів у ролі щодо самостійного елемента злочинності.

Якщо простежити історію розвитку жіночої злочинності, то можна побачити, що відносно постійний рівень жіночих злочинів, який значно поступається рівню злочинів, скоєних чоловіками, давав можливість багатьом дослідникам шукати пояснення цим фактам в трьох сферах: біологічної, соціальної, моральної. Так звана моралистическая теорія, на думку прихильників якої менше число злочинниць пояснюється їх меншою жорстокістю і більш високою моральністю, брала за основу той факт, що "порівняння душевних якостей підлог прямо підтверджує необхідність меншою злочинності жінок" [Зеланд, 1899].

Ч. Ломброзо, Е. Ферреро (1903), Π. Н. Тарновська (1902) та інші кримінологи XIX-XX ст., Що представляють біологічну теорію, при дослідженні злочинності серед женшин не відмовлялися від врахування впливу на неї соціальних умов, але разом з тим відводили їм роль зовнішнього фактора, що допомагає виявити ті злочинні властивості і якості, які закладені в жінці самою природою.

Як зазначав В. Н. Кудрявцев (1967), "в кримінальній статистиці давно відомо, що злочинність серед чоловіків у 8-10 разів перевищує злочинність серед жіночої частини населення. Однак статеві відмінності мають не тільки біологічну, а й соціальну природу, і тому пояснювати ці дані кримінальної статистики тільки біологічної різницею підлог було б невірно ... "І далі:" ... біологічний розвиток підлог настільки опосередковано соціальними чинниками, що саме цим останнім і належить провідна роль в різному формуванні психології чоловіків і жінок ".

Пол - одна з найскладніших і багатозначних наукових категорій. У найзагальнішому вигляді це слово позначає сукупність взаємно контрастують генеративних (від лат. Genero - народжую, виробляю) і связаннихс ними ознак. Довгий час статева приналежність індивіда здавалася унітарною та однозначною. Однак у XX в. з'ясувалося, що підлога - складна багаторівнева система, елементи якої формуються різночасно, на різних стадіях індивідуального розвитку. Звідси - розчленовування категорії статі на ряд дрібних понять: хромосомний підлогу, внутрішній і зовнішній морфологічний підлогу, репродуктивний стать і т.д. Після народження дитини біологічні фактори статевої диференціації доповнюються соціальними: на підставі генітальної зовнішності новонародженого визначається його громадянський (паспортний або аскриптивна, тобто приписаний) підлогу, відповідно до якого дитини виховують, і т.д. Всі ці обставини накладаються на життєвий досвід дитини та її образ "Я", в результаті чого формується остаточна статева і сексуальна ідентичність дорослої людини [Кон, 2003].

Два перших десятиліть XX ст. нечисленні дослідження психологічних особливостей чоловіків і жінок зазвичай підводили під рубрику "психології статі" (psychology of .vex), причому "стать" найчастіше ототожнювали з сексуальністю. У 1930-1960-і роки "психологію статі" змінила "психологія статевих відмінностей" (sexdifferences); ці відмінності вже не зводили до сексуальності, але здебільшого вважали вродженими, даними природою. Наприкінці 1970-х років, у міру того, як коло досліджуваних психологічних явищ розширювалося, а біологічний детермінізм слабшав, цей термін змінився більш м'яким - "відмінності, пов'язані з підлогою" (sex related differences), причому передбачалося, що ці відмінності можуть взагалі не мати біологічної підоснови [Jacklin, 1992].

Відповідно мінялися уявлення про чоловічих і жіночих якостях, а також способи їх визначення. З'ясувалося, що нормативні уявлення про "мужності" (маскулінності) і "жіночності" (фемінінності), хоча і відображають якісь реалії, в цілому є не чим іншим, як стереотипами суспільної свідомості. Ускладнення проблематики зажадало від науки термінологічних уточнень. У 1960-1970-і роки соціальні та психологічні аспекти взаємин між чоловіками і жінками описувалися за допомогою таких понять, як "статева роль", "статеворольові очікування", "статева ідентичність". Ці терміни ясно говорили, що мова йде не про природні, а про соціальні, інтерактивних відносинах, нормах і т.д. Але прикметник "статевої" несло за собою довгий шлейф небажаних значень і асоціацій. Щоб позбутися від цих асоціацій і подолати біологічний редукціонізм, вчені ввели в науку поняття "гендер" (англ. Gender, від лат. Gens - рід). В англійській мові це слово позначає граматичний рід, який з підлогою не має нічого спільного. Всупереч поширеному уявленню, слово "гендер" запозичили з граматики і ввели в науку про поведінку зовсім не американські феміністки, а видатний сексолог J. Money (1955), якому при вивченні гермафродитизму і транссексуалізму потурбувалися розмежувати стать як фенотип від сексуальногенітальних, сексуально-еротичних і сексуально-прокреативного якостей. Потім воно було підхоплено соціологами і юристами. У психології та сексології "гендер" вживається в широкому сенсі, маючи на увазі будь-які психічні або поведінкові властивості, що асоціюються з маскулінності і фемінінності і імовірно відрізняють чоловіків від жінок (раніше їх називали статевими властивостями або відмінностями). У суспільних науках (і особливо в фемінізм) "гендер" набув більш вузьке значення, позначаючи "соціальна стать", тобто соціально детерміновані ролі, ідентичності та сфери діяльності чоловіків і жінок, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства.

Центральне місце в гендерних дослідженнях займає проблема соціальної нерівності чоловіків і жінок. Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити існування тих чи інших біологічних, соціальних, психологічних відмінностей між конкретними жінками та чоловіками. Вона просто стверджує, що сам по собі факт відмінностей не так важливий, як важливі їх соціокультурна оцінка та інтерпретація. Гендерний підхід заснований на ідеї про те, що важливі не біологічні або фізичні відмінності між чоловіками і жінками, а то культурне і соціальне значення, яке надає суспільство цих відмінностей. Основою гендерних досліджень є не просто опис різниці в статусах, ролях та інших аспектах життя чоловіків і жінок, а аналіз влади і домінування, що затверджуються в суспільстві через гендерні ролі і відносини [Антологія гендерної теорії, 2000; Хрестоматія феміністських текстів, 2000].

Найбільш яскраво виражені відмінності в соціальній поведінці чоловіків і жінок стосуються агресивних реакцій і дій. Існує чимало переконливих доказів того, що чоловіки агресивніші, ніж жінки [Берон, Річардсон, 2000].

Чоловіки більш схильні вдаватися до відкритої фізичної агресії. Для жінок характерні різні непрямі прояви агресії. Жінки розглядають агресію як засіб вираження гніву і зняття стресу, чоловіки - як інструмент, модель поведінки, до якої вдаються для отримання соціального та матеріальної винагороди [Deaux, 1985; Крайг, 2000].

Фахівці ГНЦССП ім. В. П. Сербського проводять дослідження гендерних відмінностей прояву кримінальної агресії. Так, Ф. С. Сафуанова і Т. Б. Дмитрієвої (2000) був виявлений більш високий рівень рецидивної злочинності у чоловіків, а також велика частота скоєння ними агресивних діянь у стані алкогольного сп'яніння. У жінок переважає внутрісімейна агресія, насамперед як відповідь на психотравмуючі впливи.

Інші автори відзначали, що у жінок більш розвинені гальмують агресивність особистісні структури, а основним механізмом переживання, переробки інформації є "терпіння" як пристосування до психотравмирующим умовам, що обумовлено, ймовірно, не тільки соціальними, але й біологічними факторами [Агресивні дії ... , 1999].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >