Представництво в Європейському суді з прав людини

Захист прав і свобод в ЄСПЛ, як в органі міжнародного контролю, сильно відрізняється від правового захисту в національних державних органах, вимагає спеціальних навичок і вмінь та знання тонкощів як процедури, так і судової практики Суду, його підходів до тлумачення і застосування закріплених у ЄКПЛ прав і свобод (так званих правових позицій).

Представництво інтересів довірителя в міжнародних судових органах, зокрема в ЄСПЛ, є правомочием адвоката згідно подп. 8 п. 2 ст. 2 Закону про адвокатську діяльність.

За змістом ЄКПЛ адвокат може бути представником заявника (фізичної або юридичної особи, групи осіб), а також надавати юридичну допомогу представнику держави-відповідача (у Росії - Уповноваженому РФ при ЄСПЛ).

Отже, російські адвокати можуть представляти інтереси будь-якої фізичної особи незалежно від громадянства і юридичної особи як російського, так і іноземного, а також будь-яких об'єднань осіб.

Слід зазначити, що в перші роки після ратифікації ЄКПЛ обращавшиеся в ЄСПЛ особи вдавалися до допомоги іноземних, а не російських, адвокатів або правозахисників (найчастіше з Англії). Зараз ситуація інша: російські адвокати довели, що вони можуть успішно захищати права і свободи в ЄСПЛ. Скаргу до ЄСПЛ можна направляти російською мовою, на слуханнях справи може здійснюватися синхронний переклад на російську мову.

Адвокату необхідно враховувати, що ЄСПЛ широко застосовує у своїй діяльності принцип stare decisis (обов'язковості дотримання прецедентів). При вирішенні конкретної справи ЄСПЛ, як правило, посилається на попередні свої рішення по даній або близькою категорії справ, так само як і на рішення по супутнім питань, що виникли в ході розгляду даної справи. При цьому посилання йде на найближчі рішення, прийняті останнім часом. Разом з тим особливим авторитетом користуються рішення (багатьом з них вже чимало років), які можна назвати "модельними": у них вперше і найбільш детальним чином виражені відповідні правові позиції і установки ЄСПЛ [1]. У зв'язку з тим що велика частина рішень ЄСПЛ нс опублікована російською мовою, адвокату необхідно вивчити прецедентні рішення, розміщені на сайті ЄСПЛ в електронній базі HUDOC, як правило, у двох варіантах: англійською та французькою мовами.[1]

Слід досконально вивчити процедуру проходження скарги в ЄСПЛ, знати критерії та умови її прийнятності.

Так, при підготовці скарги адвокат повинен враховувати критерії, яким повинна відповідати скарга, а саме:

 • 1) обставини та події, на які посилається заявник, настали після ратифікації ЄКПЛ державою-відповідачем (ratione temporis);
 • 2) скарга спрямована проти держави - члена Ради Європи, що підписала і ратифікувала Конвенцію (ratione loci);
 • 3) заявник є жертвою порушення прав і свобод, охороняються Конвенцією та Протоколами до неї, тобто сам постраждав від цього порушення (ratione persona);
 • 4) скарга містить відомості про порушення тільки тих прав, які гарантовані ЄКПЛ та Протоколами до пий (ratione materiae). При цьому слід зазначити, що більшість соціально-економічних вдача не закріплено в Конвенції. У ній встановлюються головним чином особисті та політичні вдачі.

Крім названих критеріїв необхідно також знати умови прийнятності скарги, встановлені ст. 35 ЄКПЛ.

Суд визнає заяву неприйнятною у випадку, якщо:

 • - Не вичерпані всі внутрішньодержавні засоби правового захисту, згідно із загальновизнаними нормами міжнародного права;
 • - Скарга подана після закінчення шести місяців з дати винесення остаточного рiшення але справі (для Росії - це рішення касаційної інстанції судів загальної юрисдикції, і рішення наглядової інстанції арбітражних судів);
 • - Скарга анонімна;
 • - Скарга є по суті аналогічної тій, яка вже була розглянута ЄСПЛ, або вже є предметом іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання і не містить нових фактів;
 • - Скарга необґрунтована;
 • - Скарга подана з зловживанням правом на її подачу;
 • - Заявник скарги поніс незначного збитку.

Слід зазначити, що підготувати і направити скаргу до ЄСПЛ заявник може самостійно, а в разі прийняття ЄСПЛ рішення про повідомлення про скаргу держави-відповідача, якому пропонується подати письмові зауваження за скаргою, заявник повинен бути забезпечений представником. Отже, по отриманні зауважень держави- відповідача заявник представляє свої відповідні заперечення, заручившись допомогою представника.

Норма про представника на етапі подання скарги диспозитивності і дозволяє заявнику самому вирішувати, звертатися за допомогою до представника або діяти самостійно, на просунутому етапі ЄСПЛ імперативно встановлює необхідність допомоги представника.

При цьому згідно з Регламентом ЄСПЛ представник, який діє від імені заявника, повинно бути адвокатом, правомочним займатися адвокатською практикою в будь-якому з держав - учасниць ЄКПЛ та постійно проживають на території одного з них, а також будь-яким іншим особою, допущеним до участі Президентом Палати ЄСПЛ. Суд, таким чином, віддає перевагу професійному представнику - адвокату.

Крім зазначених вимог, Регламент встановлює також спеціальні вимоги до представника заявника. Так, обов'язковою умовою для ведення справи в ЄСПЛ є володіння однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою), так як на всіх процесуальних етапах (від подання скарги до виступу з доповіддю) необхідно активне використання мови.

Таким чином, адвокат - представник заявника - повинен бути резидентом однієї з держав - учасниць Конвенції, бути допущеним до адвокатської діяльності та володіти однією з офіційних мов, на яких здійснюється виробництво в ЄСПЛ.

Згідно з п. B ч. 5 ст. 36 Регламенту, не володіють достатньою мірою однією з офіційних мов, щоб пояснюватися на ньому, ЄСПЛ може дозволити використовувати одну з офіційних мов держав - учасниць ЄКПЛ, але в цьому випадку сторона повинна нести відповідальність за забезпечення письмового або усного перекладу на англійську або французьку мову усних доводів або зроблених письмових заяв. Забезпечення перекладу на слуханнях, як правило, пов'язано з великими фінансовими витратами, покладеними на заявника.

На перших етапах адвокат - представник заявника - повинен вміти правильно письмово висловлювати свої думки іноземною мовою, використовуючи юридичну термінологію. Як сказано в пояснювальній записці для бажаючих звернутися до ЄСПЛ [2]розуміти усну і письмову мову.

Участь адвоката в ЄСПЛ як представника заявника або асистента представника держави-відповідача вимагає від нього високого рівня професіоналізму. Адвокату доведеться заповнювати різні форми (наприклад, для участі у відкритих слуханнях або в процесі досягнення дружнього врегулювання) декларацій, інших документів, а також при обміні змагальними листами з ЄСПЛ або в деяких випадках при написанні доповіді про прийнятність скарги заявника. Іноді адвокат бере участь у відкритих слуханнях, де повинен читати свій заздалегідь підготовлений доповідь, відповідати на питання суддів, давати роз'яснення. У зв'язку з цим він повинен вміти добре висловлюватися не тільки письмово, але й, що набагато важче, вільно володіти усною мовою. Для цього звичайно потрібна хороша підготовка, так як вимоги до мовних знань адвоката набагато вище, ніж до представника будь-якої іншої професії. Так, адвокат повинен уміти дати пояснення, обгрунтування з питань, що належать до абсолютно різних сфер суспільного життя: медицині, фінансам, культурі і т.д.

Складність ведення справи в ЄСПЛ для російського адвоката полягає у відсутності систематичного офіційного опублікування рішень Суду російською мовою і в російських друкованих виданнях. Як вже було сказано, ЄСПЛ публікує свої рішення тільки на двох мовах - англійській і французькій. Незважаючи на високий рівень перекладу та публікації рішень одночасно на двох мовах, якість перекладу і оголошену автентичність, проте мають місце різночитання, які перешкоджають правильному сприйняттю змісту правових текстів (наприклад, "дружнє врегулювання" і "мирову угоду").

Відсутність офіційного перекладу судового рішення на мову держави-відповідача створює певні труднощі і для заявника, і для держави-відповідача. Заявник, для якого ні англійська, ні французька мова не є рідною, щоб дізнатися зміст рішення, повинен вдатися до чиєї-небудь допомоги по його перекладу і при цьому бути впевненим у правильності перекладу, враховуючи ваговитість і клішованість юридичної мови. Адвокат, що спеціалізується на захисті прав в ЄСПЛ та володіє однією з офіційних мов (або відразу двома), повинен максимально точно перекласти текст рішення, оскільки принципово важливо усвідомити його сенс для подальшої роботи.

У виняткових випадках і на будь-якій стадії виробництва ЄСПЛ, визнавши, що обставини чи поведінку адвоката це виправдовують, має право вказати на неможливість уявлення заявника або надання йому допомоги даною особою, може зобов'язати заявника знайти іншого представника.

У деяких випадках ЄСПЛ може дозволити заявникові самому представляти свою справу за умови, що при необхідності заявник скористається допомогою адвоката або іншого затвердженого представника.

Не маючи права призначити адвоката для представництва заявника, секретаріат ЄСПЛ у виняткових випадках може посприяти в цьому питанні, звернувшись до голови Асоціації адвокатів відповідної країни (у Росії - ФПА РФ) з проханням назвати заявнику імена адвокатів, які можуть представляти його інтереси в ЄСПЛ.

У ЄКПЛ закріплено право кожного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника або, якщо у нього немає достатніх коштів для оплати послуг захисника, мати призначеного йому безкоштовно захисника, коли цього вимагають інтереси правосуддя.

У тих випадках, коли це необхідно для належної підготовки справи до судового розгляду і за відсутності достатніх коштів на це у заявника, ЄСПЛ може надати йому правову допомогу до вирішення справи, а саме з моменту отримання від держави-відповідача письмових зауважень щодо прийнятності скарги або з моменту закінчення терміну їх подачі.

Враховуючи фінансові можливості заявника, ЄСПЛ може звільнити його від сплати судових витрат, тому, якщо заявник не має коштів оплатити передбачувані витрати, в тому числі і на адвоката, йому необхідно подати відповідні документи, що підтверджують обмеженість його фінансових коштів.

Адвокат повинен надати допомогу своєму довірителю у складанні декларації про майно і доходи, в якій потрібно вказати загальну суму доходів і наявних фінансових накопичень, а також фінансові зобов'язання стосовно утриманців інші грошові зобов'язання. Декларація повинна бути завірена відповідними органами держави. При необхідності заявнику покриваються витрати на послуги кількох адвокатів. У такому випадку потрібно подача спеціального запиту з обґрунтуванням цієї необхідності.

Після того як ЄСПЛ переконається, що доходи заявника невеликі за своїм розміром або в силу фактично існуючих постійних витрат, і після отримання Судом письмових зауважень з приводу звільнення заявника від оплати судових витрат, дозволяється питання про надання або відмову у звільненні від оплати судових витрат, про ніж секретар інформує зацікавлені сторони.

 • [1] Див., Наприклад: De Becker v. Belgium, Judgment, 27 March 1962 Series A 4; Marckx v. Belgium. Judgment, 13 June 1979, Series A 31; Lithgow arid others v. the United Kingdom, Judgment, 8 July 1986, Series A 102; Vermeire v. Belgium, Judgment, 29 November 1991 року, Series A 214-C; Papamichalopoulos and others v. Greece, Judgment, 29 June 1993, Series A 260-B та ін.
 • [2] URL: echr.coe.int/Notesfor%20guidanceApplicants/NoticeRus.pdf.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >