Перспективи розвитку логістики в Росії

Основні тенденції світової економіки, що впливають на розвиток логістики

Протягом останніх 10-15 років спостерігається підвищення впливу зовнішніх факторів у розвитку підприємств, глобалізація більшості ринків, посилення взаємозв'язку не тільки окремих організацій, але й національних економік, зростання питомої ваги сфери послуг у валовому продукті як промислово розвинених, так і деяких країн, що розвиваються. На розвиток логістики в більшості країн впливає ряд макроекономічних тенденцій. Першою тенденцією можна назвати зростання обсягів міжнародної торгівлі. У 1950 р обсяг світового експорту знаходився на рівні 68400000000 дол., В 1963 р - на рівні 157 млрд, в 1983 р - вже 1835 млрд, в 1990 р - 3418 млрд дол., А в 2000 г . експорт перевищив 6 трлн дол. За даними Світової організації торгівлі в 2013 р обсяг світової торгівлі досяг значення в 18800000000000 дол., а середній зріст обсягів останні 20 років склав 5,3% на рік. Відношення обсягу міжнародної торгівлі до світового ВВП в 1990 р становило 18%, в 2013 р - 26%.

Другою тенденцією є зміщення центрів економічної активності та збільшення загального числа споживачів у світі. Якщо в даний час на частку Азії (без Японії) припадає понад 20% світового ВВП, на Західну Європу близько 25%, то експерти прогнозують, що до 2020 р частки цих регіонів практично зрівняються, а купівельна спроможність населення країн зросте з 4 трлн до 9 трлн дол., тобто наблизиться до сучасного рівня Західної Європи. За даними McKinsey, середньорічний дохід домогосподарств у країнах, що розвиваються скоро перевищить 5 тис. Дол. США - це поріг, долаючи який люди починають набувати не тільки предмети першої необхідності [1].[1]

Третьою тенденцією можна назвати галузеві тенденції глобалізації, які набувають все більшого значення і призводять до змін на рівні підприємств. Сучасні ланцюга поставок включають в себе велику кількість постачальників, дистриб'юторів, транспортних і логістичних операторів, виробників, торгових посередників по всьому світу. Тенденція глобалізації виробництв пов'язана насамперед з необхідністю знижувати витрати, тому багато підприємств розміщують найбільш трудомісткі виробництва в районах з невисокою заробітною платою, оскільки саме оплата праці є однією з найістотніших статей витрат практично у всіх галузях економіки. Зокрема, глобальні ланцюга поставок формуються в комп'ютерній індустрії, легкої промисловості, автомобілебудуванні, виробництві мобільних телефонів і радіоелектроніки і в багатьох інших сферах. Незважаючи на перевагу, виражене в можливості отримати більш низькі витрати, глобальні ланцюга поставок є уразливими до збоїв, що відбуваються па готельних ділянках ланцюга. У багатьох випадках достатньо важко оцінити заздалегідь вразливість глобальних ланцюгів поставок.

У міру включення в глобальні ланцюга поставок країн, що розвиваються більш гострою стає цінова конкуренція, оскільки знання разом з глобалізацією поставок поширюються досить швидко, і перевага за рахунок технологій або ноу-хау стає не таким очевидним. У країнах, що розвиваються працює 33 млн молодих фахівців з університетською освітою - це в два рази більше, ніж у розвинених.

Зростання абсолютних витрат на логістику, зниження відносних показників логістичних витрат і вартості запасів у ВВП, регіональна централізація запасів, відчутна результативність застосування методів логістики на підприємствах, збільшення кількості проблем у роботі ланцюгів поставок, їх глобалізація, зростання напруженості конкуренції - ось далеко не повний перелік тенденцій в сучасній логістиці, що відображають різні напрямки її розвитку.

Російська Федерація знаходиться на шляху розвитку логістики. Незважаючи на успішне впровадження логістичного підходу на вже досить великій кількості підприємств, в цілому російська логістика знаходиться на невисокому рівні.

  • [1] Девіс І., Стівенсон Е. Десять найважливіших тенденцій десятиліття // Нові тенденції в управлінні: пров. з англ. М.: Алишна Бізнес Букс. 2007. С. 9.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >