Вибір способу перевезення і виду транспорту

Види транспорту

Одним із завдань логістики в галузі транспортування є вибір виду транспорту. Рішення даного завдання здійснюється з урахуванням ряду факторів об'єктивного і суб'єктивного характеру, до яких можна віднести:

 • • економічні чинники - насамперед, це рівень витрат на транспортування, час доставки і схоронність перевезених товарів;
 • • природно-географічні умови, що забезпечують можливість здійснення будь-якого виду сполучення з урахуванням місця розташування постачальників і споживачів;
 • • характер пред'являються до транспортування товарів і виконуваних послуг;
 • • універсальність або спеціалізація транспортних засобів, використовуваних для доставки товарів;
 • • рівень розвитку економічних взаємин партнерів, що беруть участь у формуванні ланцюга поставок;
 • • правовий режимом міжнародної та національної торгівлі та діяльності транспортних компаній різних видів транспорту;
 • • ступінь впливу на навколишнє середовище, екологічну безпекою;
 • • історичні умови і традиції розвитку повідомлень та ін.

У кожному конкретному випадку вибору виду транспорту перераховані вище фактори піддаються логічному аналізу, за результатами якого і робиться вибір.

Загальна характеристика основних переваг і недоліків різних видів транспорту представлена в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Порівняльний аналіз видів транспорту

Вид транспорту

Переваги

Недоліки

Морський

Низькі витрати на доставку. Висока продуктивність транспортних засобів (за рахунок великої вантажопідйомності). Безперервність роботи (24 год на добу).

Незначна залежність від погодних умов. Мобільність в залежності від попиту.

Необмежена пропускна здатність морських шляхів. Можливість перевезення будь-яких вантажів

Відносно низька швидкість. Порівняно невелика частота руху (перевезення тільки великої кількості вантажу і тільки відразу).

Необхідність ретельної упаковки вантажу.

Жорстка прив'язка до об'єктів портової інфраструктури і залежність від режиму роботи портів. Складність роботи в північних районах

Річковий (внутрішній водний)

Висока провізна спроможність річкових шляхів сполучення. Низькі витрати. Можливість перевозити значні обсяги і маси вантажів. Можливість перевезень в районах, де немає інших засобів сполучення

Сезонність роботи на більшості річок світу.

Розбіжність природного розташування річкових шляхів з напрямком вантажопотоків. Необхідність будівництва гідротехнічних споруд. Неоднорідність судноплавних умов на різних річках і на окремих ділянках одних і тих же річок. Низька швидкість доставки

Залізничний

Щодо швидка доставка .. Незалежність від кліматичних умов.

Велика вантажопідйомність. Порівняно низькі тарифи. Здатність перевозити широку номенклатуру вантажів

Залежність від напрямку залізничної колії. Необхідність перевалки вантажів. Переформування складів в дорозі. Необхідність міцної упаковки. Можливість розкрадання перевезених товарів

Автомобільний

Висока маневреність. Можливість адаптувати провізні можливості залежно від величини попиту. Можливість організації термінової та регулярної доставки. Організація доставки від дверей до дверей, точно вчасно. Збереження вантажів. Економічність при перевезеннях на невеликі відстані

Залежність від дорожньої мережі. Невелика вантажопідйомність транспортних засобів. Високі тарифи. Обмеження у використанні на великі відстані

Повітряний

Висока швидкість доставки. Доставка по скороченим (спрямлення) відстаням. Висока збереження вантажу. Незначна упаковка. Високий рівень сервісу. Можливість скоротити страхові запаси (через малу часу перевезення)

Найвищі тарифи. Залежність від погодних умов. Жорсткі обмеження але розміром і вагою.

Залежність від наземних служб. Віддаленість аеропортів від місця споживання

Трубопровідний

Незалежність від погодних умов.

Безперервність подачі транспортованого вантажу. Низькі витрати. Високий рівень автоматизації

Одностороння транспортування. Обмеження за обсягом вантажу. Вузька спеціалізація по транспортованого вантажу. Висока вартість споруд

Аналіз переваг і недоліків видів транспорту дозволяє виділити основні критерії, що характеризують будь-який вид транспортних сполучень. Критерії вибору і лінгвістична оцінка видів транспорту наведено в табл. 8.2. На підставі иx характеристик-може бути визначений вибір виду транспорту в конкретних умовах.

Таблиця 8.2. Оцінка видів транспорту за критеріями вибору

Критерій вибору

Вид транспорту

залізничний

морський

річковий

автомобільний

трубопровідний

повітряний

Витрати на доставку

Середні

Найнижчі

Низькі

Високі

Низькі

Найвищі

Швидкість

Середня

Низька

Низька

Висока

Низька

Найвища

Надійність доставки

Середня

Низька

Низька

Хороша

Висока

Низька

Види товарів

Усі види

Усі види

Усі види

Дорогі, з швидкою доставкою

Рідкі, зріджені

Дорогі, швидкопсувні

Номенклатура товарів

Велика

Найбільша

Низька

Середня

Найменша

Мала

Кількість обслуговуваних ринків

Велике

Обмежене

Обмежене

Найбільше

Найменше

Вище середнього

Па практиці при виборі виду транспорту, зокрема, у зовнішньоторговельній діяльності враховується, що:

 • • морський і залізничний види транспорту є самими універсальними, оскільки забезпечують можливість перевезення широкої номенклатури товарів;
 • • при міжконтинентальних повідомленнях найкращим чином підходять морський і повітряний транспорт, а при внутрішньоконтинентальних і регіональних - всі види транспорту;
 • • при термінових доставках, що вимагають високої швидкості, найбільш ефективний повітряний і в певних випадках автомобільний транспорт.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >