Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Система бухгалтерського обліку та звітності є основним джерелом економічної інформації про майновий та фінансовий стан організації, необхідної для внутрішніх і зовнішніх користувачів при прийнятті ними управлінських рішень. В умовах інтеграції України у світову економіку, розширення спектру прав і зобов'язань організацій перед бухгалтерським обліком ставляться нові завдання, що зумовлюють необхідність його постійного вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів. У цьому контексті особливу важливість набувають розвиток існуючих та розробка нових концепцій і методологічних підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку, що виражають зміни, які переживає світова і російська економіка на сучасному етапі.

Розробка, узагальнення та поширення методичних прийомів, організаційних форм і техніки відображення фактів господарського життя та контролю над ними - завдання бухгалтерської науки, розкривала предмет і метод, завдання, принципи і вимоги, пропоновані до організації обліку. У сучасних умовах розвитку суспільства вивчення теорії бухгалтерського обліку заслуговує особливої уваги, так як вона дозволяє розкрити сутність і зміст його понятійного і методичного апарату і зрозуміти практичні прийоми його реалізації.

Успішне освоєння теорії бухгалтерського обліку грунтується на міцних знаннях комплексу економічних дисциплін, вивчення яких дозволяє краще зрозуміти бухгалтерський понятійний апарат і ефективніше застосувати відомості, одержувані в системі бухгалтерського обліку, з метою управлінні господарською діяльністю.

Метою вивчення дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" є формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок в галузі організації бухгалтерського обліку, ведення облікових записів, оцінки вартості об'єктів обліку, документації, інвентаризації та узагальнення інформації у вигляді звітності.

Дисципліна входить до професійний цикл підготовки за напрямками: "Економіка", "Менеджмент", "Митна справа" та ін. Взаємопов'язана з дисциплінами підготовки з гуманітарного, соціального та економічного циклу - економічна теорія, філософія, правознавство; з математичного і природничого циклу - математика, теорія ймовірності, статистика; з професійного циклу - фінансовий облік, управлінський облік, фінансова звітність, фінанси, податки та оподаткування, аудит та ін., що забезпечують системне уявлення про майбутню діяльність студентів.

У результаті освоєння дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" відбувається формування професійних компетенцій учнів, які повинні:

знати

 • - Понятійний апарат і основоположні принципи бухгалтерського обліку;
 • - Сутність, види, структуру та зміст рахунків та подвійного запису;
 • - Сутність, види і будова бухгалтерського балансу та інших форм звітності;
 • - Національні та міжнародні стандарти обліку і звітності;
 • - Методи оцінки активів і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг);

вміти

 • - Оцінювати активи та зобов'язання організації;
 • - Документувати факти господарської діяльності;
 • - Складати і розкривати суть бухгалтерських проводок;
 • - Формувати, аналізувати й оцінювати показники фінансової звітності;
 • - Оцінювати ефективність використання різних систем і методів обліку;

володіти

 • - Навичками складання бухгалтерських документів і регістрів;
 • - Способами відображення фактів господарського життя на рахунках;
 • - Методами проведення та оформлення результатів інвентаризації;
 • - Методами обліку формування та використання фінансових результатів;
 • - Способами читання бухгалтерських документів і облікових регістрів;
 • - Прийомами аналізу та оцінки показників балансу та інших форм звітності;
 • - Прийомами реалізації управлінських функцій па базі облікової інформації.

Перерахованими вище обставинами обумовлено видання підручника "Основи бухгалтерського обліку", покликаного вводити учня в раніше невідомий йому світ спостереження та обліку фактів господарського життя з незвичайною термінологією і новими поняттями. Особливістю даного видання є поєднання класичного та інноваційного підходів до подання та розкриття матеріалу, що забезпечують міждисциплінарні зв'язки. Комплексний підхід до формування структури і логіки подання матеріалу, характерний для даного видання, що полягає в поєднанні хронологічного і проблемного методів дослідження, робить його цікавим і затребуваним.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук