Вплив логістики на ефективність і конкурентоспроможність підприємств

Способи впливу логістики на ефективність бізнесу

Рішення, пов'язані з управлінням ланцюгами поставок і логістикою, мають велике значення для будь-якого підприємства, оскільки можуть впливати на ефективність бізнесу та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Це можливо завдяки тому, що логістика в числі іншого впливає:

  • а) на операційні витрати в частині логістичних витрат;
  • б) продажу;
  • в) активи (інвестиції).

Логістичні можна знизити витрати за рахунок усунення непродуктивних операцій, наприклад, в області вантажопереробки; оптимальної дислокації складських об'єктів; усунення видів діяльності та посередників, які не додають цінності для споживачів та інших учасників ланцюгів поставок; використання важеля консолідації великих обсягів закупівель для мінімізації транспортних витрат; оптимізації використання транспортних засобів по вантажомісткості і пробігу для мінімізації витрат на доставку та інших рішень.

На доходи від продажів логістика може впливати за рахунок мінімізації випадків дефіциту товарів; доведення інформації про запаси і часу, протягом якого споживачі можуть отримати продукт, в масштабах всього бізнесу; мінімізації циклів виконання замовлення, а також за рахунок розробки стратегії обслуговування споживачів, в якій значна роль приділяється логістиці.

На основний капітал будь-якого підприємства можуть вплинути варіанти рішення про придбання логістичної інфраструктури (складів, устаткування, транспортних засобів та ін.) У власність або на умовах лізингу; запаси впливають на ліквідність оборотного капіталу; точне виконання замовлень є гарантією оплати рахунків та отримання грошових коштів. Інвестиційні показники відносно зберігаються запасів можуть бути поліпшені за рахунок скорочення загального часу виконання замовлень у всій системі, підвищення точності прогнозів, усунення випадків застарівання і надмірності запасів, підвищення надійності ланцюгів поставок.

Модель стратегічної прибутку

Кількісно оцінити вплив логістики на ефективність бізнесу дозволяє модель стратегічної прибутку (рис. 1.1). У ролі фінансового показника компанії в даній моделі використовується прибутковість активів, що розраховується як відношення прибутку до загальної вартості активів. Вважається, що чим вищий цей показник, тим краще результати діяльності організації.

На рис. 1.1 представлені рішення в галузі логістики, що дозволяють підвищити ефективність і конкурентоспроможність підприємств. Модель

Модель стратегічної прибутку і вплив логістики на фінансові показники підприємства

Рис. 1.1. Модель стратегічної прибутку і вплив логістики на фінансові показники підприємства

стратегічної прибутку дає можливість кількісно оцінити внесок логістики в результативність бізнесу. Наприклад, дана модель дозволяє визначити, наскільки зниження або збільшення запасів або довгострокових активів (основних засобів) позначиться на величині і прибутковості активів; наскільки ефективна логістика, що забезпечує більш низькі логістичні витрати і що збільшує маржу прибутку. Дещо складніше проводиться оцінка впливу логістики на підвищення обсягу продажів і сприймають споживачем цінності за рахунок, наприклад, прискореної доставки продукції.

Результати рішень в області логістики

Оцінюючи результативність логістики, підприємства в ряді промислово розвинених країн добилися істотних результатів. Так, з розвитком логістики стала знижуватися частка логістичних витрат в обороті компаній. Дані опитувань, проведених в США і Великобританії, показують, що в 1962 р витрати на логістику становили в середньому 21,8% обороту, в 1993-1994 рр. - 7,72% у США і 10,1% у Великобританії [1]. На жаль, таких опитувань в нашій країні не проводилося, тому оцінити зміна частки логістичних витрат в обороті на російських підприємствах не представляється можливим.[1]

Частка логістичних витрат в роздрібній ціні товару становить від 15 до 30%. У харчовій промисловості на частку цієї складової припадає 30% роздрібної ціни товару, в металообробній - 26%, хімічної - 23%, целюлозно-паперової - 17%, електротехнічної - 16%, текстильної - 15% [2].[2]

У ряді робіт з логістики наголошується, що на підставі опитування 1 450 бізнесменів США, Японії та західноєвропейських країн були отримані наступні висновки про використання методів логістичного управління: обсяги запасів знижуються на 30-70%, собівартість продукції - на 30%, витрати в сфері руху товарів - на 20%.

Застосування логістики значно підвищує продуктивність праці як у сфері обігу, так і в сфері виробництва. За оцінками фахівців, з початку 1980-х рр. в США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5-6%) половина (2,5-3%) досягається за рахунок поширення логістики. Встановлено, що скорочення логістичних витрат на 1% еквівалентно майже 10% збільшення обсягу продажів.

Однак слід зауважити, що наведені вище факти, які доводять ефективність логістики, наводяться в роботах різних авторів, виданих починаючи з середини 1990-х рр. практично без будь-яких змін. При цьому логістика істотно змінилася як на концептуальному рівні, так і в методологічному і практичному плані. Крім того, наведені ефекти, одержувані від логістики, представляються знеособлено щодо галузевої належності, розміру, територіального розташування підприємств і виконуваних видів логістичної діяльності. Необхідно пам'ятати, що можливості впливу логістики на ефективність і конкурентоспроможність різних підприємств істотно різняться залежно від видів діяльності, розміру, розташування підприємства та інших факторів, одними з яких є професійні компетенції персоналу в галузі логістики і управління ланцюгами поставок.

  • [1] Сковронек Ч., Саріуш-Вольський 3. Логістика на підприємстві: Навчальний метод. посібник. М .: Фінанси і статистика, 2004. С. 323.
  • [2] Левик Г. Л. Управління транспортно-логістичним бізнесом: навч. посібник. М .: Росконсульт, 2004. С. 17.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >