ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТУРИ ЗА КОРДОНОМ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

  • • типи організації адвокатури за кордоном;
  • • специфіку організації та діяльності адвокатури в зарубіжних країнах, що представляють основні правові системи сучасності;

вміти

• виділяти особливості організації адвокатури в країнах континентальної Європи (Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії), у Великобританії і США, у країнах Далекого Сходу (Китаю, Японії), в Індії;

володіти

• навичками оперування юридичними поняттями, характерними для вивчених типів організації адвокатури.

Організація адвокатури за кордоном історично обумовлена особливостями розвитку відповідної держави і залежить від типу правової системи. Всі сучасні правові системи можна умовно розділити на системи з високою часткою статутного права (наприклад, Німеччина, Франція, Італія та ін.) І системи з високою часткою прецедентного права (насамперед Великобританія, США). У правових системах, де переважає прецедентне право, дуже складно відразу визначити застосовне право, не кажучи вже про те, щоб його правильно застосувати. У державах, де превалює статутне право, зробити це простіше, тому там кількість адвокатів менше, ніж в системах з прецедентним правом. Для порівняння: у США на кожного адвоката припадає 270 жителів, в Італії - 454, в Англії - 490, у Швейцарії - 1032, в Австрії - 1751, в Росії і країнах СНД - 7520, у Франції - 1 204, в Японії - 3 977 [1]1].

Виходячи з цього, доцільно проаналізувати різні типи організації адвокатури в державах континентальної Європи, Великобританії і США, у країнах Далекого Сходу (Японія і Китай), в Індії.

Адвокатура в країнах континентальної Європи

Організація адвокатури Німеччини

Діяльність адвокатів в Німеччині регулюється низкою нормативних актів: Федеральним становищем про адвокатів (Bundesrechtsanwaltsordnung),

Положенням про професію адвоката (Berufsordnung der Rechtsanwalte), а також Положенням про адвокатську спеціалізації (Fachanwaltsordnung).

Для іноземних адвокатів з ЄС, які практикують у Німеччині, діє Закон про діяльності європейських адвокатів у Німеччині, а для інших іноземних адвокатів - відповідні статті Федерального положення про адвокатів.

Враховуючи можливість німецьких адвокатів працювати в країнах Євросоюзу, на них поширюється правове регулювання Ради адвокатів і адвокатських об'єднань Європейського союзу (ССВЕ).

За законом адвокат в Німеччині є незалежним агентом при здійсненні правосуддя, а також призначеним і незалежним радником та представником з усіх юридичних питань.

Претендувати на статус адвоката в Німеччині може особа, яка має достатню кваліфікацію для заняття посади судді по німецькому Закону про суддів (Deutsches Richtergesetz) або відповідає умовам допуску до професії за Законом про діяльність європейських адвокатів (Gesetz iiber die Tatigkeit Europaischer Rechtsanwalte in Deutschland).

Закон про суддів досить докладно визначає рівень професійної підготовки майбутніх суддів (і, відповідно, адвокатів). Необхідно успішно здати перший державний іспит після закінчення юридичного факультету і здати другий державний іспит по закінченні підготовчої практики до заняття суддівської посади.

При цьому термін навчання в університеті становить, як правило, чотири роки. Підготовка включає обов'язкові дисципліни (цивільне право, кримінальне право, публічне право, процес і ін.) І дисципліни за вибором залежно від спеціалізації. В університеті вивчається в обов'язковому порядку право на іноземній мові або юридичний мовний курс.

Програма навчання передбачає проходження практики в судових розглядах, в управлінні і при юридичному консультуванні, засвоєння основних навичок, таких як уміння вести переговори, правильно будувати мова, проводити погоджувальні процедури, медіацію, техніку допиту і навички спілкування.

Порядок проходження практики встановлюється законодавством земель.

Протягом двох років всі студенти-юристи Німеччині проходять підготовче навчання в суді у цивільних справах, в прокуратурі або в суді у кримінальних справах, в якому-небудь владному органі (виконавчої влади), у адвоката, а також в одній або більше організації, де гарантовано належне навчання. При цьому тривалість навчання в зазначених організаціях не повинна бути менше трьох місяців, а у адвоката - менше дев'яти місяців.

Це навчання можна пройти також у наднаціональної, міжнародної або іноземної організації або в тих іноземних адвокатів.

Особа, яка бажає отримати статус адвоката, має звернутися з клопотанням про допуск до здійснення адвокатської діяльності в Міністерство юстиції землі у відповідності зі своєю реєстрацією.

Адвокат, що володіє спеціальними знаннями і досвідом у певній галузі права, може претендувати на титул "Спеціалізований адвокат" (Fachanwalt). Таке звання можна отримати по адміністративному, податковому, трудових і соціальних прав, а також в інших галузях. При цьому можна спеціалізуватися в декількох областях права, але не більше трьох.

Щоб отримати вказану звання необхідно мати трирічний стаж роботи у відповідній галузі протягом останніх шести років. Рішення про присвоєння звання приймає Рада палати адвокатів землі після вивчення Комітетом Палати заяви адвоката і поданих ним доказів наявності у нього необхідних досвіду і знання у відповідній галузі (галузях) права.

Кожен адвокат в Німеччині є членом регіональної адвокатської палати. Всього їх 29, включаючи Федеральну палату адвокатів Німеччини. Як правило, сфера діяльності палати збігається (відповідає) судовим округах вищих земельних судів.

Кожен адвокат в Німеччині зобов'язаний відкрити своє бюро при тому вищому суді землі або суді землі, в якому він допущений до практики. Адвокати, що діють в окрузі того чи іншого вищого суду землі, утворюють одну (іноді більше) палату адвокатів, яка, крім іншого, займається питаннями дотримання професійного права адвокатів. Особливу колегію утворюють адвокати, допущені за рішенням федерального міністра юстиції до ведення справ у Верховному федеральному суді. Крім адвокатських палат земель існує Федеральна палата адвокатів, яка об'єднує всі палати земель Німеччини і приймаюча, зокрема, заходів до надання безкоштовної або пільгової юридичної допомоги малозабезпеченим.

Примітно, що в Німеччині існує Закон про винагороду адвокатів (Rechtsanwaltsvergutungsgesetz), яким регулюються питання як оплати праці адвоката, так і витрат під час здійснення адвокатської діяльності. Крім того, діє Перелік винагород адвоката (Rechtsanwaltsvergutungsverzeichnis), який містить таблиці з тарифами (ставками) оплати послуг адвоката в залежності від суми позову, витраченого часу на підготовку справи і часу присутності в суді, а також залежно від інших ситуацій, їх складності, типових витрат згідно сформованій практиці.

За законом адвокат вправі визначити розмір оплати своїх послуг в угоді з довірителем або керуватися безпосередньо зазначеними нормативними правовими актами.

У Німеччині діють спеціальні адвокатські суди, які не є частиною загальної системи судів: дисциплінарні адвокатські суди (Anwaltsgerichte), вищі адвокатські дисциплінарні суди (Anwaltsgerichtshofe) і Адвокатський апеляційний суд з дисциплінарних питань (Anwaltssenat) при Федеральному Вищому суді. У юрисдикцію адвокатських дисциплінарних судів входить вирішення питань про відповідальність за порушення професійних обов'язків та вивчення рішень Ради про накладення стягнення на адвоката (догани). Крім того, вищі дисциплінарні суди можуть переглядати адміністративні рішення палати (наприклад, про заборону здійснювати адвокатську діяльність). До складу адвокатських судів входять професійні судді, а також почесні адвокати.

Станом на 2013 р у Німеччині налічується 160880 адвокатів, 53175 (тобто третина) складають жінки [2].[2]

  • [1] Див .: Heusse В. Anwaltsdichte in der Schweiz, Osterreich und Deutschland im Verhaltnis zu anderen Staaten - Ein internationaler Vergleich / Revue de Pavocat de 10. 2006. P. 396.
  • [2] Дані з офіційного сайту Федеральної палати адвокатів Німеччини. URL: brak.de
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >