Критерії вибору в транспортуванні

Завдання вибору, як відомо, вирішуються на основі яких-небудь критеріїв. Більшість задач вибору в транспортуванні - складні багатокритеріальні задачі. Основні критерії вибору в галузі транспортування - це вартість (витрати) доставки, час, що витрачається на транспортування, якість транспортного і супутнього сервісу, виконання додаткових послуг та ін.

Вибір варіанта транспортування по вартісному (затратному) критерієм здійснюється за допомогою порівняння значень витрат при різних варіантах доставки, які залежать як мінімум від двох основних чинників: відстані між відправником та одержувачем і обсягом (масою) висунутого до транспортування вантажу.

Швидкість (строк) доставки є тимчасовим критерієм, які мають взаємозв'язок з вартісним. Критерієм часу доставки віддається пріоритет у випадках екстрених, термінових замовлень.

Критерій якості транспортного сервісу є комплексним критерієм, що включає в себе дотримання термінів окремих операцій та часу повного циклу доставки, забезпечення схоронності перевезених товарів, готовність реалізувати індивідуальний підхід до обслуговування, репутацію транспортного оператора на ринку, безпеку, ефективність застосовуваних методів управління логістичними ризиками, наприклад надійність страхового захисту, та ін.

При організації доставки різних товарів критерії вибору можуть відрізнятися через різні властивостей вантажів, параметрів замовлення та інших факторів.

Вибір варіанта доставки за одним критерієм видається більш простим. Однак такі ситуації дуже рідкісні і вибір альтернатив у транспортуванні не часто проводиться за одним критерієм, оскільки найкращий варіант, наприклад, за часом доставки може бути настільки дорогим, що виявиться неприйнятним за параметрами витрат; а найкращий варіант за вартісним критерієм може виявитися надмірно тривалим або ненадійним.

Якщо при виборі варіанту транспортування вирішальними є кілька критеріїв, то вибір варіанту проводиться із застосуванням методів розв'язання багатокритеріальних задач, що передбачають компромісне рішення. Моделі вибору варіанта транспортування повинні припускати можливість коригування системи критеріїв, завдання значущості (вагових коефіцієнтів) та ранжування критеріїв, знаходження найкращого рішення при рівній або різної важливості критеріїв вибору.

Транспортування може виконуватися власним транспортом підприємства, що володіє товаром, або із залученням логістичних посередників, які виконують окремі операції з транспортування або комплекс логістичних послуг, тому однією з процедур вибору в транспортуванні поряд з вибором способу перевезення і видів транспорту є вибір логістичних посередників: перевізників, експедиторів та ін.

Вибір логістичного посередника в транспортуванні здійснюється по ряду критеріїв (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Критерії вибору перевізників [1]

Критерій (показник)

Ранг

Надійність часу доставки (транзиту)

1

Тарифи (витрати) доставки "від дверей до дверей"

2

Загальний час транзиту "ДТД"

3

Готовність перевізника до переговорів про зміну тарифу

4

Фінансова стабільність перевізника

5

Наявність додаткового обладнання (з вантажопереробки)

6

Стабільність надання послуг

7

Наявність додаткових послуг по комплектації і доставці вантажу

8

Втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу)

9

Експедиція відправок

10

Кваліфікація персоналу

11

Моніторинг відправок

12

Готовність перевізника до переговорів про зміну сервісу

13

Гнучкість схем маршрутизації перевезень

14

Сервіс на лінії

15

Процедура заявки (замовлення транспортування)

16

Якість організації продажів транспортних послуг

17

Наявність спеціалізованого обладнання

18

Для вибору перевізника можна використовувати кілька найбільш значущих критеріїв з числа представлених в табл. 8.3. Логістичних посередників у транспортуванні можна розглядати як постачальників транспортних послуг, і для вибору найкращого з них можна скористатися алгоритмом вибору постачальника, розглянутим в гол. 5.

  • [1] Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / під заг. і науч. ред. проф. В. І. Сергєєва. М .: ИНФРА-М. 2004. С. 333.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >