Стратегія логістики

Поняття логістичної стратегії

Стратегія логістики є важливою складовою загальної стратегії організації (корпоративної стратегії).

Планування стратегії логістики - це всебічний і інтегрований процес планування для досягнення конкурентної переваги організації за рахунок підвищеної цінності і обслуговування споживачів, в результаті чого досягається більш високий рівень задоволення споживачів (де ми хочемо бути) на основі прогнозування майбутнього попиту на товари та логістичні послуги та управління ресурсами по всьому ланцюгу поставок (як ми хочемо опинитися там) [1]. Формування стратегії логістики здійснюється з урахуванням цілей і планів підприємства.[1]

Логістична стратегія будується на основі стратегії організації і логістичної місії. Логістична стратегія показує, як можна реалізувати стратегії більш високого рівня, і ефективність логістичної стратегії оцінюється за тими параметрами, які закладені в загальній стратегії організації.

Логістична місія - це узагальнена заяву про цілі логістики в організації. Логістична місія визначає дії та рішення в галузі логістики підприємства. Найбільш загальною є наступна трактування логістичної місії: забезпечення потрібного продукту в необхідному кількості відповідного (заданого) якості в потрібному місці в встановлене час конкретному споживачеві з мінімальними (найкращими) витратами. Формулювання логістичної місії вельми корисно, оскільки це дає можливість зрозуміти споживачам очікуваний рівень логістичного сервісу, сприяє спрямованості логістики на досягнення цілей організації, допомагає у прийнятті рішень.

У ряді джерел логістичну стратегію фокусної компанії називають стратегією ланцюга постачань. Стратегія фокусної компанії, а за нею і стратегія ланцюга поставок, залежить від філософії бізнесу. Якщо компанія дотримується філософії бережливого мислення, то організація бізнесу буде спрямована на перевагу в процесах. Бережливе мислення - це циклічний шлях пошуку досконалості шляхом усунення втрат і таким чином збільшення цінності з погляду споживача. Якщо філософія бізнесу - клієнтоорієнтованість, то організація буде домагатися лідерства в області взаємовідносин з клієнтами та підвищення їх лояльності. Стратегії логістики в компаніях з різною філософією бізнесу будуть істотно відрізнятися.

Для формування логістичної стратегії також важливим є розуміння споживачів і невизначеності в ланцюзі постачань. Для кращого розуміння споживачів проводиться сегментація. Для розробки логістичної стратегії важливо, щоб сегментація була виключно маркетингової, вона повинна бути застосовна і у сфері логістики. Наприклад, споживачі можуть бути розділені на групи в залежності від часу очікування замовлення або чутливості до вартості обслуговування або від якихось інших значущих для логістики ознак. Невизначеність також є важливим фактором, що впливає на стратегію логістики. Так, при високій невизначеності необхідно передбачати резервні потужності, запаси і місця їх розміщення, резерв часу. Крім того, при невизначеності велика увага приділяється опрацювання питань взаємодії та координації партнерів по ланцюгу поставок.

Питання практики

Найбільш часто па практиці стратегії ланцюга поставок формують, використовуючи один з важелів підвищення ефективності: важелі прибутковості, відмічені в табл. 9.6, і важелі витрат, до яких відносяться стратегії оптимізації логістики (найпоширеніша стратегія) і стратегія управління капіталом.

Таблиця 9.6. Стратегії підвищення прибутковості [2]

Важіль прибутковості

Стратегія ланцюга поставок

Число реалізованих одиниць (обсяг)

Всеосяжність

Орієнтація на канат

Прибутковість на одиницю продукції

Масове виконання індивідуальних замовлень

Операційна динамічність

Орієнтація на підвищення швидкості

Кожна з цих стратегій має свої плюси і мінуси. Наприклад, стратегія всеосяжність забезпечує найвищу доступність продукту (він повинен бути присутнім па ринку скрізь і завжди), але при цьому характеризується високими витратами через великих запасів в ланцюзі постачань і призводить до конкуренції каналів продажів. Такої стратегії дотримується, наприклад, компанія Coca-Cola.

Стратегія орієнтації па канал досить широко поширена (продукти харчування, електроніка та ін.) І передбачає формування різних каналів просування продукту, причому потрібно максимально врахувати вимоги партнерів по каналу щодо партій, вантажних одиниць, періодичності поставок, а також модифікацій продукту. Якість сервісу переважає в даній стратегії над вимогами економічності.

Стратегії, що використовують важіль прибутковості на одиницю продукції, відповідають кліентоорінтірованному підходу. Головний фокус стратегії масової індивідуалізації - використання характеристик і можливостей ланцюга поставок для підвищення цінності, яку отримує споживач; стратегія операційної динамічності передбачає, як і стратегія, орієнтована на підвищення швидкості, прискорення операцій в ланцюгах поставок, але і вимагає гнучкості щодо виконання вимог споживачів.

Стратегія оптимізації логістики найбільш поширена і передбачає зниження загальних витрат в ланцюзі постачань (операційних і капітальних). Для цього плануються рішення щодо підвищення продуктивності та ефективності операцій та інвестицій в логістику. Особливі завдання стоять перед транспортуванням - потрібно підвищити рівень обслуговування і одночасно знизити транспортні витрати в ланцюзі постачань.

Прикладом компанії, ефективно використовує важіль управління капіталу, можна назвати компанію Apple, яка моментально реагує на будь-які зміни в поставках і попиті, коректуючи пропозицію. Ця компанія - один з лідерів в оборотності активів, її активи повністю обертаються за 5-6 днів. Компанія використовує розвинену систему логістики в якості "стратегічної зброї" для забезпечення переваг перед конкурентами. Приклади рішень в області логістики в компанії Apple: використання авіаперевізників для доставки нових продуктів на ринки у святковий сезон (конкуренти традиційно користуються морським транспортом); тісна робота з постачальниками, максимально точна настройка виробничих процесів постачальника зі своїми процесами.

  • [1] Сток Дж., Ламберт Д. Стратегічне управління логістикою. С. 634.
  • [2] Управління ланцюгами поставок. Довідник видавництва Cower: пров. з 5-го англ. изд. / Під ред. Дж. Гаторни. М .: ИНФРА-М, 2008. С. 378.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >