ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Матеріал даної глави ознайомить учнів з понятійним апаратом, що розкриває суть бухгалтерського обліку, його зміст в якості способу відображення фінансово-господарської діяльності організацій, а також правового та економічного інструментів механізму управління цією діяльністю.

Поняття, предмет та об'єкти бухгалтерського обліку

Сучасне поняття бухгалтерського обліку, що враховує зміни сто сутності в період переходу російської системи обліку та звітності на міжнародні стандарти, наведено в ст. 1 Федерального закону від 06.12.2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (далі - Закон про бухгалтерський облік).

Бухгалтерський облік - це формування документованої систематизованої інформації про об'єкти, передбачених законом, відповідно до вимог, встановлених їм, і складання на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності.

Як було зазначено вище, виступаючи в якості процесу спостереження, реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про фінансово-господарської діяльності організацій, в той же час бухгалтерський облік представляє собою науку, якій притаманні вироблені і доведені століттями свої предмет і метод.

Предметом будь-якої науки є те, що вона вивчає. Бухгалтерський облік вивчає господарську діяльність організації в якості сукупності процесів, що забезпечують необхідний фінансовий результат за умови наявності та ефективного використання майна, джерелами формування якого виступають власні та залучені кошти, що залучаються до господарські процеси, що складаються з безлічі фактів господарського життя. Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через враховуються їм об'єкти, тобто через окремі елементи майна та джерел його формування, наявність і рух яких у грошовому виразі, на підставі документів, відображаються в поточному обліку і узагальнюються в різних видах і формах звітності.

Отже, предметом бухгалтерського обліку є упорядкована і регламентована інформаційна система, що відображає сукупність майна організації, систематизована за складом та розміщення, джерелами їх утворення; господарські процеси, факти господарського життя і результати фінансово-господарської діяльності організації в грошовому вираженні.

У ст. 5 Закону про бухгалтерський облік наводиться перелік об'єктів бухгалтерського обліку економічного суб'єкта, в якості яких виступають:

  • - Факти господарського життя;
  • - Активи;
  • - Зобов'язання;
  • - Джерела фінансування його діяльності;
  • - Доходи;
  • - Витрати;
  • - Інші об'єкти, у випадку якщо це встановлено федеральними стандартами.

Таким чином, об'єктами бухгалтерського обліку є як активи і зобов'язання організації, джерела їх фінансування, господарські та фінансові процеси, названі в цілях застосування справжнього закону фактами господарського життя, так і операційні результати фінансово-господарських процесів у вигляді доходів і витрат, та результативні показники в вигляді прибутків і збитків.

У більш конкретному виді предмет бухгалтерського обліку подається через безліч різноманітних об'єктів, які можна об'єднати у дві групи:

  • - Об'єкти, що забезпечують господарську діяльність організації;
  • - Об'єкти, що становлять господарську діяльність організації.

До першої групи належать майно у вигляді активів (необоротних і оборотних) і прав (упредметнених і неовеществленную), власний і позиковий капітал, а до другої - господарські процеси, факти господарського життя і фінансові результати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >