Облік операцій співстрахування

- Страхування, при якому беруть участь кілька страховиків певними частками у страхуванні одного й того ж ризику, являє сострахование. Для більш надійного забезпечення ризику страхувальник розподіляє його між декількома страховими організаціями на умовах часткової або солідарної відповідальності.

За одним договором страхування об'єкт страхування може бути застрахований спільно кількома страховиками.

В цілому бухгалтерський облік за договорами співстрахування аналогічний обліку операцій за договорами прямого страхування, але є деякі особливості. Рахунки синтетичного обліку містять аналітичні рахунки для операцій співстрахування. Порядок розрахунків за договором співстрахування залежить від того, виділена чи провідна страхова організація.

Операції сострахования ведуться на наступних аналітичних субрахунках. Вироблені страхові виплати за договорами співстрахування обліковуються на субрахунку 22.2. При цьому кожен страховик - учасник договору співстрахування відображає на цьому субрахунку виплачене за договором страхове відшкодування або страхові суми в частині, що припадає на частку кожного учасника в договорі співстрахування.

Приєднуються до отримання страхові премії (внески) у частині, що припадає на частку кожного страховика за договором співстрахування, відображаються на субрахунку 92.2.

Облік учасниками договору співстрахування розрахунків в частині, що припадає на частку страхових премій (внесків), страхових виплат, а також винагород за укладення договору співстрахування, ведеться на субрахунку 78.2. Якщо призначена провідна страхова організація, то в цьому випадку розрахунки за договором співстрахування за всіх учасників договору здійснює одна страхова організація.

За кредитом субрахунка 78.2 провідною організацією відображаються страхові премії (внески), належні до вступу але договору співстрахування та припадають на частку учасників договору співстрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.1.

За дебетом субрахунка 78.2 провідною страховою організацією відбивається частка учасників договору страхування у винагороді страховому агенту, страховому брокеру. При цьому кредитується субрахунок 78.7. Суми, що надійшли від учасників договору співстрахування в погашення заборгованості, відображаються за кредитом субрахунка 78.2 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

За дебетом субрахунка 78.2 провідна страхова організація формує заборгованість учасників договору, відповідну їх частці у виробленій страховій виплаті. Суми, що надійшли від учасників договору співстрахування в погашення заборгованості за виробленої страховій виплаті, відображаються але кредитом субрахунка 78.2 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Всі учасники договору співстрахування формують страхові резерви відповідно до частки отриманої страхової премії і часткою участі у врегулюванні збитків на рахунку 95. Отримані доходи, результати зміни страхових резервів, вироблені витрати і збитки (виплати) на звітну дату формуються на рахунку 99.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Фінансовим результатом діяльності страхових організацій є прибуток (збиток), визначена за звітний період на підставі даних бухгалтерського обліку. Прибуток (збиток) визначається як різниця між доходами і витратами організації. Формування доходів і витрат ведеться відповідно до законодавства. До складу витрат, крім загальноприйнятих у страхової організації, входять і страхові резерви. Відрахування в страхові резерви у звітному періоді зменшують фінансовий результат, а повернення страхових резервів, створених у попередньому звітному періоді, - збільшує. Результат зміни резервів, таким чином, бере участь у формуванні фінансових результатів по страхових операціях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >