Управління ризиками в страховій організації

Кожному з бізнес-процесів страхування притаманні свої специфічні ризики, в узагальненому вигляді представлені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Керуючі ризики в бізнес-процесах страхування

Бізнес процес

Віл ризику

Можливі наслідки

Маркетинг

Неправильне визначення клієнтської групи

Невиконання плану продажів і доходів

Формування страхових послуг

Завищення базового тарифу

Відтік страхувальників, зниження обсягів продажів

Заниження базового тарифу

Підвищення збитковості, втрата платоспроможності, відкликання ліцензії. Страхове шахрайство

Продаж страхових послуг і місцевий андеррайтинг

Неправильне застосування поправочних коефіцієнтів

Прийом на страхування неякісних ризиків

Централізований андеррайтинг

Помилки в перестрахувальної політиці

Супровід договору страхування

Помилки в обов'язкової фінансової звітності

Накладання штрафів, обмеження ліцензії, кримінальне переслідування

Неякісне обслуговування страхувальників

Розірвання договорів, відтік страхувальників, зниження обсягів продажів

Помилки в інвестуванні

Зниження доходів, недостача коштів

Врегулювання збитків

Завищення сум страхових виплат

Підвищення збитковості, втрата платоспроможності, відкликання ліцензії

Заниження сум страхових виплат

Відтік страхувальників, зниження обсягів продажів, судові витрати

Необгрунтовані затримки і відмови у страхових виплатах

Судові витрати, накладення штрафів, втрата довіри

Найбільш вірогідними є ризики втрати платоспроможності і втрати довіри страхувальників. У відповідності зі ст. 25 Закону про страхування умовами забезпечення фінансової стійкості (платоспроможності) страховика є:

  • 1) економічно обґрунтовані страхові тарифи;
  • 2) страхові резерви, достатні для виконання зобов'язань за договорами страхування, співстрахування, перестрахування, взаємного страхування;
  • 3) власні кошти;
  • 4) перестрахування.

Суворе дотримання цих умов, власне, і становить сутність страхового менеджменту. При строгому дотриманні цих нормативів ймовірність втрати фінансової стійкості страхової організації практично виключається, що підтверджується практикою. За майже 25-лстнюю історію російського страхового ринку всі випадки банкрутства страховиків були викликані недотриманням цих вимог або банальним злодійством, тимчасово прикриваються фальсифікованої фінансовою звітністю. Для виключення цього з 2015 р введена кримінальна відповідальність (ст. 172.1 КК РФ) посадових осіб страховика за подання у звітності свідомо неповних та недостовірних відомостей з метою приховування ознак банкрутства або підстав для відкликання ліцензії.

Не менші наслідки для страховиків має, як показала сучасна судова практика, втрата довіри страхувальників. Страховики пояснюють свої розбіжності зі страхувальниками спробами страхового шахрайства. Значні страхові суми, різноманітність об'єктів страхування, мінімальні терміни страхових виплат і багато іншого з області страхового сервісу не тільки забезпечують комерційний успіх страховикам, але і створюють сприятливі умови для шахрайства.

Страхове шахрайство зазвичай полягає в спробах обману або зловживання довірою представників страховика знизити розмір страхової премії, імітувати страховий випадок або перебільшити розміри виникли збитків для отримання незаконного матеріальної вигоди, одночасно завдаючи майновий збиток страховику і страхувальникам.

З введенням ОСАГО спроби і факти шахрайства багаторазово зросли і стали серйозною проблемою страховиків, які оцінюють його рівень в 10-15%, що, однак, поки не підтверджується судовою практикою. Страхове шахрайство зазвичай засноване на інсценуванні страхового випадку, а розслідування злочинів, пов'язаних з інсценівками, завжди представляє велику складність і вимагає високопрофесійного рівня розслідування. Відомий фахівець у галузі боротьби зі страховим шахрайством А. І. Алгазін [1] виділяє наступні сфери страхування, найбільш схильні злочинним діям з боку клієнтів страхових компаній:

  • - Страхування життя і здоров'я - 10,2% шахрайств;
  • - Майнове страхування - 22,4;
  • - Страхування автомототранспортних засобів - 62,4;
  • - Страхування домашніх тварин - 5% '.

На можливу спробу страхового шахрайства можуть вказувати: розбіжність обставин конкретної страхового випадку за заявою страхувальника з типовими для таких випадків обставинами; настання страхового випадку незабаром після укладення договору страхування; багаторазове перевищення заявляється страхової суми по особистому страхуванню доходів страхувальника; ухилення страхувальника від огляду пропонованого на страхування майна; наявність у страхувальника фінансових проблем та інші нехарактерні для звичайної страхової практики ознаки. Виявлення хоча б одного з перерахованих обставин не завжди однозначно вказує на спробу страхового шахрайства, проте виявлення двох і більше дозволяє припустити її досить впевнено.

Страхові шахраї намагаються заробити на будь-якому виді страхування. У практиці страхових компаній нерідко трапляються помилкові підпали і помилкова псування майна. Найбільш популярні оформлення страхування на викрадених або підроблених бланках полісів з подальшим присвоєнням отриманої премії, фальсифікація ДТП або його обставин, подвійне страхування, провокація ДТП за змовою для отримання незаконного страхової виплати.

Типовим прикладом шахрайства в особистому страхуванні, в тому числі при страхуванні позичальників кредиту, є приховування страхувальником (застрахованим) захворювань.

Основний тягар боротьби зі страховим шахрайством лягає на службу андеррайтингу, яка включає кримінальний андеррайтинг страхувальників за наявності ознак шахрайства, і на службу власної безпеки страховиків при врегулюванні збитків.

Але, незважаючи на об'єктивний характер ризику страхового шахрайства, страховики при врегулюванні збитків повинні виходити з презумпції добропорядності страхувальників, оскільки поглиблення кризи довіри на страховому ринку може призвести до передачі обов'язкового страхування новоствореним державним страховикам і до згортання комерційного страхування.

  • [1] Алгазін А. І. Методика розслідування злочинів, скоєних з метою отримання страхової виплати: автореф. дис .... канд. юрид. павук. М., 2 000.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >