Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Валютне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні заходи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

Спочатку агенти фінансового моніторингу зобов'язані ідентифікувати клієнтів. Під клієнтом суб'єкта фінансового моніторингу розуміється будь-яка фізична або юридична особа, що перебуває на обслуговуванні у агента фінансового моніторингу. Суб'єкти фінансового моніторингу також беруть обгрунтовані і доступні за обставин заходи щодо встановлення та ідентифікації вигодонабувачів. Під вигодонабувачем слід розуміти юридична або фізична особа, в інтересах якої клієнт агента фінансового моніторингу здійснює угоди та операції. Як правило, подібне представництво здійснюється на основі укладених договорів доручення, договору комісії або агентського договору.

В цілому ідентифікацію клієнта і (або) вигодонабувача можна визначити як збір, фіксування і зберігання інформації про клієнта і його вигодонабувача суб'єктом фінансового моніторингу.

Тільки на законодавчому рівні можуть бути встановлені винятки в частині процедури ідентифікації клієнтів та їх вигодонабувачів.

В даний час ідентифікація клієнта - фізичної особи, представника клієнта, вигодонабувача і беніфіціарного особи не проводяться при здійсненні агентами фінансового моніторингу операцій з приймання від клієнтів - фізичних осіб платежів, якщо їх сума не перевищує 15 тис. Руб. або суму в іноземній валюті, еквівалентну 15 тис. руб.

Також не проводиться ідентифікація клієнта - фізичної особи, представника клієнта, вигодонабувача і беніфіціарного особи при здійсненні ним операцій з купівлі або продажу готівкової іноземної валюти на суму, що не перевищує 15 тис. Руб. або не перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 15 тис. руб.

Разом з тим ідентифікація в зазначених вище випадках проводиться в обов'язковому порядку, якщо у агента фінансового моніторингу виникають підозри, що операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

З метою ідентифікації клієнта агент фінансового моніторингу отримує таку інформацію:

 • - Щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (якщо інше не випливає із закону або національного звичаю), громадянство, реквізити документа, що посвідчує особу, дані міграційної карти, документа, що підтверджує право іноземного громадянина або особи без громадянства на перебування (проживання) в Російській Федерації, адреса місця проживання (реєстрації) або місця перебування, ІПН (при його наявності);
 • - Щодо юридичних осіб - найменування, ІПН або код іноземної організації, державний реєстраційний номер, місце державної реєстрації та адресу місцезнаходження.

З метою забезпечення актуальної інформації про клієнтів і вигодонабувачів агент фінансового моніторингу зобов'язаний систематично оновлювати інформацію про них. При цьому вимоги до ідентифікації можуть відрізнятися в залежності від ступеня (рівня) ризику скоєння клієнтом операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Агенти фінансового моніторингу зобов'язані документально фіксувати і представляти інформацію про операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, в Росфінмоніторинг не пізніше робочого дня, наступного за днем його вчинення, відносно незвичайної операції - не пізніше робочого дня наступного за днем її виявлення. До інформації, що надається в Росфінмоніторинг, відноситься: вид операції та підстави її здійснення, дата її вчинення, сума операції, ідентифікаційні відомості про клієнта, його представників, контрагента клієнта по даній операції, а також його представника.

На підставі письмових запитів Росфінмоніторингу агенти фінансового моніторингу зобов'язані надавати інформацію про операції, що є предметом обов'язкового і факультативного фінансового моніторингу.

Агенти фінансового моніторингу припиняють операції, за винятком операцій щодо зарахування коштів, що надійшли на рахунок фізичної або юридичної особи, на два робочих дні з дати, коли розпорядження клієнтів про їх здійснення повинні бути виконані, і в дату призупинення операції являють інформацію про них в Росфінмоніторинг у випадку, якщо хоча б однією із сторін є організація або фізична особа, у відношенні яких є отримані в законодавчо встановленому порядку відомості про їх участь у терористичній діяльності, або юридична особа, прямо або побічно знаходиться у власності чи під контролем таких організації або особи, яка фізична або юридична особа, що діє від імені або за вказівкою таких організації або особи.

При неотриманні протягом зазначеного терміну постанови Росфінмоніторингу про зупинення відповідної операції на додатковий термін агенти фінансового моніторингу здійснюють операцію з грошовими коштами або іншим майном за розпорядженням клієнта, якщо на основі законодавства РФ не прийнято іншого рішення, що обмежує її здійснення.

Відзначимо, що агенти фінансового моніторингу має право відмовити у виконанні розпорядження клієнта про здійснення операції (за винятком операції по зарахуванню коштів, що надійшли на рахунок фізичної або юридичної особи), за якою не представлені документи, необхідні для фіксування інформації згідно з чинним законодавством.

У штаті організації - агента фінансового моніторингу призначається спеціальне посадова особа, відповідальна за дотримання і реалізацію правил внутрішнього контролю у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розробку правил внутрішнього контролю та програм його здійснення, призначення спеціальних посадових осіб, відповідальних за додержання зазначених правил.

Кваліфікаційні вимоги до спеціальним посадовим особам, відповідальним за дотримання правил внутрішнього контролю та програм його здійснення, встановлені в постанові Уряду РФ від 05.12.2005 № 715 "Про кваліфікаційних вимогах до спеціальних посадовим особам, відповідальним за дотримання правил внутрішнього контролю та програм його здійснення, а також вимоги до підготовки і навчання кадрів, ідентифікації клієнтів, вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ".

Основними кваліфікаційними вимогами для спеціального посадової особи є:

 • а) наявність вищої професійної освіти за спеціальностями, які належать до групи спеціальностей "Економіка і управління", або за фахом "Юриспруденція", що відноситься до групи спеціальностей "Гуманітарні та соціальні науки", підтвердженого у встановленому порядку, а за відсутності зазначеної освіти - досвіду роботи не менше двох років на посадах, пов'язаних з виконанням обов'язків з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
 • б) проходження навчання з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Для відповідальних співробітників кредитних організацій встановлено більш суворі кваліфікаційні критерії:

 • а) наявність вищої юридичної або економічної освіти і досвіду керівництва відділом, іншим підрозділом кредитної організації, пов'язаним із здійсненням банківських операцій, не менше одного року, а за відсутності зазначеної освіти - досвіду роботи у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму не менше двох років або досвіду керівництва підрозділом кредитної організації, пов'язаним із здійсненням банківських операцій, не менше двох років;
 • б) відсутність судимості за вчинення злочину з корисливих мотивів або за наймом, злочини у сфері економіки та злочинів, передбачених ч. 2 і 3 ст. 146, ст. 205, 205.1, 206, 208-210, 221, 222, 226, 227, ч. 2 ст. 228, ст. 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240-242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290-292, 325-327.1, 355, 359 КК;
 • в) відсутність фактів розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця відповідно до п. 7 ст. 81 ТК протягом двох років, що передували дню призначення на відповідну посаду (див. Вказівку Банку Росії від 09.08.2004 № тисяча чотиреста вісімдесят шість-У "Про кваліфікаційних вимогах до спеціальних посадовим особам, відповідальним за дотримання правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів , одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та програм його здійснення в кредитних організаціях ").

Наявність правил внутрішнього контролю у сфері фінансового моніторингу є обов'язковою умовою функціонування системи фінансового моніторингу всередині організації, що є агентом фінансового моніторингу. Дані правила є документом, який: а) регламентує організаційні основи роботи, спрямованої на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, в організації; б) встановлює обов'язки і порядок дій посадових осіб і працівників з метою здійснення внутрішнього контролю;

в) визначає терміни виконання обов'язків з метою здійснення внутрішнього контролю, а також осіб, відповідальних за їх реалізацію (п. 3 вимог до правил внутрішнього контролю, які розробляються організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (за винятком кредитних організацій, затверджених постановою Уряду РФ від 30.06.2012 № 667). Рекомендації щодо розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму містяться в Листі ЦБ РФ від 13.07.2005 № 99-Т.

Правила внутрішнього контролю включають в себе наступні програми здійснення внутрішнього контролю: а) програма, що визначає організаційні засади здійснення внутрішнього контролю (програма організації внутрішнього контролю); б) програма ідентифікації клієнтів, представників клієнтів і (або) вигодонабувачів (програма ідентифікації); в) програма оцінки ступеня (рівня) ризику скоєння клієнтом операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (програма оцінки ризику); г) програма виявлення операцій (угод), що підлягають обов'язковому контролю, і операцій (угод), що мають ознаки зв'язку з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (програма виявлення операцій); д) програма документального фіксування інформації; е) програма, яка регламентує порядок роботи щодо призупинення операцій відповідно до Закону про протидію легалізації доходів (програма щодо призупинення операцій (угод)); ж) програма підготовки та навчання співробітників організації в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; з) програма перевірки здійснення внутрішнього контролю; і) програма зберігання інформації та документів, отриманих в результаті реалізації програм здійснення внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (програма зберігання інформації).

Вся інформація, отримана в ході реалізації зазначених вище правил, є конфіденційною. Обов'язок щодо забезпечення конфіденційності зазначеної інформації поширюється на всіх співробітників агента фінансового моніторингу. Працівники агента фінансового моніторингу не вправі інформувати клієнтів чи інших осіб про надання інформації про клієнтів і їх операції в Росфінмоніторинг.

Законодавчо передбачений термін зберігання інформації про операції та ідентифікаційних відомостях про клієнтів і вигодонабувачів становить п'ять років з дня припинення відносин з клієнтом.

Для окремих видів агентів фінансового моніторингу встановлені спеціальні додаткові вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу.

Так, наприклад, кредитним організаціям забороняється:

 • 1) відкривати рахунки (вклади) на анонімних власників, тобто без надання відкриваючим рахунок (вклад) фізичною або юридичною особою документів, необхідних для його ідентифікації;
 • 2) відкривати рахунки (вклади) фізичним особам безособового присутності особи, яка відкриває рахунок (вклад), або його представника;
 • 3) встановлювати і підтримувати відносини з банками- нерезидентами, які не мають на територіях держав, в яких вони зареєстровані, постійно діючих органів управління.

У свою чергу, кредитні організації вправі, але не зобов'язані відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з фізичною або юридичною особою у випадках:

 • 1) відсутності за своїм місцезнаходженням юридичної особи, її постійно діючого органу управління, іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • 2) неподання фізичною або юридичною особою документів, що підтверджують відомості, або подання недостовірних документів;
 • 3) наявності стосовно фізичної або юридичної особи відомостей про участь в терористичній діяльності, отриманих в законодавчо передбаченому порядку.

Кредитні організації зобов'язані документально фіксувати і представляти в Росфінмоніторинг через Банк Росії відомості у випадках відмови від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з фізичною або юридичною особою і (або) від проведення операцій в строк не пізніше робочого дня, наступного за днем вчинення зазначених дій.

Крім того, кредитні організації зобов'язані вживати заходів, спрямовані на запобігання встановлення відносин з банками-нерезидентами, щодо яких є інформація, що їх рахунки використовуються банками, які не мають на територіях держав, в яких вони зареєстровані, постійно діючих органів управління, - так званими "банками-оболонками".

Порядок надання інформації в Росфінмоніторинг встановлюється Урядом РФ, а відносно кредитних організацій - Банком Росії. Надання в Росфінмоніторинг інформації в рамках виконання функцій суб'єкта фінансового моніторингу не є порушенням службової, банківської, податкової, комерційної таємниці і таємниці зв'язку (в частині інформації про поштових переказах грошових коштів).

На адвокатів, нотаріусів та осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання юридичних або бухгалтерських послуг, також поширюються вимоги щодо ідентифікації клієнтів, організації внутрішнього контролю, фіксування та зберігання інформації щодо клієнтів, вигодонабувачів, проведених операціях, а також інформації, наданої в Росфінмоніторинг , у випадках, коли вони готують або здійснюють від імені або за дорученням свого клієнта наступні операції: операції з нерухомим майном; управління грошовими коштами, цінними паперами чи іншим майном клієнта, управління банківським рахунком або рахунком цінних паперів, залучення грошових коштів для створення організацій, забезпечення їх діяльності чи управління ними, створення організацій, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлю-продаж організацій.

При наявності будь-яких підстав вважати, що операції здійснюються або можуть бути здійснені в цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, вони зобов'язані повідомити про це Росфінмоніторинг.

Адвокат і нотаріус вправі передати таку інформацію як самостійно, так і через відповідно адвокатську і нотаріальну палати за наявності у цих палат угоди про взаємодію з Росфінмоніторингу.

Адвокат та адвокатська палата, нотаріус і нотаріальна палата, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання юридичних або бухгалтерських послуг, не вправі розголошувати факт передачі в Росфінмоніторинг інформації про клієнта (вигодонабувача) та проведені операції. На дану інформацію не поширюються вимоги законодавства РФ про дотримання адвокатської таємниці.

Адміністративним і кримінальним законодавством РФ встановлено відповідальність за порушення законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Зокрема ст. 15.27 КоАП "Невиконання вимог законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" передбачає відповідальність у вигляді адміністративного штрафу і адміністративного припинення діяльності.

Підкреслимо, що для окремих видів агентів фінансового моніторингу існують і інші заходи відповідальності. Зокрема, у кредитної організації за порушення законодавства про фінансовий моніторинг може бути відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, а у професійного учасника ринку цінних паперів - ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Суб'єктом же кримінального правопорушення, як відомо, виступають тільки фізичні особи. Складом злочину є вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим майном, свідомо придбаними іншими особами злочинним шляхом (за винятком злочинів, передбачених ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 КК), з метою надання правомірного вигляду володінню , користування і розпорядження зазначеними грошовими коштами або іншим майном. Максимальне покарання (з урахуванням кваліфікуючих ознак) може становити до семи років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 1 млн руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого (ч. 4 ст. 174 КК).

У разі ж якщо злочинець скоює фінансові операції та інші операції з грошовими коштами або іншим майном, придбаними даною особою в результаті скоєння нею злочину (за винятком злочинів, передбачених ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 КК), або використовує дані кошти або інше майно для здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності, максимальне покарання (з урахуванням кваліфікуючих ознак) також може становити до семи років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 1 млн руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого (ч. 4 ст. 174.1 КК).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук