Поняття ХУZ-аналізу

Метод ХУ7-аналізу передбачає поділ всього асортименту (номенклатури) товарів на три групи залежно від ступеня рівномірності попиту або можливої точності прогнозування.

Принципова відмінність методу ЯУ7от АВС-аналізу полягає в тому, що аналізуються кількісні показники, що відображають зміну попиту (витрати) по кожній 1-й позиції номенклатури і представлені найчастіше у вигляді динамічного ряду

До групі X відносяться позиції номенклатури, динамічні ряди яких рівномірні або мають незначні коливання, що дозволяє здійснити прогноз попиту (витрати) з досить високою точністю.

Групу У формують позиції номенклатури, динамічні ряди яких мають значні коливання. При цьому обсяги реалізації за даними номенклатурними позиціями змінюються в часі, але не дуже значно і (або) досить передбачувано, тому прогнозувати попит (витрата) можна, але точність такого прогнозу невисока.

Група 2 характеризується нерегулярними (епізодичними) відхиленнями значень динамічного ряду. Обсяги реалізації по позиціях номенклатури даної групи міняються в часі значно, практично непередбачувано, що не дає можливості отримати точні і достовірні прогнозні оцінки показників попиту або витрати.

Поділ на групи ХУ2 традиційно, як показано в більшості джерел, проводиться на основі статичного коефіцієнта варіації:

Вхідні у формулу (6.58) величини середнього значення динамічного ряду я і середнього квадратичного відхилення а визначаються за наступними формулами:

При значеннях Л ^ <25 в знаменник формули (6.60) рекомендується підставити ЛГ - 1.

Процедура віднесення конкретної позиції номенклатури до групи X, В або 2 зводиться до порівняння статичного коефіцієнта варіації вус, обчисленого за формулою (6.58), з нормативними значеннями у., Визначальними кордону номенклатурних груп X, В і Z. Слід зазначити, що різні фахівці пропонують використовувати різні нормативні значення коефіцієнта варіації для визначення меж номенклатурних груп X, В і 2. Це можна побачити по табл. 6.11, аналіз якої дозволяє побачити істотний розкид "нормативних" значень меж інтервалів (майже два рази!).

Таблиця 6.11. Інтервальні межі груп X, Y, Z

Інтервальні межі груп X, Y, Z

[1]

[2]

[3]

[4]

Наскільки коректні результати дає використання формули (6.58) для XYZ-аналізу? Для відповіді на дане питання необхідно згадати, навіщо проводиться розподіл на групи.

XyZ-аналіз повинен дозволити класифікувати запаси за ступенем прогнозованість попиту.

Однак, використовуючи розглянутий підхід до визначення меж груп X, У, Z, необхідно розуміти, що він не дає глибокої статистичної оцінки динамічних рядів. Розрахунок таких показників як середнє, середнє квадратичне відхилення і "статичний" коефіцієнт варіації (v (.) Не дозволяє в повній мірі оцінити динаміку протікаючих процесів, а отже, не може давати правильної оцінки точності прогнозу досліджуваних параметрів.

Покажемо це на прикладі. У першому рядку табл. 6.12 наведено вихідні дані за чотири квартали для однієї з позицій номенклатури; в інших рядках ми перемішали ці значення. Розрахуємо q = 150; о = 41,2 і vc = 27,4%. Згідно поширеній підходу до визначення груп X, У, X перемішування вихідних даних не відіб'ється на вирішенні про віднесення товарної позиції до тієї чи іншої групи. Звернемося до першому рядку табл. 6.11, згідно з цими граничним значенням величина vc перевершує нормативне значення v (. = 25%, а значить, дана позиція повинна бути віднесена до групи Z для всіх чотирьох варіантів динамічних рядів, отриманих при перемішуванні вихідних даних, наведених у табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Визначення груп XYZ на основі статичного коефіцієнта варіації

Визначення груп XYZ на основі статичного коефіцієнта варіації

Па рис. 6.19 наведено залежності для зазначених чотирьох варіантів, з яких видно, що коефіцієнт варіацій вус не відображає динаміки протікають процесів.

Для того щоб ХУ7-аналіз відповідав покладеним на нього завданню класифікації номенклатури запасів за ступенем прогнозованості (а значить, і керованості), він повинен грунтуватися на більш глибокому аналізі часових рядів, заснованому па використанні методів прогнозування та переході до динамічного коефіцієнту варіації.

Варіанти точкового та інтервального прогнозів за даними табл.  6.12:

Рис. 6.19. Варіанти точкового та інтервального прогнозів за даними табл. 6.12:

1 - вихідний ряд; 2 - рівняння тренду; 3 - точковий прогноз; 4 - інтервальний прогноз;

ц - величина витрати; Ь - час

Визначення груп A'FZ на основі статичного коефіцієнта варіації

  • [1] Гаджинский А. М. Логістика: підручник. Тринадцятий вид., Перераб. і доп. М .: Дашков і К °. 2006. С. 126.
  • [2] Сергєєв В. І. Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / під заг. і науч. ред. проф. В. І. Сергєєва. М .: ИНФРА-М, 2004. С. 545.
  • [3] Долгов А. П., Козлов В. К., Уваров С. А. Логістичний менеджмент фірми: концепції, методи і моделі: навч. посібник. СПб .: Бізнес-преса, 2005. С. 276.
  • [4] Стерлігова А. Н. Управління запасами в ланцюгах поставок: підручник. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 369.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >