Господарські процеси і факти господарського життя та їх характеристика

Основні господарські процеси організації визначені характером і специфікою її діяльності. Для виробничої підприємницької структури - це комплекс послідовних процесів постачання матеріально-виробничими запасами, виробництва і реалізації готової продукції; для організації торгівлі - це купівля та продаж товарів; для страхової компанії - укладення страхових договорів і здійснення страхових виплат; для нафтової компанії -Видобуток і транспортування нафти. Ці процеси складаються з безлічі фактів господарського життя, що мають кількісну, якісну і вартісну оцінку і характеристику.

Крім виробничої або іншої основної діяльності в організації відбувається безліч інших фактів господарського життя, пов'язаних з виконанням управлінських функцій, змістом, обслуговуванням та ремонтом приміщень, обладнання, інвентарю, постачанням електроенергією, теплом, водою і т.д. Зазначені факти господарського життя спрямовані на обслуговування основної діяльності і характеризують роботу управлінських підрозділів, допоміжних і обслуговуючих виробництв і господарств.

В остаточному підсумку всі факти господарського життя основних, управлінських, допоміжних і обслуговуючих підрозділів взаємопов'язані між собою і є об'єктами бухгалтерського обліку, тобто підлягають реєстрації суцільним методом у хронологічному і систематичному порядку. Підставою для реєстрації фактів господарського життя є первинні документи.

Система управління організацією складається з суб'єкта та об'єкта управління, які є одночасно об'єктами бухгалтерського обліку. У структурі керованої підсистеми (об'єкта управління) слід виділити дві групи процесів:

  • - Техніко-економічні (виробничо-господарські);
  • - Фінансово-економічні.

До техніко-економічним відносяться наступні господарські процеси:

  • - Технічна підготовка виробництва;
  • - Постачання;
  • - Виробництво;
  • - Збутова діяльність.

Процес технічної підготовки виробництва включає такі факти господарського життя, як: науково-дослідні роботи, конструкторська і технологічна підготовка виробництва, дослідне виробництво та технологічні роботи. Процес постачання включає факти господарського життя, пов'язані з придбанням необхідних матеріальних, нематеріальних та трудових ресурсів, що підлягають застосуванню в процесі виробництва, результатами якого є: товари, продукція, роботи, послуги, призначені для продажу в процесі збуту. Таким чином, складовими техніко-економічних процесів є факти господарського життя, сукупність яких за видами діяльності відображають етапи або цикли функціонування організації.

Основними складовими фінансово-економічних процесів є такі факти господарського життя, як: звернення ресурсів та результатів праці в натурально-речовій формі, супроводжувані рухом фінансових ресурсів і формуванням проміжних і остаточних фінансових результатів.

Як було зазначено вище, за видами, призначенням і відношенню до капіталу ресурси організації представлені позаоборотними і оборотними активами, об'єкти яких часто називають майном, а за джерелами формування майна - пасивами, тобто власним і позиковим капіталом. Фінансові результати в якості фактів господарського життя і об'єктів бухгалтерського обліку включають прибуток (збиток), формуванню якій передує визнання доходів і витрат.

Фінансові відносини в розрахунках організації з партнерами: постачальниками, покупцями, банками та іншими кредитними організаціями, інвестиційними інститутами, страховими, трастовими та іншими компаніями - також виступають у якості господарських процесів, що складаються з безлічі фактів господарського життя, що формують в сукупності кругообіг трьох видів капіталу: грошового, виробничого та товарного, в якості умови підприємницької діяльності.

На першій стадії здійснюється процес постачання, в ході якого за рахунок грошового капіталу купуються виробничі та трудові ресурси. Друга стадія являє виробничий процес, в рамках якого за допомогою засобів і предметів праці робочою силою створюється виробничий капітал (готова продукція, роботи і послуги, призначені для реалізації). На третій стадії кругообігу капіталу, в процесі реалізації, організація отримує дохід (виручку), використовувану для відшкодування зроблених витрат та отримання прибутку (збитку), в якості остаточного фінансового результату.

Господарські процеси складаються з безлічі фактів господарського життя, що представляють собою угоди, події, операції, які надають або здатні вплинути на фінансове становище організації, фінансовий результат її діяльності та (або) рух грошових коштів, що є об'єктами поточного бухгалтерського обліку і контролю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >