Висновки

1. Які етапи можна виділити в ході еволюції логістики? Чим вони відрізняються'?

У розвитку логістики можна виділити чотири етапи: фрагментація; часткова інтеграція (становлення, концептуалізація); інтеграція функціональних областей логістики підприємства; інтеграція в рамках ланцюгів поставок.

На етапі фрагментації логістичні операції виконуються розрізнено, без інтеграційної ідеї в умовах ринку продавця. Логістичними видами діяльності управляють з позицій класичного менеджменту.

На етапі часткової інтеграції формуються два центри логістичної діяльності - розподіл і внутріфірмове управління матеріалами. Ідея інтеграції з'явилася у відповідь на нові виклики ринку, ситуація на якому може бути названа як ринок споживачів. В управлінні логістикою великий вплив робить маркетинг.

Інтеграція в рамках підприємства характеризується формуванням логістичної системи, в якій всі функціональні області логістики об'єднуються єдиним управлінням. Логістична концепція стає основою для розробки стратегій підприємств і управління ними.

З появою концепції управління ланцюгами поставок інтеграційні процеси поширилися і за межі підприємств, стали приділяти увагу проблемам управління взаємовідносинами з постачальниками і споживачами різних рівнів, спільного створення цінності.

2. Які стадії проходить логістика в своєму розвитку на конкретних підприємствах?

Можна виділити чотири стадії у розвитку логістики на підприємстві. На першій стадії логістика в організації поширюється тільки на складування і транспортування готової продукції. На другій стадії логістика об'єднує процеси обслуговування замовників, обробки замовлень, складування, управління запасами готової продукції, транспортування, тобто інтегруються всі логістичні функції, виконувані при розподілі готової продукції. На третій стадії до рівня логістики, сформованому на попередній стадії, додається ще одна функціональна область: постачання або виробництво. На четвертій стадії інтегруються всі функціональні області логістики.

3. Які напрямки розвитку аутсорсинга логістики?

Під аутсорсингом логістики розуміється відмова від самостійного виконання логістичного бізнес-процесу і придбання послуг з реалізації цього бізнес-процесу в іншої організації - логістичного провайдера.

Логістичні провайдери розвиваються в напрямку від провайдера основних активів, що спеціалізується на окремих логістичних видах діяльності, через ЗРL-провайдера, що виконує комплексні логістичні послуги, до провайдерів більш високого рівня (LLP і 4PL), які управляють ланцюгами поставок своїх клієнтів, пропонуючи їм оптимальні рішення.

На розвиток логістичного аутсорсингу впливають тенденції глобалізації, що приводить до привабливості провайдерів, що мають широке, аж до глобального, поле діяльності, і консолідації провайдерів, яка викликана необхідністю протистояти конкурентам і пропонувати широкий спектр послуг і розширювати географічну зону охоплення діяльності.

4. Які дисципліни лежать в основі наукової бази логістики?

В основі наукової бази теорії логістики лежать теорія соціально-економічних систем, теорія організації, кібернетика. Основу методології логістики складають математика (теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів, математична теорія оптимізації), дослідження операцій, економетрика, системний аналіз, методи та концепції менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >