Логістичні витрати в промислово розвинених країнах і в Російській Федерації

Вступаючи в конкурентну боротьбу, підприємства та організації прагнуть знайти баланс між лідерством на основі витрат і лідерством по продукту. Оскільки цінова конкуренція - це найбільш поширений тип конкуренції на різних ринках товарів і послуг, у багатьох країнах велика увага приділяється проблемі логістичних витрат як елемента загальних витрат, які є фактором конкурентоспроможності підприємств та їх ефективної роботи.

Переоцінити важливість досліджень, присвячених логістичним витратам і витратам, досить важко. Можна, на наш погляд, констатувати, що ступінь нашого пізнання логістики визначається глибиною і точністю розуміння механізмів формування та управління логістичними витратами. Враховуючи важливість даної проблеми, розглянемо загальну оцінку логістичних витрат в різних країнах і співвідношення між різними видами логістичних витрат.

Загальна оцінка логістичних витрат в різних країнах

Багато країн витрачають сотні мільярдів доларів на логістичні процеси, при цьому протягом ряду років спостерігається тенденція збільшення цих витрат. Дж. Сток і Д. Ламберт наводять відомості про витрати на логістику, зіставляючи їх з іншими видами суспільної діяльності в США: обсяг коштів, що витрачаються на логістику, в 10 разів перевищує витрати на рекламу, в 2 рази - на національну оборону і зіставно із засобами , які виділяються па охорону здоров'я [1].[1]

На рис. 1.2 показана частка витрат на логістику в ВВП; з цього малюнку видно, що частка логістичних витрат у ВВП у розвинених країнах знаходиться на рівні нижче 10% і є важливим компонентом ВВП. Якщо світова

Частка витрат на логістику в ВВП в 2013 р,%

Рис. 1.2. Частка витрат на логістику в ВВП в 2013 р,%

ВВП становив, наприклад, в 2012 р понад 70 трлн дол., То витрати на логістику у світі - 8350000000000 дол.

Р. Баллоу, коментуючи дані про логістичні витратах, відзначає, що за оцінками Міжнародного валютного фонду вони становлять, в середньому, 12% валового національного продукту [2]. Через 20 років, в 2012 р, Armstrong & Associates Inc. оцінила показник логістичних витрат в світі приблизно на тому ж рівні - у розмірі 11,6%.[2]

У Росії частка логістичних витрат в сфері розподілу продукції у ВВП, наприклад, у 2002 р дорівнювала 17,2% [3], в 2012 р - 19%.

Багато фахівців відзначають складність аналізу логістичних витрат і застерігають від поспішних висновків, тому що найчастіше автори по-різному визначають перелік витрат, що відносяться до логістичних.

Наприклад, Д. Уотерс вважає, що "на логістичні витрати припадає 15-20% загального обороту ... Однак до цих даних слід підходити дуже обережно, оскільки різні дослідники дають різні результати. Так, уряд Великобританії стверджує, що 12% ВВП надходить з оптової та роздрібної торгівлі, а 6% - від транспортування і зберігання. Ці дані дозволяють висловити припущення, що загальні логістичні витрати слід вважати значно вищими, що, можливо, відповідає висловленим свого часу оцінками Чайлдерлі (Childerly), який стверджує, що на логістику доводиться 32,5% ВВП Великобританії "[4].[4]

Таким чином, можна зробити висновок, що значення частки логістичних витрат у ВВП різних країн знаходяться в широкому діапазоні.

Безсумнівний інтерес представляє систематизація даних про логістичних витратах протягом тривалих тимчасових інтервалів. Проте в більшості країн серйозних статистичних досліджень не проводиться, а окремі результати обмежуються досить вузьким періодом. Винятком є США, де протягом багатьох років видається спеціальний звіт про логістичних процесах в національній економіці. Аналіз даних про логістичних витратах в США показує, що поряд зі стійким зростанням абсолютних показників ВВП і загальних логістичних витрат спостерігається постійне (з невеликими коливаннями) зниження частки логістичних витрат у ВВП. Наприклад, тільки за період з 1990 по 2006 р даний показник знизився з 11,4 до 9,9%, тобто скоротився в 1,2 рази.

У той же час, розглядаючи дані про логістичних витратах в США, Ч. Сковронек і. Саріуш-Вольський пишуть, що неясно, як розраховувався показник витрат, пов'язаних з підтриманням запасів; чи враховувалися витрати на зберігання, залучення капіталів для фінансування запасів та їх застарівання; які компоненти адміністративних витрат [5].[5]

  • [1] Сток Дж., Ламберт Д. Стратегічне управління логістикою: пров. з 4-го англ. изд. М .: ИНФРА-М, 2005. С. 5.
  • [2] Ballon R. Business Logistics Management. Upper Saddle River. 3rd ed. NJ: Prentice Hall. 1992. P. 12.
  • [3] Анікін Б. А., Тяпухін А. П. Комерційна логістика: підручник. М .: Велбі; Проспект, 2005. С. 136.
  • [4] Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок. С. 37-38.
  • [5] Сковронек Ч., Саріуш-Вольський 3. Логістика на підприємстві. С. 321.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >