Розділ IV. ПСИХОЛОГІЯ адвокатської діяльності

Діяльність адвоката безпосередньо пов'язана зі спілкуванням і взаємодією з іншими людьми, тому значення психологічної компетенції у професійній діяльності адвоката важко переоцінити. Ще Р. Гарріс у своїй знаменитій "Школі адвокатури" писав: "Вся робота адвоката йде в області людської природи. Люди - його робочий прилад, люди - та нива, над якою він трудиться. Вимірює він сили противника, настрій присяжних, чи оцінює розумові здібності і сумлінність свідка, все одно - ключ до успіху лежить в знанні людської природи або людського характеру "[1].[1]

Психологія - це наука про закономірності розвитку і функціонування психіки. Психологія вивчає пізнавальні та емоціональноволевие процеси, психічні стани і індивідуально-психологічні особливості особистості. Мета практичної психології - зрозуміти, передбачити і вплинути на поведінку і діяльність людини.

Психологічна компетентність є частиною психологічної культури адвоката і елементом його професіоналізму. У свою чергу психологічна культура є елементом загальної культури, припускає оптимально організований і протікає процес життя, обумовлює психологічне здоров'я і притаманна будь-якій розвиненій і само- актуалізується особистості. Психологічна компетентність - це не тільки знання, вміння та навички в області психології, виражені професійно значущі якості особистості, здібності, що допомагають у вирішенні професійних завдань, але й особистісні установки на сприйняття і використання психологічної інформації, готовність застосувати психологічні знання на практиці. За зовнішніми проявами в поведінці довірителя адвокат повинен вміти бачити його психічний стан, риси характеру, мотиви поведінки, вміти прогнозувати поведінку, вибирати найбільш ефективні техніки взаємодії в процесі спілкування. Психологічна компетентність адвоката - це його своєрідний особистісний інструментарій, забезпечує ефективне вирішення професійних завдань.

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ АДВОКАТА

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

  • • структуру особистості адвоката;
  • • професійно значущі якості особистості адвоката;
  • • прояви професійної деформації особистості адвоката;

вміти

  • • виділяти характеристики особистості, що сприяють ефективної професійної діяльності адвоката;
  • • відрізняти прояви професійної деформації особистості адвоката від симптомів "емоційного вигорання";

володіти

  • • навичками саморозвитку професійно значущих якостей особистості адвоката;
  • • прийомами попередження і подолання проявів професійної деформації.

Особистістю людина не народжується, особистістю він стає в процесі розвитку. У момент появи на світ про нього можна говорити як про індивіда, тобто представника виду homo sapiens. Потім, в процесі соціалізації, людина стає особистістю. Особистість - це системне (соціальне) якість придбане індивідом в предметної діяльності, спілкуванні і характеризує міру представленості суспільних відносин в індивіді [2].[2]

Професійна діяльність впливає на розвиток особистості. Не всі види праці збагачують особистість, деякі, навпаки, деформують її. Багато залежить і від самої особистості, від її ставлення до обраної професії. Освіта, професійні знання та вміння, загальні та спеціальні здібності, соціально і професійно значущі якості складають професійний потенціал розвитку фахівця. Професійне становлення особистості можна визначити як "формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей і їх інтеграцію, готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності відповідно до індивідуально-психологічними особливостями людини" [3].[3]

  • [1] Гарріс Р. Школа адвокатури. Керівництво до ведення цивільних і кримінальних справ: пров. з англ. П. Сергеича. М .: Изд-во СГУ, 2008. С. 21.
  • [2] Див .: Введення в психологію / під ред. А. В. Петровського. М., 1995. С. 386.
  • [3] Зеер Е. Ф. Психологія професій: навч. посібник для студентів вузів. 5-е изд., Перераб., Доп. М .: Академічний Проект; Фонд "Мир", 2008. С. 34.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >