Аналіз фінансових результатів

Після вивчення зміни показників бухгалтерського балансу, доцільно перейти до аналізу фінансових результатів діяльності страхової організації.

Першим кроком на цьому етапі аналізу є розгляд отриманого страховиком фінансового результату в динаміці і співвідношення елементів, його визначальних.

Особливістю формування звіту про фінансові результати страхової організації є те, що в ньому окремо показується формування доходу по страхуванню життя і від операцій страхування іншого, ніж страхування життя.

Анализируемая страхова організація "Захист" займалася страхуванням іншим, ніж страхування життя. Тому приклад аналітичних розрахунків заснований на даних тільки цього виду страхування.

У звіті про фінансові результати діяльності страхової організації виділяється два напрямки діяльності - страхування життя (розд. I) та інші види страхування (розд. II). Таким чином, інформація щодо формування прибутку (збитку) сформована виходячи з цих двох основних напрямків діяльності, що дозволяє бачити доходи, отримані за різними напрямками діяльності страхової організації.

За даними табл. 2.10 спостерігається зниження діяльності страхової організації, що підтверджується падінням надходжень страхових премій. Однак в аналізованому періоді отримано прибуток за рахунок того, що зниження витрат йшло більш швидкими темпами, ніж падіння доходів. Валовий дохід в аналізовані роки був отриманий насамперед від основної діяльності. Однак питома вага цих доходів у загальному обсязі надходжень знизився з 92,3 до 63,2%. Зниження частки валового доходу відбулося як за рахунок зниження частки надходжень страхової премії на 17,5% (91,0-62,5%), так і за рахунок зниження інвестиційного доходу, частка якого знизилася з 1,3% в 2013 р до 0,7% в 2014 р

Таблиця 2.10. Аналіз доходів страхової організації

п / п

Показники

2014

2013

Сума, тис.

руб.

%

Сума, тис.

руб.

%

1

2

4

5

6

7

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Страхові премії за договорами страхування, співстрахування та перестрахування -нетто

67055

55,14

90055

33,21

2

Доходи з інвестицій

+4569

3,76

73 N9

2,73

3

Інші доходи по страхуванню іншому, ніж страхування життя

111

0.31

803

0,30

4

інші доходи

19565

10.76

172854

63.76

5

Валовий дохід

121603

100

271097

100

Витрати організації (табл. 2.11) скоротилися в сукупності з 272534 тис. До сто двадцять одна тисяча сто вісімдесят сім тис. Руб. У той же час змінилася структура витрат в 2014 р в порівнянні з 2013 р Велика частина витрат припадає на відбулися збитки та інші витрати.

Таблиця 2.11. Аналіз витрат страхової організації

№ п / п

Показники

2014

2013

Сума, тис.

руб.

%

Сума, тис.

руб.

%

1

2

3

4

5

6

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Страхові премії, передані в перестрахування

-1634

1,35

-2008

0.71

2

Відбулися збитки - нетто-перестрахування

-42286

34,89

16261

16,97

3

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестрахування

-21536

17,77

-29805

10,95

4

Витрати з інвестицій

-2823

2,33

5735

2.1

5

Інші витрати по страхуванню іншому, ніж страхування життя

1 375

1,13

-3445

1,26

6

Управлінські витрати

-16549

13,66

-17474

6,41

7

Інші витрати

-34984

28,87

167806

61.57

8

Всього витрат

121187

100

272534

100

При проведенні аналізу розраховуються коефіцієнти, що характеризують співвідношення страхових премій та страхових виплат - нетто-перс-страхування (табл. 2.12). Таке співвідношення по роках дозволяє встановити рівень збитковості договорів страхування за операціями іншим, ніж страхування життя.

Таблиця 2.12. Динаміка показників збитковості договорів з інших видів страхування

Показники

2013

2014

1

Страхові премії - нетто-перестрахування

90055

67055

2

Страхові виплати - нетто-перестрахування

46261

42286

3

Коефіцієнт збитковості договорів

0.51

0,63

За аналізований період і обсяг страхових премій, і обсяг виплат знизилися, але оскільки темп їх зниження відрізняється, то показник збитковості договорів збільшився на 0,12.

У разі якщо коефіцієнт збитковості договорів знижується, то необхідно розрахувати ефект в абсолютному вираженні на динаміку витрат за формулою

Е = АК • СП,

де Е - величина ефекту від зниження коефіцієнта збитковості; АК -Величина зміни коефіцієнта збитковості у звітному періоді в порівнянні з базисним; СП - обсяг страхових премій - нетто-перестрахування у звітному періоді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >