Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

Цілі і функції методики викладання

Виділяють два блоки, що характеризують цілі методики.

 • 1. Дослідницькі мети:
  • • виявлення закономірностей навчального процесу;
  • • вивчення найбільш ефективних методів навчання - наприклад, прийомів, вироблених при викладанні несоциологических дисциплін, для подальшої їх адаптації до викладання соціології;
  • • оцінка ефективності навчання.
  • • Іншими словами, перший блок цілей представляє нам методику викладання як теоретико-аналітичну науку.
 • 2. Рекомендаційні мети:
  • • використання технологій і методів навчання відповідно до розділів навчальної програми, конкретним семестром і навчальним планом;
  • • вироблення нових прийомів і методів навчання в рамках конкретної навчальної дисципліни;
  • • розробка можливих способів поліпшення викладання конкретної навчальної дисципліни.

Методика викладання - це як теоретична, так і прикладна наука.

Основні функції методики викладання:

 • • конкретизує те, що виходить в ході процесу навчання;
 • • виходячи з мети навчання, визначає тематику навчального курсу;
 • • враховуючи вікові пізнавальні здібності, визначає структуру змісту освіти;
 • • розробляє технологію навчання - конкретні способи роботи викладача;
 • • розробляє моделі (варіанти) навчання;
 • • пропонує різні новації - моделі навчання, відмінні від традиційних методів;
 • • виробляє діагностику - визначає сильні і слабкі сторони викладання. Зрозуміло, що це неможливо без певного педагогічного досвіду і самокритики;
 • • прогнозує результати освіти й розвитку особистості.

Педагогічні технології

Педагогічні технології - це форми і методи навчання, які системно використовуються в освітньому процесі.

 • 1. Традиційна: маються на увазі найпростіші і стародавні педагогічні прийоми з переважанням пасивного методу навчання.
 • 2. Модульно-рейтингова передбачає індивідуальний підхід до кожного студента. Для цього навчальний курс соціології розбивається на модулі і вводиться рейтингова система оцінки успішності студентів. Модуль - це кожен розділ навчальної програми з кожної дисципліни, що вивчається. Підсумкова оцінка виставляється за сумою накопичених студентом за семестр або за рік балів. Дана технологія має велике майбутнє і давно застосовується на Заході.
 • 3. Проблемного навчання: викладач моделює проблемні ситуації, які належить вирішити студентам на заняттях. Для навчання соціології дана технологія дуже ефективна.
 • 4. Програмного навчання: передбачається широке використання комп'ютерної техніки в освітньому процесі.

Актуальність цієї технології пояснюється як вимогами роботодавців до комп'ютерної грамотності випускників, так і необхідністю ознайомити майбутніх соціологів зі спеціальними комп'ютерними програмами.

5. Дистанційного навчання: перенесення більшої частини освітнього процесу за стіни вузу, що найбільш ефективно для заочної форми навчання та екстернату. У широкому сенсі дистанційним називають навчання, що не припускає безпосередній контакт між викладачем і учнями. Але в останні роки під цим терміном все частіше подразумевают електронне навчання, коли сполучною ланкою між викладачем і студентом стає Інтернет. Тому таку технологію часто називають електронної (англ. E-Leaming).

Заняття в рамках електронної технології проводяться в онлайн режимі з використанням Skype. Наприклад, можливе проведення семінарів у вигляді веб-конференцій, учасники яких знаходяться в різних приміщеннях, але не тільки спілкуються, а й бачать один одного на екранах моніторів своїх комп'ютерів. Вже зараз активно застосовується онлайн тестування студентів з багатьох навчальних дисциплін. Мультимедійні лекції можна проводити шляхом організації відеомосту з педагогом або простий розсилки навчальних відеоматеріалів студентам через Інтернет. І точно так само консультації по Інтернету може давати тьютор, науковий керівник або репетитор.

З 2009 р в Росії діє віртуальна система управління навчанням Moodle - веб-додаток, що дозволяє педагогам і їх учням створювати свої сайти для онлайн навчання. Поширювати навчальні матеріали через Інтернет допомагає система управління навчальною діяльністю LMS. А вимоги для організації дистанційного навчання містяться в збірнику SCORM і його поліпшеної версії Tin Can API, яка пов'язує різні навчальні системи, зберігає завдання та відповіді учнів в базі даних і зіставляє отримані відповіді з вимогами навчальних стандартів.

Переваги технології електронного навчання:

 • • можливість для викладача і студентів вибрати зручний для них час і місце проведення занять;
 • • можливість для студентів в будь-який момент задати викладачеві будь їх питання;
 • • можливість для батьків учнів контролювати виконання домашніх завдань, даних викладачем їх дітям;
 • • можливість заощадити витрати викладача і студентів на дорогу, яку за інших технологіях навчання майже каж

дий день їм необхідно долати, щоб дістатися до будівлі вузу і повернутися додому;

• можливість вибору індивідуальних програм навчання для окремих студентів і в тому числі для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, що не дозволяють часто виходити з дому.

Недоліки електронного навчання:

 • • неможливість широкого використання комп'ютерних комунікацій там, де не створена для них інфраструктура;
 • • ризик невиконання завдань, відправлених по Інтернету, тими учнями, чиї батьки з тих чи інших причин не контролюють навчальну діяльність своїх дітей;
 • • небажання або непідготовленість багатьох викладачів користуватися новими технічними засобами в процесі навчання;
 • • недостатня методична розробка технології дистанційного навчання в більшості вузів Росії.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук