Облік операцій перестрахування

Операції перестрахування розмежовані на операції з передачі ризиків і по прийняттю ризиків. Облік операцій з перестрахування ризиків ведеться методом нарахування.

Облік операцій перестраховика з передачі ризику ведеться на субрахунку 78.4, а також субрахунках до рахунків 22, 72, 78, 91.

Па субрахунку 22.4 страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, відображають відповідно до договору перестрахування частки перестраховиків у вироблених в звітному періоді страхових виплатах. За кредитом субрахунка 22.4 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.4 нараховується відповідно до договору перестрахування сума частки перестраховика в страхових виплатах звітного періоду.

Відображення частки перестраховиків у здійснених у звітному періоді страхових виплатах відповідно до договору перестрахування здійснюється на субрахунку 22.5.

Інформація про стан депонованих премій за договорами перестрахування збирається на субрахунку 78.6.

Винагороди і Тантьєма, отримані (що підлягають до одержання) від перестрахувальника за договорами, переданими в перестрахування, обліковуються на субрахунку 91.1. На субрахунку 91.2 відображаються відсотки, що сплачуються перестраховику за депонованих премій за договорами, переданими в перестрахування.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, для нарахування належних до сплати перестраховикам страхових премій (внесків) за укладеними договорами перестрахування використовують субрахунок 92.4.

За дебетом субрахунка 92.4 відображаються суми нарахованих страхових премій (внесків), належних до сплати перестраховику у звітному періоді за договорами, переданими в перестрахування, в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.4.

За кредитом субрахунка 92.4 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.4 відображаються суми зменшення страхових премій (внесків) у зв'язку з уточненням остаточного розміру страхового внеску за договором перестрахування.

Після закінчення звітного періоду сальдо субрахунка 92.4 списується на рахунок 99.

Формування страхових резервів за операціями перестрахування ведеться на субрахунках 95.2 і 95.4. Розрахована частка перестраховиків у резерві незароблених премії па кінець звітного періоду відображається за дебетом субрахунка 95.2 і кредитом субрахунку 95.4. Частка перестраховиків у резервах попереднього звітного періоду записується за дебетом субрахунка 95.4 та за кредитом субрахунка 95.2

Облік операцій перестраховика - прийняття ризику па відповідальність за договорами, прийнятими в перестрахування, - ведеться на субрахунках за рахунками 22, 26, 78, 91, 92.

Розрахунки з перестрахувальником за укладеними договорами перестрахування перестрахувальник враховує на субрахунку 78.3. За дебетом субрахунка 78.3 відображаються:

  • - Суми заборгованості по страхових премій (внесків), належними до отриманню перестрахувальником від перестрахувальника за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з кредитом субрахунка 92.3;
  • - Суми заборгованості перестраховика за нарахованими відсотками на депо премій але договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з кредитом рахунка 91.

За кредитом субрахунка 78.3 відображаються:

  • - Суми нарахованих винагород, належних до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з дебетом рахунка 26;
  • - Суми нарахованих танто, належних до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з дебетом рахунка 91;
  • - Суми депо премій у перестраховика за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.6;
  • - Суми, належні до відшкодування перестрахувальникові за оплаченими ним у звітному періоді збитків в частці, що припадає на перестраховика згідно з договором перестрахування, в кореспонденції з дебетом субрахунка 22.3.

Крім того, за кредитом субрахунка 78.3 також відображаються страхові премії, що підлягають поверненню перестраховику у випадках дострокового припинення договору перестрахування, в кореспонденції з дебетом субрахунка 22.5 і суми зменшення страхових премій у зв'язку з уточненням остаточного розміру страхового внеску за договором перестрахування в кореспонденції з дебетом субрахунка 92.3 .

Стани депонованих перестраховику премій за договорами перестрахування відображаються на субрахунку 77.6.

Страхова організація, що виступає в договорі перестрахування перестрахувальником, на суму депонованих перестрахувальником премій за договорами, прийнятими в перестрахування, дебетує субрахунок 78.6 в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.3.

При вивільненні депонованих перестрахувальником премій перестрахувальник кредитує субрахунок 78.6 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.3.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, використовують субрахунок 22.3 для відображення сум, належних до відшкодування перестрахувальникові за оплаченими ним у звітному періоді збитків. За дебетом субрахунка 22.3 в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.3 нараховується сума, належна до відшкодування перестрахувальникові за оплаченими ним у звітному періоді збитків в частці, що припадає па перестраховика згідно з договором перестрахування. Після закінчення звітного періоду дебетове сальдо субрахунка 22.3 списується в дебет рахунку 99.

Повернені страхувальникам страхові премії (внески), а також виплачені викупні суми у випадках дострокового припинення або зміни умов (зменшення страхової суми і т.д.) договору страхування, співстрахування обліковуються на субрахунку 22.5.

Нараховані комісійні винагороди, належні до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, враховуються по субрахунку 26.5.

Перестрахувальник виплачує такі види комісій:

  • - На користь цедента при перестрахувальної цесії;
  • - Перестрахувальну - на користь ретроцедентом при ретроцесії;
  • - Брокерську - на користь перестрахувального брокера;
  • - Танте - сплачується перестрахувальником перестраховику за надання можливості участі в перестрахувальних договорах. Це комісія з прибутку. Виплачується тантьема у відсотку від суми чистого прибутку і (або) перестрахувальних операцій, в яких перестрахувальник приймає участь.

На субрахунку 91.1 відображаються відсотки, отримані (що підлягають отриманню) перестрахувальником за депонованих перестрахувальником премій за договорами, прийнятими у перестрахування.

Належні до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, суми нарахованих танто враховуються по субрахунку 91.2.

До рахунку 92 відкривається субрахунок 92.3, на якому перестраховика відображає нараховані страхові премії (внески) за укладеними договорами перестрахування.

Аналітичний облік по субрахунку 92.3 ведеться за видами страхування в розрізі договорів перестрахування та по інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності (але страхувальникам, перестрахувальникам, перестрахувальникам).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >