Формування та розвиток ринку логістичних послуг

Поняття аутсорсинга логістики.

Починаючи з третього етапу розвитку логістики в світі формується ринок логістичних послуг. Підприємства різних сфер економіки все більша кількість логістичних операцій передають постачальникам послуг, тобто використовують аутсорсинг логістики. За оцінками експертів, близько 80% іноземних компаній вдаються до послуг логістичних операторів, а зростання ринку комплексних логістичних послуг становить 18-20% на рік. На ринку логістичних послуг присутні оператори, котрі надають один-два види послуг (це, зокрема, транспортні підприємства, складські оператори), а також працюють підприємства, що виконують комплекс різних логістичних послуг.

У діловій лексикон у сфері логістики увійшло таке поняття, як аутсорсинг, під яким розуміється відмова від самостійного виконання будь-якого бізнес-процесу (як правило, неключевого або який не створює прибутку для компанії) і придбання послуг з реалізації цього бізнес-процесу в іншої організації - постачальника послуги.

Однією з переваг аутсорсингу є можливість концентрації зусиль підприємств на основній діяльності. Для визначення доцільності передачі на аутсорсинг окремих логістичних операцій або логістичних функцій в цілому підприємство повинне відповісти на наступні питання:

  • • чи є конкретна логістична операція (функція) стратегічно важливою для підприємства? Досвід практичної діяльності багатьох підприємств показує, що логістику дуже часто відносять до неключових компетенциям організації, тому ряд логістичних операцій і функцій виявляється за межами стратегічного фокусу і, отже, передається постачальнику послуг;
  • • чи може підприємство виконати логістичну операцію (функцію) самостійно конкурентоспроможним способом? Вимога конкурентоспроможності при виконанні логістичних операцій і функцій часто призводить до перепроектування бізнес-процесів організації, що в багатьох випадках представляється вкрай складним, а іноді й неможливим;
  • • чи вигідно з фінансової точки зору виконувати логістичні операції (функції) самостійно? Фінансова оцінка результату логістичної діяльності найчастіше проводиться на підставі критерію витрат. Фактори операційної спроможності та фінансової оцінки пов'язані між собою. Наприклад, конкурентоспроможність виконання операцій в умовах цінової конкуренції визначається в тому числі і за критерієм витрат, однак фактор операційної спроможності може бути оцінений і за іншими параметрами (наприклад, якість або час), тому фінансова оцінка виконання логістичних видів діяльності розглядається як доповнення до фактору операційної конкурентоспроможності логістичних функцій;
  • • чи є у підприємства можливість поліпшення логістичних процесів? Оцінка можливості поліпшення може бути проведена у відповідності з основними критеріями конкурентоспроможності, важливими, з погляду споживачів, на конкретному ринку. Це можуть бути, зокрема, витрати, якість, час виконання замовлень та ін. Відповідаючи на дане питання, підприємству необхідно представляти реальні способи зниження витрат, часу виконання замовлень і підвищення якості логістичного обслуговування споживачів, виробництва чи інших учасників ланцюгів поставок.

Слід зауважити, що ідея аутсорсингу не є новою. У 1960 р Т. Левіт сформулював концепцію ключових компетентностей, яка полягає у розвитку підприємством найбільш важливих областей бізнесу, і саме на цих сферах діяльності та слід зосереджувати максимальних зусиль і підтримувати всіма засобами. Визначивши ці компетенції та сфокусувавшись на стратегічно важливих завданнях, підприємства можуть визначити кращий джерело конкурентної переваги і розвивати ті види діяльності, які його формують. При цьому частина видів діяльності, віднесених до неключових сферам, слід передати сторонньої організації.

Враховуючи тенденції розвитку світової економіки, загострення конкуренції, посилення фактора ціни в конкурентній боротьбі і що випливає з цього прагнення підприємств знижувати витрати, в тому числі і логістичні, можна вважати аутсорсинг в області логістики перспективним напрямком її розвитку на сучасному етапі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >