Навігація
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

проведення навчальних занять з СОЦІОЛОГІЇ КОНФЛІКТУ

R результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціології конфлікту;
 • • особливості соціології конфлікту як навчальної дисципліни;
 • • основні терміни і проблеми, пов'язані з курсом соціології конфлікту;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми але соціології конфлікту;

вміти

 • • планувати навчальні заняття але соціології конфлікту і суміжним навчальним дисциплінам (соціології організацій, соціології комунікацій, соціальної психології та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціології конфлікту;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціології конфлікту;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія конфлікту";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціології конфлікту та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціології конфлікту;
 • • розумінням значущості аналізу конфліктних ситуацій для роботи соціолога.

Соціологія конфлікту як навчальна дисципліна

Соціологія конфлікту відноситься до варіативної частини циклу професійних соціологічних дисциплін. Ключовим поняттям даного курсу є поняття соціального конфлікту. Соціальний конфлікт - це загострення протиріч у відносинах між людьми, переслідують протилежні соціально

значимі цілі. Учасник конфлікту прагне досягти своєї мети на шкоду інтересам іншої сторони.

Мета курсу - допомогти майбутньому фахівцю в галузі соціології опанувати теорією соціального конфлікту і загальними навичками аналізу та управління конфліктом в соціальній організації.

Завдання курсу

 • 1. Зорієнтувати студентів в різноманітті конфліктів, можливих в соціальній організації.
 • 2. Описати методику своєчасного виявлення причин і дозволу організаційно-управлінських конфліктів.
 • 3. Ознайомити з найбільш значимими соціологічними дослідженнями конфліктів в організаціях.
 • 4. Пояснити особливості протікання соціальних конфліктів.
 • 5. Дати рекомендації з профілактики, попередження, управлінню і вирішенню конфліктів - в першу чергу всередині організацій.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Соціологія конфлікту"

Випускник бакалаврату повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями (ОК), що сформувалися в процесі вивчення соціології конфлікту:

 • • здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);
 • • готовність до кооперації з колегами, до роботи в колективі (ОК-3);
 • • здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і готовність нести за них відповідальність (ОК-4);
 • • вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності (ОК-5);
 • • вміння критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків (ОК-7);
 • • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);
 • • здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК-9);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10).

Професійні компетенції (ПК), що формуються курсом соціології конфлікту, це:

у науково-дослідній діяльності:

 • • здатність застосовувати у професійній діяльності базові та професійно-профільовані знання та навички з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);
 • • здатність і готовність брати участь у складанні та оформленні науково-технічної документації, наукових звітів, представляти результати дослідницької роботи з урахуванням особливостей потенційної аудиторії (ПК-3);

у виробничо-прикладної діяльності:

 • • вміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем і для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК-5);
 • • здатність брати участь у розробці заснованих на професійних соціологічних знаннях пропозицій і рекомендацій з вирішення соціальних проблем, у розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот (ПК-6);

в проектній діяльності:

 • • здатність складати та подавати проекти науково-дослідних і аналітичних розробок у відповідності з нормативними документами (ПК-7);
 • • вміння обробляти і аналізувати дані для підготовки аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій (ПК-8);

в організаційно-управлінській діяльності:

 • • здатністю використовувати базові теоретичні знання, практичні навички та вміння для участі в наукових і научнопрікладних дослідженнях, аналітичної та консалтингової діяльності (ПК-10);
 • • здатність використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань, у тому числі що знаходяться за межами безпосередньої сфери діяльності (ПК-11);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання основ соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • визначення соціального конфлікту і основні класифікації видів конфліктів, прийняті в соціології;
 • • основні причини виникнення конфліктів у соціальних організаціях;
 • • етапи та особливості розвитку соціальних конфліктів;
 • • основні правила і способи профілактики, попередження та вирішення конфліктів всередині організацій та між організаціями;

вміти

 • • відрізняти соціальні причини виникнення конфліктів від індивідуально-психологічних;
 • • розпізнавати основні фактори, що призводять до конфліктів в організаціях;
 • • давати практичні рекомендації щодо усунення причин, що призводять до внутрішньо- і міжорганізаційних конфліктів;
 • • використовувати на практиці основні правила і методи профілактики, попередження та вирішення організаційно-управлінських конфліктів;

володіти

 • • здатністю прогнозувати виникнення і результат деяких організаційних конфліктів;
 • • здатністю використовувати соціальні інтереси людей для профілактики і дозволу внутрішньоорганізаційні конфліктів;
 • • найпростішими навичками врегулювання організаційно-управлінських конфліктів;
 • • методикою проведення соціологічного дослідження конфліктних ситуацій.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук