Особливості плану рахунків страхової організації

Відображення господарських операцій у відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими в Росії, здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, затверджених планом рахунків. Комерційні організації і страхові організації ведуть бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджених наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н. У той же час для відбиття страхових операцій і врахування галузевих особливостей страхових організацій наказом Мінфіну Росії від 04.09.2001 № 69н введені додаткові рахунки бухгалтерського обліку.

З урахуванням особливостей ведення фінансово-господарської діяльності страховими організаціями їх можна розділити на операції зі страхової діяльності і загальногосподарські операції, які характерні для всіх організацій. Тому особливості бухгалтерського обліку страхових організацій пов'язані з веденням страхової діяльності, і це знаходить своє відображення в першу чергу в плані рахунків бухгалтерського обліку. Для відображення таких операцій введені наступні додаткові рахунки бухгалтерського обліку:

 • - 22 "Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування";
 • - 78 "Розрахунки зі страхування, співстрахування, перестрахування";
 • - 92 "Страхові премії (внески)";
 • - 95 "Страхові резерви".

Введення цих рахунків обгрунтовано тим, що всі страхові операції за своїм характером і особливостям відображення в бухгалтерському обліку поділяються на операції з прямого страхування; операції з перестрахування; операції з сострахованию.

Відповідно до плану рахунків зміст операцій, що відображаються на них, і система аналітичного обліку представлені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6. Зміст операцій рахунків синтетичного обліку з урахуванням особливостей плану рахунків страхової організації зі страхової діяльності

Найменування рахунку

Призначення рахунку

Рахунок 22 "Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування"

На рахунку враховується інформація про виплати за страховими випадками за звітний період за договорами страхування, співстрахування та перестрахування; частках перестрахувальників у страхових виплатах за договорами, переданими страховою організацією в перестрахування; повернутих страхових преміях (внески) і виплачених викупних сумах.

Інформація по рахунку групується по субрахунках:

 • 22.1 "Страхові виплати за договорами страхування (основним)";
 • 22.2 "Страхові виплати за договорами страхування, співстрахування, перестрахування";
 • 22.3 "Страхові виплати за договорами, прийнятими в перестрахування";
 • 22.4 "Частка перестраховиків у страхових виплатах";
 • 22.5 "Повернення страхових премій (внесків) та викупні суми";
 • 22.6 "Страхові премії (внески), повернуті від перестраховиків"

Рахунок 26 "Загальногосподарські витрати"

На рахунку враховуються витрати на ведення справи, управлінські витрати

Рахунок 58

"Фінансові

вкладення "

Призначений дня обліку фінансових вкладень, у тому числі і в порядку інвестування страхових резервів. Облік організовується але видами фінансових вкладень, емітентам та іншими ознаками цінних паперів

Рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Призначений для обліку зобов'язань за іншими операціями страховика, в тому числі за розрахунками за коштами відрахувань від страхових премій і розрахунках по суброгаціонним і регресними вимогами

Рахунок 78 "Розрахунки але страхування, співстрахування та перестрахування"

На рахунку враховується інформація за розрахунками зі страхувальниками та страховими агентами по страхових премій, страхових виплатах, винагород. До рахунку виділяються субрахунки:

 • 78.1 "Розрахунки по страхових премій (внесків) зі страхувальниками";
 • 78.2 "Розрахунки зі страховиками, учасниками договору співстрахування";
 • 78.3 "Розрахунки за договорами, прийнятими в перестрахування";
 • 78.4 "Розрахунки за договорами, переданими в перестрахування";
 • 78.5 "Розрахунки по страхових премій (внесків) зі страховими агентами, страховими брокерами";
 • 78.6 "Розрахунки по депо премій";
 • 78.7 "Розрахунки зі страховими агентами, страховими брокерами по винагороді"

Рахунок 91 "Інші доходи і витрати"

На рахунку враховуються інші доходи і витрати. В аналітичному обліку виділяються доходи і витрати, пов'язані із здійсненням страхових операцій

Рахунок 92 "Страхові премії (внески)"

Призначений для обліку страхових премій (внесків) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування. Облік організовується але субрахунками:

 • 92.1 "Страхові премії (внески) за договорами страхування (основним)";
 • 92.2 "Страхові премії (внески) за договорами співстрахування";
 • 92.3 "Страхові премії (внески) за договорами, прийнятими в перестрахування";
 • 92.4 "Страхові премії (внески) за договорами, переданими в перестрахування"

Рахунок 95

"Страхові

резерви "

Призначений для обліку технічних резервів за видами страхування іншим, ніж страхування життя, резервів із страхування життя, резервів але обов'язковому медичному страхуванню, а також для

відображення частки участі перестрахувальників у формуванні резервів. Облік організується з використанням субрахунків: але видами страхових резервів; часткам перестраховиків у страхових резервах; за результатами їх змін

Рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат"

Призначений для обліку майбутніх витрат, під які відповідно до облікової політикою страхової організації створюються резерви. Крім того, рахунок використовується для обліку резерву (фонду) попереджувальних заходів у розрізі субрахунків:

 • 96.1 "Резерв запобіжних заходів з обов'язкових видів страхування";
 • 96.2 "Резерв запобіжних заходів з добровільних видів страхування"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >