Подвійний запис

Подвійний запис є найважливішим специфічним методичним прийомом ведення обліку за допомогою рахунків. Вона являє собою спосіб відображення в регістрах бухгалтерського обліку фактів господарського життя і спричинених ними взаємообумовлених і взаємопов'язаних змін у складі майна, джерел його формування та господарських процесів, в яких вони беруть участь. Методом подвійного запису кожен факт господарського життя одночасно відображається на двох рахунках в одній і тій же сумі: у дебет одного рахунку і кредит іншого рахунку.

Подвійний запис забезпечує можливість контролю за правильністю відображення фактів господарського життя, тому що викликає рівновеликі зміни не в одному, а в двох об'єктах обліку одночасно, дотримуючись постійний баланс. Подвійний запис не виключає можливості скорочення загальної кількості записів, шляхом виконання декількох записів у дебет одного рахунку з кредиту декількох рахунків і навпаки.

Економічна взаємозв'язок, що виникає між дебетом одного рахунку і кредитом іншого рахунку при відображенні фактів господарського життя методом подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків. Бухгалтерські рахунки, що беруть участь в процесі реєстрації інформації про совершившихся факти господарського життя, називаються кореспондуючими рахунками, а вказівка дебету одного рахунку і кредиту іншого рахунку при відображенні фактів господарського життя називається бухгалтерським проведенням.

Залежно від числа що беруть участь бухгалтерських рахунків проводки бувають:

  • 1) простими - у випадку, якщо один рахунок дебетується і один кредитується. Наприклад, надходження матеріалів від постачальників оформляється простий бухгалтерською проводкою: ДЕБЕТ 10 "Матеріали" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";
  • 2) складними - у випадку, якщо один рахунок кредитується і кілька рахунків дебетуються або навпаки один рахунок дебетуются і кілька рахунків кредитується. Наприклад, оплата з розрахункового рахунку компанії рахунків постачальників на суму 50 000 руб., Кредиторів на суму 100000 руб., Банку за короткостроковий кредит 1 млн руб. оформляється складною бухгалтерською проводкою:
    • - ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 50000 руб .;
    • - ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - 100000 руб .;
    • - ДЕБЕТ 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - 1000000 руб .;
    • - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок" - 1 150 000 руб.

Таким чином, за дебетом рахунків 60, 76 і 66 відображаються приватні суми, а за кредитом рахунка 51 - загальна сума коштів, перерахованих з розрахункового рахунку.

На розглянутому прикладі можна представити алгоритм складання бухгалтерських проводок, що передбачає кілька процедур (рис. 5.2).

Алгоритм складання бухгалтерських проводок

Рис. 5.2. Алгоритм складання бухгалтерських проводок

Метод подвійного запису полягає в тому, що кожен факт господарського життя зачіпає два види майна та (або) джерел його формування, тому повинен записуватися двічі: у дебет одного рахунку і в кредит іншого. При цьому, як було зазначено в прикладі, записи на рахунках виробляються таким чином, що дебет одного рахунку може бути взаємопов'язаний з кредитом одного або декількох рахунків, а кредит одного рахунку з дебетом одного або декількох рахунків в однакових сумах.

Бухгалтерські проводки складаються тільки на підставі документів. Завдяки методу подвійного запису об'єкти бухгалтерського обліку отримують відображення на рахунках у взаємному зв'язку, що має важливе значення для контролю за збереженням, а також раціональним використанням майна організації та джерел його формування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >