Функціональний цикл постачання

Під функціональним циклом постачання будемо розуміти проміжок часу між виникненням (ухвалою) потреби та отриманням замовленої продукції. На рис. 5.1 показані основні етапи функціонального циклу, реалізованого в постачанні.

Кожен етап передбачає виконання ряду дій. Перший етап - це визначення потреби в матеріальних ресурсах, товарах, послугах. На цьому етапі здійснюється перевірка рівнів запасів і прогнозується витрата на основі даних, накопичених за минулі періоди, при цьому враховується нерівномірність попиту, пов'язана з сезонним характером споживання, маркетинговими акціями та іншими причинами. Важливість правильно виконаних дій з визначення потреби важко переоцінити, оскільки якщо потреба визначена невірно, можливий дефіцит необхідних товарів або їх надлишок, що призводить до збільшення витрат підприємства. На багатьох підприємствах вводять персональну відповідальність працівників відділів постачання за дефіцит і надмірні залишки товарів на складах.

На виробничих підприємствах відділи постачання, як правило, не прогнозують попит, а тільки консолідують заявки інших відділів на закупівлю необхідних матеріалів, сировини, устаткування, компонентів і т.п. У цьому випадку для визначення потреби слід обробити замов-

Етапи функціонального циклу в постачанні

Рис, 5.1. Етапи функціонального циклу в постачанні

зи виробництв і, якщо в заявках є однакові товарні позиції, об'єднати їх в замовлення. Об'єднання замовлень проводиться по номенклатурних позиціях, товарних групах, постачальникам або іншими ознаками.

Другий етап функціонального циклу в постачанні присвячений визначенню джерел поставки. Потенційні джерела поставок можуть бути встановлені на основі попередніх замовлень і діючих довгострокових договорів, для цього аналізується існуюча на підприємстві база постачальників, яким відправляються запити. У ряді випадків потрібне вибрати нові джерела поставок, тому фахівцям відділів постачання необхідно проаналізувати ринки постачальників. Перш ніж буде прийнято остаточне рішення по вибору постачальника, ведуться переговори, порівнюються пропозиції різних постачальників.

Коли постачальник обраний, з ним укладається угода і прямує бланк замовлення, найчастіше в електронному вигляді. Також виконується передоплата замовлення, якщо за умовами контракту вона передбачена. Всі ці дії виконуються на третьому етапі функціонального циклу постачання.

Постачальник, прийнявши замовлення, займається виготовленням замовленої продукції (якщо його виробництво організовано за позамовному принципом), відвантажує замовлення, здійснює або організовує його транспортування (якщо за договором доставка товару - це обов'язок постачальника). Поки постачальник здійснює всі ці дії, фахівці відділів постачання виконують четвертий етап функціонального циклу - контролюють замовлення. Для цього ведеться моніторинг замовлення, при необхідності вносяться корективи в замовлення, контролюються терміни виконання замовлення. Інформаційні системи, що використовуються в постачанні, можуть автоматично генерувати нагадування і надавати інформацію про статуси замовлень на поставку.

Надходження і контроль гарту це п'ятий етап функціонального циклу постачання. Коли товар прибуває від постачальника, необхідно перевірити замовлення, прийняти його, направити на місце зберігання чи використання. На цьому етапі, якщо за договором поставки визначено, що доставка замовлення - це обов'язок покупця, то підприємство організує транспортування замовленої продукції. Ухвалений замовлення забезпечується всіма необхідними документами, проводиться оплата замовлення (якщо не була внесена стовідсоткова передоплата), а відомості про прибулого товарі заносяться в інформаційну систему підприємства.

Зараз багато компаній прагнуть зменшити функціональний цикл в постачанні і постійно шукають резерви для прискорення окремих його етапів. Розглянемо приклад з практики.

Питання практики

15 торгової компанії "Юпітер" [+1][1] - одному з провідних підприємств у Санкт-Петербурзі з торгівлі будівельними матеріалами - використовується прямий канал розподілу нульового рівня, тобто товари слідують до споживачів без участі незалежних посередників. Це дає можливість контролювати всю свою маркетингову програму, прагнучи до тісного контакту зі споживачами. У компанії 17 філій в 13 містах Росії. Основними цілями діяльності є підвищення конкурентоспроможності; розробка нових технологій; впровадження нових методів застосування матеріалів; скорочення термінів замовлень; створення умов, що гарантують екологічну безпеку.

На підприємстві велика увага приділяється питанням постачання. Організаційна структура постачання сформована за товарним принципом: є відділи закупівель фарб, сухих сумішей, інженерної сантехніки, інструменту та іншого асортименту. Також до дирекції з постачання відноситься аналітичний відділ, який займається визначенням введення нових товарних позицій в асортимент, висновком товарів з продажів, створить рекомендації на основі аналізу матриць філій, конкурентів, маркетингових досліджень і встановлює норми запасів у днях і штуках. Менеджери аналітичного відділу не спеціалізуються на якомусь товарному напрямку, а охоплюють всю асортиментну матрицю. Фахівці відділів закупівель визначають потребу в закупівлях на основі залишків товарів і норм, встановлених аналітичним відділом. При цьому фахівці відділів закупівель часто помічають необгрунтованість норм, оскільки фахівці аналітичного відділу не враховують особливості роботи з конкретними постачальниками і товарами. Крім того, потрібно досить багато часу на більш злагоджено аналітичним відділом питання коригування норм або рішення про введенні-виведенні товарної позиції з асортименту.

Метод закупівлі, що використовується на підприємстві, - це закупівля в міру необхідності, тобто діє "витягаюча" система, коли попит формує пропозицію. Закупівля товарів відбувається невеликими партіями і в міру необхідності, тим самим знижуються витрати на зберігання запасів. При цьому на підприємстві введена відповідальність менеджерів відділів закупівель за дефіцит і наднормативні запаси.

Рішення проблеми, пов'язаної з тривалим терміном визначення потреби в товарі, на підприємстві побачили у перерозподілі повноважень між відділами закупівель і аналітичним відділом. Результат зміни відображено у табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Тимчасове характеристики дій при зміні норм запасів та коригуванні асортиментної матриці

Дії менеджерів

Тимчасові витрати до вдосконалення

Тимчасові витрати після перерозподілу обов'язків

Формування запиту менеджером відділу закупівель, ч

1

1

Підпис керівником відділу закупівель службової записки, хв

30

30

Відправлення запиту в відділ аналітики, мні

30

-

Розгляд проблеми відділом аналітики, дн.

2-4

-

При необхідності узгодження і коректування з відділом закупівель, ч

2

-

Підпис директора асортименту на дозвіл зміни норми або матриці, хв

30

-

Виставлення норм і зміна матриці, дн.

1-2

1-2 (з урахуванням аналітичної частини)

Разом, дн.

4-6

1-3

З табл. 5.2 видно, що при передачі функціоналу по нормуванню запасів та коригуванні асортиментної матриці відділу закупівель тривалість етапу функціонального циклу "визначення потреби" можна скоротити в середньому на три-чотири дні, що особливо важливо для товарів з нестабільним або сезонним попитом. Пояснити це можна тим, що після перерозподілу обов'язків частина дій виключається, а відділ закупівель з урахуванням того, що він займається безпосередньо певною групою товарів, має більше тимчасових можливостей і найбільш зацікавлений прискорити процес, оскільки на фахівців саме відділу закупівель покладено відповідальність за результати закупівельної діяльності .

  • [1] Тут і далі в прикладах з практики назви підприємств умовні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >