Методи розрахунку показників

Методи розрахунку показників залежать від твань показників. Існує кілька видів показників:

  • абсолютні (вимірюються в натуральних або вартісних одиницях). Наприклад, результати, витрати, оборот. Ці показники мають недостатню інформативністю і вимагають для порівняння будь-яких даних, наприклад, про діяльність конкурентів або показниках минулих періодів;
  • відносні. Ці показники використовуються в порівнянні з іншими, а й самі є інформативними. Відносні показники - це коефіцієнти - часткові величини по відношенню до сукупної величині. Наприклад, відносним показником є частка ідеально виконаних замовлень (досконалий замовлення):

• розрахункові числа - це співвідношення величин різних рівнів. Наприклад, результативність кожного співробітника:

• індексні величини - це показники змін, що відбуваються з часом. За допомогою індексів можна порівнювати між собою зростання показників (збільшення транспортних витрат із загальним зростанням логістичних витрат або з загальним підвищенням цін). Наприклад, індекс зростання закупівельних витрат:

Вибір стандарту KPI

Вибравши показники для оцінки логістики, необхідно визначити стандарти (цільові значення) для кожного показника. "Показники діяльності не цікавлять нас самі по собі, а тільки служать інструментом, що допомагає менеджерам приймати рішення, що стосуються ланцюга постачань" [1]. Тому вибір стандарту залежить від цілей управління.[1]

Для визначення цільових значень показників можуть бути використані:

  • • поточні значення показників або дані минулих періодів;
  • • результати бенчмаркінгових досліджень (внутрішньофірмових і міжфірмових);
  • • результати опитування споживачів, співробітників із застосуванням методу експертних оцінок.

Питання практики

[2]

Міжнародна рада по ланцюгах поставок, рекомендував SCOR-модель, визнану на сьогоднішній день в якості міжнародного міжгалузевий стандарт при плануванні, контроллинге і в цілому в управлінні ланцюгами поставок, запропонував показники функціонування першого рівня моделі, тобто вимірники, узагальнюючі ряд логістичних процесів. Ці показники представлені в табл. 9.11.

Таблиця 9.11. Параметри функціонування ланцюга поставок і показники першого рівняSCOR -моделі

Атрибут функціонування логістики

Визначення атрибутів функціонування

KPI (основні)

1.Надежіость доставки в ланцюзі постачань

Функціонування центру продажів при доставці: правильний продукт - в потрібне місце - в заданий час - в необхідному стані і упаковці - заданої якості та кількості - з правильно оформленими документами

Виконання графіків доставки

Коефіцієнт задоволеності клієнтів

Задоволення клієнта з позицій "зробленого" замовлення

2. Швидкість реакції в цінуй поставок

Швидкість, з якою логістика доставляє товари споживачам

Час виконання замовлення

Тривалість окремих логістичних циклів

3. Продуктивність / ресурсоотдача логістичної інфраструктури

Здатність елементів транспортної, складської і інформаційної інфраструктури логістики забезпечувати потреби клієнтів і конкурентні переваги

Продуктивність складського підйомно-транспортного та технологічного обладнання

Продуктивність транспортних засобів

Продуктивність / пропускна здатність інформаційної системи

4. Витрати в ланцюзі постачань

Витрати, пов'язані з логістичними операціями в ланцюзі постачань

Загальні витрати в обсязі продажів

Загальні витрати на управління ланцюгом поставок

Ресурсоотдачи з позиції доданої вартості

Витрати на управління поверненнями / відходами

5. Ефективність управління логістичними активами в ланцюзі постачань

Ефективність логістики в управлінні активами для задоволення попиту. Включає в себе управління основним (вкладеним в логістичну інфраструктуру) і оборотним капіталом

Час циклу обороту грошових коштів

Запаси в днях поставки

Кількість оборотів активів

З метою позиціонування цінуй поставок в конкурентній бізнес-середовищі та здійснення стратегічного контролінгу логістичних бізнес-процесів БСОІ-комітетом Ради по ланцюгах поставок для показників, наведених у табл. 9.10, була розроблена стратегічна карта розривів. Вона представлена на рис. 9.4.

За результатами порівняння визначаються розриви КРІ, що служать основою прийняття стратегічних рішень щодо поліпшення логістики в ланцюзі постачань.

  • [1] Уотерс Д. Логістика. Управління ланцюгом поставок. С. 301.
  • [2] Складено але матеріалами: Сергєєв В. І. Нове бачення системи контролінгу логістичних процесів в ланцюзі постачань // Логістика та управління ланцюгами поставок. 2007. № 5. С. 9-21.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >