Зміни в балансі під впливом фактів господарського життя

Інформація, що міститься у бухгалтерському балансі, відображає майно організації та джерела його формування на певну звітну дату. Однак протягом звітного періоду відбувається безліч фактів господарського життя, які безпосередньо впливають на показники балансу і міняють його від однієї звітної дати до іншої. Незважаючи на велику різноманітність фактів господарського життя, зміни, які відбуваються в балансі під їх впливом, зводяться до чотирьох типів:

I. Зміни в активі балансу, коли один показник активу збільшується, а інший зменшується па одну і ту ж суму (отже, валюта балансу не змінюється). Графічно така зміна можна відобразити як: + А-А.

Приклад. Бухгалтерський Батані (спрощений варіант) на початок звітного періоду:

Актив

Сума, тис. Руб.

Пасив

Сума, тис. Руб.

Основні засоби

1 800

Статутний капітал

2100

Запаси (матеріали)

100

Позики, кредити

200

Дебіторська заборгованість

200

Розрахунки з персоналом з оплати праці

100

Грошові кошти

100

Постачальники і підрядчики

100

Баланс

2500

Баланс

2500

Розглянемо перший факт господарського життя. На розрахунковий рахунок організації в рахунок погашення дебіторської заборгованості надійшла сума 50 тис. Руб. В результаті даного факту господарського життя одночасно збільшується стаття "Кошти" і зменшується стаття "Дебіторська заборгованість" на 50 тис. Руб. Валюта балансу не зміниться і після першого факту господарського життя баланс прийме вигляд:

Актив

Сума, тис. Руб.

Пасив

Сума, тис. Руб.

Основні засоби

1 800

Статутний капітал

2100

Запаси (матеріали)

100

Позики, кредити

200

Дебіторська заборгованість

150

Розрахунки з персоналом з оплати праці

100

Грошові кошти

150

Постачальники і підрядчики

100

Баланс

2500

Баланс

2500

II. Зміни в пасиві балансу, коли один показник пасиву збільшується, а інший зменшується на одну і ту ж суму (валюта балансу не змінюється). Графічно така зміна можна відобразити як: + П - П.

Розглянемо другий факт господарського життя. Оплачено рахунки постачальників за рахунок отриманих кредитів банку на суму 70 тис. Руб. В результаті даного факту господарського життя одночасно зменшується заборгованість перед постачальниками і збільшується заборгованість пере / і банком. Валюта балансу не змінюється. Після другого факту господарського життя баланс прийме вигляд:

Актив

Сума, тис. Руб.

Пасив

Сума, тис. Руб.

Основні засоби

hsoo

Статутний капітал

2100

Запаси (матеріали)

400

Позики, кредити

270

Дебіторська заборгованість

150

Розрахунки з персоналом але оплаті праці

100

Грошові кошти

150

Постачальники і підрядчики

30

Баланс

2500

Баланс

2500

III. Одночасне збільшення активу і пасиву балансу на рівні величини означає, що збільшення одного показника активу призводить до збільшення одного показника пасиву на однакову суму, при цьому валюта балансу збільшується на цю ж суму. Графічно така зміна можна відобразити як: + Л + П.

Розглянемо третій факт господарського життя. Отримано матеріали від постачальників на суму 50 тис. Руб., За які рахунки-фактури ще не сплачені. В результаті даного факту господарського життя одночасно збільшується стаття "Запаси" і заборгованість перед постачальниками. На вказану суму збільшується валюта балансу. Після третього факту господарського життя баланс прийме вигляд:

Актив

Сума, тис. Руб.

Пасив

Сума, тис. Руб.

Основні засоби

1 800

Статутний капітал

2100

Запаси (матеріали)

450

Позики, кредити

270

Дебіторська заборгованість

150

Розрахунки з персоналом з оплати праці

100

Грошові кошти

150

Постачальники і підрядчики

80

Баланс

2550

Баланс

2550

IV. Одночасне зменшення активу і пасиву на рівні величини, тобто зменшення одного показника активу призводить до зменшення одного показника пасиву на однакову суму, при цьому валюта балансу зменшується на цю ж суму. Графічно така зміна можна відобразити як: -А - П.

Розглянемо четвертий факт господарського життя. Організація повернула банку отриманий раніше кредит у сумі 100 тис. Руб. В результаті даного факту господарського життя одночасно зменшується стаття "Кошти" і зменшується заборгованість по кредитах. На вказану суму зменшується валюта балансу. Після четвертого факту господарського життя баланс прийме наступний вигляд:

Актив

Сума, тис. Руб.

Пасив

Сума, тис. Руб.

Основні засоби

1 800

Статутний капітал

2100

Запаси (матеріали)

450

Позики, кредити

170

Дебіторська заборгованість

150

Розрахунки з персоналом з оплати праці

100

Грошові кошти

50

Постачальники і підрядчики

80

Баланс

2450

Батані

2450

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >