Функціональна область логістики "розподіл"

Цілі, завдання та логістичні функції розподілу

Мета функціональної області логістики "розподіл" - інтегроване управління логістичними функціями та операціями просування готової продукції та супутнім сервісом від виробників і (або) оптових торгових компаній до кінцевих або проміжних виробників. Основне призначення логістики розподілу - підтримка продажів товарів.

Завдання логістики в області розподілу продукції можна об'єднати в дві групи: завдання на мікро- і макрорівні.

Задачі розподілу на мікрорівні - це завдання, які вирішуються в рамках мікрологістичній системи підприємства:

  • • організація отримання та обробки замовлення;
  • • вибір виду упаковки, комплектація і т.д .;
  • • організація доставки та контроль за транспортуванням;
  • • організація послереалізаціонного обслуговування.

Задачі розподілу на макрорівні - це завдання, вирішення яких виходить за рамки мікрологістичній системи підприємства і вимагає залучення декількох організацій:

  • • вибір і побудова розподільної системи (каналів розподілу);
  • • визначення оптимальної кількості складів на території, що обслуговується;
  • • визначення оптимального розташування розподільних центрів (складів) па території, що обслуговується та ін.

Неважко помітити, що завдання логістики у розподілі на макрорівні відносяться до рішень стратегічного характеру. Завдання логістики розподілу на мікрорівні можуть мати стратегічну, тактичну та оперативну спрямованість.

Для вирішення завдань логістики в сфері розподілу продукції виконуються ключові й підтримуючі функції: управління процедурами замовлень, транспортування, складування, управління запасами готової продукції, прогнозування попиту на товари, управління поворотними потоками, забезпечення запасними частинами і сервісом та ін.

Функціональний цикл логістики розподілу

Функціональний цикл логістики в області "розподіл" наведено на рис. 5.16. Вихідним пунктом у формуванні процесів в області розподілу є замовлення споживача.

Функціональний цикл логістики у розподілі готової продукції

Рис. 5.16. Функціональний цикл логістики у розподілі готової продукції

Рішення в області розподілу спрямовані насамперед на зниження логістичних витрат, з одного боку, і підвищення якості логістичного сервісу - з іншого. Існують різні способи організації процесів в галузі розподілу, що сприяють як зниженню витрат, так і підвищенню якості сервісу. Найбільш поширеними з них є спеціалізація на певних операціях і (або) функціях і формування продуктового асортименту [1][1].

Організації, що спеціалізуються па окремих функціях та операціях, можуть їх виконати краще і більш ефективно (за рахунок ефекту масштабу), ніж фокусна компанія в ланцюзі постачань, наприклад виробниче підприємство. Як правило, в системи розподілу залучають організації, що спеціалізуються на таких функціях, як транспортування, складування, вантажопереробка, організація продажів і т.п., тобто логістичних і торгових посередників.

Концепція продуктового асортименту полягає у створенні комплекту матеріалів, продукції тощо, необхідного конкретним споживачам. Процес створення такої продуктової групи включає в себе три етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання (рис. 5.17).

Концентрація (консолідація) - збір великих кількостей одного або декількох продуктів таким чином, щоб вони негайно могли бути розподілені групою.

Кастомізація - процес сортування і угрупування продуктів в унікальні комбінації, тобто відповідно до запитів споживачів.

Розсіювання - відправка унікальних асортиментних груп на адресу конкретного одержувача.

Ефективність застосування концепції продуктового асортименту обумовлена:

• зниженням витрат на транспортування. По-перше, при використанні логістичних центрів зменшується кількість переміщень. Так, на рис. 5.17 показано дев`ять маршрутів доставки; для того ж кількості постачальників і споживачів у разі прямого постачання продукції було б 20 маршрутів. По-друге, організовуючи поставку в розподільні цент

Концепція продуктового асортименту

Рис. 5.17. Концепція продуктового асортименту

ри, виробники продукції або дистриб'ютори можуть формувати відправки з повним використанням вантажомісткості і (або) вантажопідйомності транспортних засобів (контейнерів), що також знижує витрати на доставку. По-третє, при транспортуванні між постачальником і розподільчим центром можна використовувати дешевші види транспорту, наприклад залізничний;

  • • зниженням запасів в магазинах і складах одержувача, що призводить до збільшення оборотності грошових коштів і звільненню площ для продажу товарів чи іншої діяльності;
  • • зменшенням часу виконання замовлення споживача, оскільки розподільні центри знаходяться ближче до місць споживання товару.

Ефективність використання розподільних центрів залежить від правильного визначення місця розташування та потужності центру, можливості обробки в центрі необхідних споживачам товарів (наприклад, великогабаритні, швидкопсувні, небезпечні), забезпеченості кваліфікованим персоналом, режиму роботи, надання додаткових послуг та інших факторів.

  • [1] Сергєєв В. І. Логістика в бізнесі: підручник. М .: ИНФРА-М, 2001. С. 194-196.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >