Основні логістичні технології організації складських процесів

Послідовність виконання логістичних операцій впливає на тривалість логістичного циклу складування і вантажопереробки. Враховуючи, що зменшення тривалості циклів виконання замовлень і підвищення якості складської обробки є одними з актуальних завдань операційної логістики, в тому числі і в області складування, багато підприємств впроваджують різні технології, що дозволяють прискорити логістичний процес на складі та підвищити якість обслуговування. До таких технологій можна віднести технології адресного зберігання, крос-докінгу і ряд інших.

Розглянемо технологію адресного зберігання. Її поява пов'язана з необхідністю прискорення часу пошуку товару на складі. Відповідно з даною технологією у кожного товару з'являється свій "адреса", тобто місце знаходження, яке позначається певним, простим для розуміння і ясним будь-якому працівнику складу чином. Наприклад, для позначення "адреси" осередки для зберігання прийнята система трьох чисел: спочатку вказується номер ряду, потім - номер місця, в третю чергу - номер рівня (ярусу). Прибулому на склад товару визначається осередок, куди його потрібно розмістити, і працівникові складу залишається знайти осередок за номером і принести в неї необхідну кількість конкретного товару. При складанні замовлення по номеру комірки досить швидко товар забирається з місць зберігання. До переваг адресного храпения відносяться:

  • • прискорення часу виконання операцій на складі і скорочення логістичного циклу;
  • • більш раціональне використання простору складу і, як наслідок, збільшення ємності складу;
  • • збільшення продуктивності праці складського персоналу;
  • • зменшення числа претензій споживачів на повноту і час виконання замовлень;
  • • спрощення та підвищення якості обліку товарно-матеріальних цінностей па складі.

Слід зазначити, що ці переваги досягаються не тільки за рахунок-адресного зберігання, але й завдяки використанню інформаційних технологій, які істотно підвищують результативність систем адресного зберігання.

До технологій, що підвищує ефективність логістичного процесу на складі, можна віднести крос-докінг (від англ. Cross-docking - пряма стикування), що передбачає такий спосіб організації складського процесу, яка не припускає довготривалого зберігання, а перебуває на склад товар відразу направляється на відвантаження. При цьому товар може проходити стадію вантажопереробки, наприклад, перебуває партія розукрупнювати, доповнюється іншими товарами і потім відвантажується на адресу споживача; також товар може бути відправлений без додаткових операцій відразу споживачеві, наприклад, це можливо, коли на вантажний термінал прибувають вагони, товари з яких відразу перевантажуються на автомобілі і направляються споживачу. Звичайно, мова йде про звичайний, палетному, крос-докінгу, коли складської оператор несе відповідальність за збереження вантажного місця, його маркування і не відповідає, наприклад, за недовкладання товару. Технологія крос-докінгу вимагає точного узгодження транспортних і складських операцій за часом. Перевагою даного способу організації складського процесу крім прискорення циклу виконання замовлення є зниження витрат за рахунок зменшення площі складу, зниження вартості оренди, транспортних витрат через скорочення непродуктивних простоїв транспорту тощо

Різновидом крос-докінгу є технологія pick-by-line ("підбір по лінії"), яка дозволяє різні товари, які прибули від різних відправників на адресу одного одержувача та не розміщувати в окремих осередках на складі і потім перед відвантаженням не збирається спеціально замовлення, а відразу консолідувати товари одного одержувача в одній комірці (як правило, на першому ярусі) до повного паллета, потім сформований палет піднімається на другий і третій яруси. Коли підходить момент відвантаження, товар, зібраний в одному замовленні і знаходиться в одному місці, швидше підготовляється до навантаження в транспортні засоби. Досить багато часу на складі йде на оформлення документів, при технології pick-by-line документи підготовляються в міру збірки вантажних місць, що теж позначається позитивно на часу виконання замовлення. Технології крос-докінгу і pick-by-line затребувані при обслуговуванні великих роздрібних магазинів, які, як правило, не мають власних складів і звертаються до послуг операторів. На складі логістичної компанії формуються вантажні відправки в окремі магазини. Якби кожен постачальник товарів організовував відправки відразу в магазин, то там утворювалися б черги з сотень автомобілів, оскільки можливості окремих торгових точок по прийому декількох транспортних засобів одночасно обмежені. Логістичний оператор збирає відправку, а потім її направляє в магазин, тим самим скорочуючи потік автомобілів, що прибувають в торгові точки, і зменшуючи, як наслідок, час обслуговування свого споживача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >