Структура ринку логістичних послуг в залежності від виконуваних операцій

В даний час велика кількість різних логістичних операцій і функцій передається на аутсорсинг. Різноманітність переданих постачальникам послуг логістичних видів діяльності відображено в табл. 3.3, з якої видно, що підприємства з різною частотою звертаються до різних логістичним послугам, при цьому послуги з транспортування, складування, виконанню митних операцій користуються значно більшим попитом але порівняно з іншими послугами. Також табл. 3.3 показує, що традиції передачі логістичних операцій і функцій па аутсорсинг в Північній Америці та Західній Європі різняться.

Таблиця 3.3. Частка логістичних послуг, переданих на аутсорсинг [1]

Логістична функція

Північна Америка

Західна Європа

Складування

72

70

Міжнародна транспортування

66

89

Послуги митного брокера

60

34

Митне очищення

57

48

Крос-докінг

55

19

Внутрішнє транспортування

54

82

Фрахтові розрахунки і аудит

53

19

Супровід вантажів

47

40

Виконання замовлень і дистрибуція

35

22

Повернення товарів

27

32

Маркування товарів

25

29

Повернення продукту та ремонт

22

30

Консультування

21

12

1Т-рішення

19

24

Контрактне виробництво

16

16

Управління поставками

16

33

Управління запасами

14

27

Переговори про тарифи

14

12

Вибір перевізника

13

2 Г)

4PL послуги

10

19

Управління водним транспортом

9

18

Робота із замовленнями

8

7

Зміст запасів

6

9

Питання практики

У ході проведення аналізу логістичної середовища Санкт-Петербурга в рамках міжнародного проекту LogOnBallic за участю авторів були отримані відомості про розвиток аутсорсинга логістики в Санкт-Петербурзі. Найбільша частка функцій, переданих промисловими і торговими підприємствами постачальникам логістичних послуг, припадає на митне оформлення - його передають 82% опитаних підприємств, транспортування у внутрішньому сполученні - 76% респондентів передають перевезення транспортним підприємствам, і міжнародні перевезення - їх передають 73% підприємств.

Передачу на аутсорсинг функції інформаційного обслуговування відзначили 50% опитаних; 47% респондентів передають функцію складування стороннім організаціям.

Близько 68% учасників опитування відзначили, що па аутсорсинг не передаються операції по оформленню на оплату, 65% самостійно управляють запасами, 56% не передають замовлення на переробку, 50% самі управляють зворотніми потоками. Таким чином, у розвитку аутсорсингу в Санкт-Петербурзі та зарубіжних країнах є деякі відмінності.

Види логістичних провайдерів

Затребуваність аутсорсінгу логістичних видів діяльності обумовлюється тим, що все більше підприємств і організацій застосовують сучасні підходи до оптимізації процесів створення споживчої вартості, які з'явилися в рамках концепції управління ланцюгами поставок (supply chain management). Це, в свою чергу, призводить до необхідності оптимізувати логістичні витрати у всій ланцюга постачань. Вибираючи постачальника логістичних послуг, центральна, або фокусна, компанія ("господар" ланцюга поставок) прагне до конкурентоспроможності ланцюга поставок, тому велике значення набувають логістичні посередники.

Логістичний провайдер (логістичний посередник, провайдер логістичних послуг, логістичний оператор, логістична компанія) - це комерційна організація, що надає послуги у сфері логістики, що виконує окремі операції або комплексні логістичні функції, а також інтегроване управління логістичними ланцюжками підприємства-клієнта [2].[2]

На ринку присутня велика різноманітність логістичних посередників. Різні моделі основних учасників міжнародного ринку логістичних послуг в еволюційній послідовності наведено в табл. 3.4. Періодизація еволюції логістичного провайдерство відображена на рис. 3.2.

Аналіз табл. 3.4 і рис. 3.2 дозволяє зробити висновок про те, що починаючи з рівня 3PL логістичні провайдери здатні не тільки виконувати окремі логістичні види діяльності, але надавати комплексне обслуговування, пропонувати і приймати оптимальні рішення. За рахунок цього вони створюють умови для формування синергетичного ефекту, що виражається в зниженні витрат і збільшенні доданої цінності споживачам.

Розглянемо основні моделі аутсорсингу в логістиці.

До провайдерам основних активів відносять:

 • • транспортних операторів, що володіють реальними активами (компанії-перевізники). Вони надають послуги з доставки товарів;
 • • провайдерів транспортних послуг, не мають реальних активів (компанії-експедитори). Вони можуть організовувати як місцеві, регіональні, так і міжнародні перевезення, залучаючи підрядні парки;
 • • складських операторів, що надають окремі послуги зі складування (схову) або передачі активів у користування споживачам.

Практична діяльність логістичних операторів на міжнародному ринку логістичних послуг дозволяє окреслити поле діяльності ЗРL-провайдерів. Найбільш часто ЗРL-провайдери:

• керують власними або орендованими (лізинговими) парками транспортних засобів та (або) залучають підрядні парки;

Таблиця 3.4. Основні учасники ринку логістичних послуг

Модель логістичного

аутсорсингу

Пропонований сервіс

Взаємовідносини З споживачем послуги

коротка характеристика

Провайдер

основних

активів

Надання окремих логістичних послуг: транспортних, складських, упаковки, виробництва

Договори на надання одиничних послуг

Вузька спеціалізація. Орієнтація на зниження витрат при виконанні одиничної послуги

3PL (third-party logistics provider)

Надання пакета (комплексу) логістичних послуг

Робота на

контрактної

основі

Широкий спектр послуг

LLP (lead

logistics

provider)

Управління ланцюгами поставок

Те ж

Управління логістичними проектами.

Постійна взаємодія зі споживачем логістичних послуг.

Управління численними ЗРЬ.

Орієнтація на постійне поліпшення.

Забезпечення оптимальності

4PL (fourth-party logistics provider)

Інтегровані логістичні послуги

Партнерство

Стратегічна взаємодія зі споживачем. Експертні знання в області управління ланцюгами поставок. Розподілені ризики. Гнучкий підхід до клієнтів. Інноваційні технології

Еволюція логістичного підходу до аутсорсингу

Рис. 3.2. Еволюція логістичного підходу до аутсорсингу [3]

 • • керують складськими об'єктами, які можуть перебувати як у власності провайдера, так і в лізингу;
 • • надають широкий асортимент логістичних послуг, додають цінність споживачеві;
 • • керують переміщеннями товарів по ланцюгу поставок в міжнародному масштабі;
 • • широко використовують інформаційні технології для управління складськими процесами, транспортними операціями, складання календарних планів та інших завдань обслуговування.

Концепція аутсорсингу в логістиці розвивається, і з розширенням інтеграційних процесів в ланцюгах поставок з'явилися нова модель логістичного аутсорсингу і новий тип логістичних провайдерів - 4PL-провайдери. Їх виникнення пов'язують з розвитком концепції управління ланцюгами поставок, а самих провайдерів називають інтеграторами всієї логістичного ланцюга. Прийнято вважати, що 4PL-провайдер управляє своїми ресурсами, можливостями і технологіями і ресурсами постачальників додаткових послуг, забезпечуючи повне і вичерпне рішення щодо логістичного ланцюга компанії. 4РЬ-провайдер являє собою поєднання стратегічного управління ланцюгами постачань і оперативного управління питаннями реалізації та виконання стратегічних рішень, тобто поєднує в собі функції консалтингової компанії і ЗРL-провайдера.

Термін 4PL з'явився в 1996 р Його зареєструвала консалтингова компанія Andersen Consulting (нині Accenture) з наступним тлумаченням: "логістичний провайдер четвертого рівня є менеджером ланцюга поставок, який зводить ресурси, потужності і технології своєї організації з ресурсами, потужностями та технологіями іншого логістичного підприємства і управляє ним з метою запропонувати клієнтам найбільш повне вирішення завдань у ланцюжку поставок ".

Комплекс послуг, що надаються 4РL-провайдером, включає в себе, як правило: всі види планування (оперативне, тактичне і частково стратегічне) і оптимізацію ланцюгів поставок; діяльність з інтеграції інформаційно-технологічних систем різних учасників ланцюгів поставок; моніторинг документообігу; планування використання транспортних засобів та інших логістичних активів; складання оптимальних маршрутів і моніторинг руху транспорту по них; управління складами, запасами, доходами; консалтинг та додаткові послуги.

Безумовно, такий широкий спектр послуг не може бути виконаний силами однієї організації, тому модель логістичного провайдера рівня 4PL завжди передбачає залучення інших постачальників послуг (як правило, компанії 4PL привертають логістичних операторів типу 3PL).

У той же час з розвитком електронного бізнесу відбуваються зміни в логістичному аутсорсинге і з'являється новий вид логістичних посередників - 5PL, яких стали називати системними інтеграторами 5-го рівня, або віртуальними логістичними операторами.

Вибираючи логістичного провайдера, виробничі або торгові компанії можуть звернутися до таких критеріїв, як рівень активів, поле діяльності, види послуг, що надаються. При цьому слід розуміти, що зі зниженням рівня активів спостерігається розширення иоле діяльності провайдера, а з ускладненням моделі аутсорсингу (див. Табл. 3.4) зростає додана цінність послуг, що надаються логістичним провайдером. На рис. 3.3 представлені типи логістичних провайдерів відповідно до зміни основних критеріїв: рівень активів, поле діяльності, види послуг, що надаються.

Сегменти компаній, що надають логістичні послуги

Рис. 3.3. Сегменти компаній, що надають логістичні послуги [4]

 • [1] Упоряд. по: Самохвалов С. Л. Огляд і аналіз міжнародного ринку логістичних посередників // Логістика та управління пенями поставок. 2006. № 1. С. 38.
 • [2] Черноусов Є. В. Аналіз ринку логістичних провайдерів - зарубіжний досвід // Менеджмент у Росії і за кордоном. 2002. № 6. С. 74.
 • [3] Черноусов Є. В. Аналіз ринку логістичних провайдерів - зарубіжний досвід. С. 87.
 • [4] Дибська В. В. Провайдери логістичних послуг - хто вони? // Логістика та управління ланцюгами поставок. 2004. № 1. С. 60.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >