Особливості тарифікації при страхуванні засобів транспорту

В даний час об'єктом обов'язкового страхування стала громадянська відповідальність власників транспортних засобів. Тому визначення ціни страхового продукту для кожного з страхувальників проводиться тут з урахуванням технічних характеристик транспортного засобу та умов його експлуатації, з урахуванням персональних даних власників (водіїв) автотранспортних засобів і договірних умов. Для цього, в першу чергу, збирається вся корисна інформація про автомобіль. Це - марка і модель, сто вартість на момент укладання договору страхування, термін експлуатації, пробіг, потужність, наявність протиугінних пристроїв, умови паркування, наявність якого-небудь додаткового обладнання. Далі збирається інформація про страхувальника та про осіб, що включаються в страховий поліс. Особливе значення тут надається персональних даних водія.

Персональні дані водіїв визначаються їх розподілом на професіоналів і непрофесіоналів. Далі - поділом тих і інших за кількістю років безаварійної їзди. В результаті всі вони розподіляються по класах, один з яких вважається нульовим, а інші - вище або нижче нульового класу: класи зі збільшеною премією і зменшеною премією. Такий поділ страхувальників на класи отримало назву системи бонус-малус (СБМ). У різних країнах воно проводиться по-різному (в бельгійській СБМ виділено 23 класу, в данській - 10, у фінській - 17, в німецькій - 22, в японській - 16 класів страхувальників). Підставою СБМ є персоніфікація ДТП, що означає ведення страхової історії для кожного страхувальника, з подальшою вибіркою цих історій із загальних даних та їх статистичною обробкою. Тому особистісні характеристики водіїв транспорту є предметом спеціальних обстежень. Методологія таких обстежень розглядається в соціології страхування.

Для правильного визначення ціни поліса автотранспортного страхування необхідно вжити в розрахунок загальну динаміку ДТП. Динаміка ДТП з урахуванням їх наслідків характеризується певною закономірністю. Це підтверджується розвитком показників збитковості по страхуванню КАСКО, апроксимуємої рівнянням прямої. Отже, дані показники розрізняються на різниця арифметичної прогресії, і всі наступні платежі страховика знаходяться в певній взаємозв'язку. Якщо 5 - розмір страхової суми, ц - показник збитковості, то для страховика на першому році страхування математичне очікування виплати деякої суми дорівнює добутку 5 на о; на другому році, з урахуванням деякого зростання показника збитковості через посилення інтенсивності руху, математичне очікування платежу складе 5 (про + 6) "на третьому році - 5 (про + 26) на /, - му році - 5 [с / + (/. - 1) />)] руб. Загальна величина очікуваної виплати за все з років дорівнює сумі річних очікуваних платежів:

Наприклад, якщо страхова сума але договорами страхування дорівнює 100 тис. Руб., Показник збитковості щодо 1 руб. страхової суми - 0,11, а його річний приріст - 0,002, то на п'ятому році очікувані платежі складуть: 100 тис. руб. [0,11 + (5 - 1) 0,002] = 11,8 тис. Руб., А всі п'ять років 100 тис. Руб. -5- 0,11 + --1) ^ 0.002 тис

Виходячи з цього розрахунку, можна обчислити розмір необхідних (мінімальних) платежів для страхувальників і зіставити його з розрахованою за тарифними ставками сумою. Дійсно, ймовірній сумі виплат страховика на першому році страхування повинна відповідати певна сума платежів страхувальників а ,, на другому році - а2 і т.д. Тоді загальній сумі внесків страховика за I років повинна відповідати сума платежів страхувальників:

де а - середньорічний платіж; £ - число років. Звідси середній платіж страхувальника не повинен бути менше, ніж величина

Наприклад, за період Ь = 5 років при показнику збитковості о = 0,11 руб., Його річному прирості Ь = 0,002 руб. і страховій сумі 100 тис. руб. середня щорічна сплата не повинна бути менше, ніж 11 тис. руб.

У даній моделі найбільш нестійкою величиною є коефіцієнт арифметичної професії. Тому в міру накопичення інформації про частоту і наслідки аварій прогнозний розрахунок необхідно уточнювати або вдаватися до інших форм залежності страхових подій. Па основі таких розрахунків андеррайтер формує тарифну політику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >