Облік операцій з прямого страхування

Основна частина доходів страхових компаній формується з страхових премій (внесків), що сплачуються страхувальниками відповідно до договором страхування або відповідно до закону.

Страхова премія (внесок) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування (при добровільному страхуванні) або з законом (при обов'язковому страхуванні).

Страхові премії (платежі, внески) страхувальника становлять дохід страхової організації. З надійшли премій страхова організація формує страхові резерви, і сформований страховий фонд дозволяє вести інвестиційну діяльність.

Для обліку інформації про нараховані у звітному періоді страхових преміях (внески) але договорами прямого страхування і співстрахування, укладеними страховою організацією, призначений рахунок 92. На цьому рахунку відображаються належні до одержання від страхувальників, страхових агентів і страхових брокерів страхові премії (внески). Облік страхових премій визначається методом нарахування. Аналітичний облік ведеться за напрямами, визначеними страховою організацією, але в першу чергу це облік за видами страхування та договорами страхування.

Суми нарахованих страхових премій (внесків), належних для отримання від страхувальників у звітному періоді за договорами страхування, відображаються за кредитом субрахунка 92.1 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.1.

У бухгалтерському обліку відображення страхових премій здійснюється в момент виникнення права страхової організації на одержання від страхувальника страхової премії (внеску). Право на отримання страхової премії випливає з договору страхування або підтверджується законодавством. За договорами страхування, які належать до страхування іншому, ніж страхування життя, нараховується вся сума страхової премії, передбачена до отримання за договором страхування. За договорами страхування життя, якщо страхові премії (внески) сплачуються періодично, то в бухгалтерському обліку запис робиться в момент, коли виникає право страховика на отримання чергового страхового внеску.

При укладанні договору страхування через страхових агентів і страхових брокерів ведуться записи але кредитом субрахунка 92.1 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.5.

Надходження внесків страхової організації відображається в обліку записом:

  • - Дебет рахунку 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок";
  • - Кредит субрахунка 92.1.

У разі невиконання страхувальником зобов'язань по сплаті страхової премії у встановлений договором страхування термін і неможливості її стягнення відповідно до законодавства та договору страхування, а також у разі визнання договору страхування недійсним на суму нарахованої страхової премії (внеску) здійснюється сторнована запис.

У разі несплати страхової премії у строки, встановлені договором, заборгованість визнається сумнівною до отримання. По сумнівних боргах створюється резерв за рахунок інших доходів. Створення резерву відображається у бухгалтерському обліку записом:

  • - Дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати";
  • - Кредит рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах".

Така заборгованість, оплачена страхувальником, відображається бухгалтерським записом:

  • - Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки";
  • - Кредит субрахунка 78.1 "Розрахунки по страхових премій (внесків) зі страхувальниками".

Сума створеного резерву по сумнівних боргах списується бухгалтерським записом:

  • - Дебет рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах";
  • - Кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Після закінчення звітного періоду кредитове сальдо субрахунка 92.1 списується в кредит рахунку 99.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >