Висновки

1. Які цілі і завдання логістики та управління ланцюгами поставок?

Логістика - сфера діяльності, що включає в себе транспортування, складування, вантажопереробку, постачання, формування запасів, захисну упаковку та ін. Призначення логістики полягає в забезпеченні конкретного споживача в призначений час і заданому місці необхідним товаром необхідної якості і потрібної кількості з мінімальними витратами. Це і є основна (ідеальна) мета логістики, до якої повинні прагнути всі підприємства.

Завдання логістики спрямовані на ефективність логістичних бізнес-процесів, які виконуються для забезпечення всіх параметрів, зазначених в цілі логістики, а також па забезпечення заданого рівня обслуговування споживачів. При організації логістичних процесів необхідно забезпечувати виконання обох завдань.

Однозначної думки з приводу відмінності та ідентичності понять "логістика" і "управління ланцюгами поставок" немає. Логістика може вважатися підсистемою управління ланцюгами поставок, пов'язаної з діяльністю з координації потоків в ланцюзі постачань. Мети логістики та цілі управління ланцюгами поставок збігаються.

2. Як логістика може вплинути на ефективність бізнесу? Логістика може впливати на результати діяльності компанії трьома способами. По-перше, логістика впливає на операційні витрати, так як логістичні витрати - це частина операційних витрат підприємства. По-друге, логістика може впливати на надходження коштів в компанію, так як є елементом системи обслуговування споживачів і чинником забезпечення їх лояльності. По-третє, рішення в логістиці пов'язані з використанням активів: запасів і основних засобів.

Для оцінки впливу логістики на результативність бізнесу існують різні способи. Зокрема, можна використовувати модель стратегічної прибутку, основним параметром якої є прибутковість активів.

3. Як можна порівняти розвиток логістики в різних країнах?

Для порівняння розвитку логістики в різних країнах можна використовувати значення частки логістичних витрат у ВВП різних країн, ці значення знаходяться в широкому діапазоні. При розгляді складових витрат можна побачити, що витрати на утримання запасів зростають приблизно в два рази повільніше в порівнянні з транспортними витратами. Загальні логістичні витрати в Російській Федерації, а також обсяг запасів у ВВП нашої країни перевершують аналогічні показники промислово розвинених країн.

Існує система оцінки логістики на основі індексу ефективності логістики (LPI) який розраховується для кожної країни на основі інформації, отриманої шляхом анкетування. Кожен учасник опитування оцінює за п'ятибальною шкалою кожну з позицій, що відбивають ефективність логістичної системи: митні процедури; якість транспортних та інформаційних технологій; простота і доступність за ціною міжнародних перевезень; компетентність співробітників місцевої логістичної інфраструктури; можливість моніторингу міжнародних перевезень; внутрішня вартість логістичних послуг; час па транспортування вантажів до пункту призначення. На жаль, Російська Федерація впродовж декількох років знаходиться в замикаючої першу сотню десятку країн. Методика оцінки не є досконалою, оскільки не враховує розміри країни, ВВП і ряд показників світового товарообміну.

4. З чим пов'язані перспективи розвитку логістики?

Перспективи розвитку логістики пов'язані з подоланням проблем, спричинених недоліками логістичної інфраструктури, зношеністю транспортних засобів та обладнання тощо. Також на розвиток логістики впливають загальні світові тенденції, наприклад, розвиток світової торгівлі, формування нових центрів ділової активності, глобалізація, регіоналізація.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >