Рівні (стадії) розвитку логістики

У розвитку логістичних систем конкретних підприємств можна виділити чотири послідовні стадії (рівня) розвитку [1].[1]

Па першій стадії логістика в організації (підприємстві) зачіпає складування і транспортування готової продукції. Логістичні стратегії на цій стадії поки ще не розробляються, а логістичні функції виконуються за принципом безпосереднього реагування на щоденні зміни попиту та виникаючі збої в процесі розподілу продукції.

На другій стадії логістика об'єднує процеси обслуговування замовників, обробки замовлень, складування, управління запасами готової продукції, транспортування. Іншими словами, на другій стадії відбувається інтеграція всіх логістичних функцій, виконуваних при розподілі готової продукції. На цій стадії можуть формуватися стратегії розподілу товарів.

На третій стадії до логістики, сформованої па попередньому рівні, додається ще одна функціональна область. Підприємства вводять логістичний підхід у постачанні, логістика в цій області охоплює доставку сировини, матеріалів на підприємство, управління запасами матеріалів, незавершеного виробництва, закупівлю сировини, матеріалів, проектування логістичних систем. Ряд підприємств третю стадію організовують як інтеграцію виробництва і розподілу, для цього формують плани завантаження виробничих потужностей на основі планів продажів і розподілу але каналах збуту. На цьому рівні логістики підприємства вводять системи ключових показників, роблять оцінку функціонування логістики підприємства на основі порівняння зі стандартами якості, з кращою практикою.

На четвертій стадії інтегруються всі функціональні області логістики, підприємства вирішують питання проектування логістичних систем, можливі виходи на глобальний рівень роботи з урахуванням законів різних країн. Підприємства більш активно використовують процесний підхід, реалізують концепцію управління ланцюгами поставок.

Перехід від стадії до стадії може бути поступовим або стрибкоподібним (як результат внутрішньо-і міжорганізаційних злиття). Поступовий перехід від стадії до стадії займає від шести місяців до двох років, а перехід від першого до четвертого рівня розвитку - близько 20 років.

Цікавою, на наш погляд, є альтернативна еволюція логістики, яка представляється як чреда логістичних революцій.

Історичний екскурс

Згідно з дослідженнями А. Е. Андерсона [2] фундаментальні зміни і світовій економіці останнього тисячоліття пояснюються трансформацією структури логістичних систем. При цьому структура характеризується зміною "швидких" і "повільних" змінних. Так, структура зміни виробництва, характеру праці, культури та громадських інститутів викликається повільним, поступальним розвитком у відповідних логістичних мережах, що представляють собою просторові динамічні системи, що відображають рух товарів, інформації, грошей і людей. Різкі падіння і підйоми обсягів виробництва ("швидкої" змінної) чітко спостерігаються і можуть бути викликані поступовими змінами "повільної" змінної. На думку В. Б. Занга [3], саме концепція логістичних систем допомагає пояснити якісні аспекти регіональної еволюції.

Слідуючи зазначеної концепції, розвиток міст і міжрегіональних економічних зв'язків у світі в період з X по XX в. можна представити у вигляді чотирьох революцій:

  • • I революція: початок - XI ст. (Італія), закінчення - XVI ст. (країни Північної Європи);
  • • П революція: початок - XVI ст. (Італія, Іспанія, Португалія), закінчення - XIX ст. (країни Північної Європи);
  • • III революція (початок - XVIII ст. (Англія), закінчення - XXI ст. (Країни, що розвиваються):
  • • IV революція (початок - друга половина XX ст. (Японія, Швейцарія, Західна Німеччина, Швеція).

Період I революції характеризується наступними факторами: поновлення старих торгових шляхів і можливості пересування через Європу та Азію; ослаблення торговельних бар'єрів, дорожніх небезпек, вартості транспортування та ін. Іншими словами, відбувається поступове "повільне" покращення мереж інфраструктури.

II революція - це світові географічні відкриття: "шлях до Індії", відкриття Америки (тобто транспортна логістика) і одночасне зростання інтелектуального потенціалу, розвиток наук, ремесел, виробництва.

III революція пов'язана з початком ери промислової революції в Англії. Це поява нових транспортних засобів: пароплава, паровоза і т.д.

IV революція пов'язана з зростанням обсягу інформації, розширенням мереж зв'язку та зростанням обсягу наукових знань.

  • [1] Canadian Transportation and Distribution Management. 1988. № 12. Vol. 91. P. 23.
  • [2] Anderson A. The Four Logistical Revolutions // Papers of the Regional Science Association. 1986. Vol. 59. P. 1-12.
  • [3] Занг В. Синергетична економіка. Час і зміни в нелінійній економічної теорії. М.: Мир. +1999.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >