Комплексні експертизи за участю психолога

Однією з найбільш поширених комплексних судових експертиз за участю психолога є психолого-психіатрична експертиза. У ряді випадків представляється неможливим заздалегідь, до проведення експертного дослідження визначити безумовну відповідність нормі підекспертного. Крім того, існують проблеми, складові прикордонну область між психологією і психіатрією. У цьому випадку до проведення психологічної проводиться психіатрична експертиза, вирішальна питання про осудність-неосудність підекспертного, або призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза.

У першу чергу обгрунтовано застосування комплексної псіхологопсіхіатріческой експертизи відносно неповнолітніх обвинувачених, що мають ознаки відставання в психічному розвитку, якщо нс було проведено окремої СПЕ на предмет відхилення від норми.

В окремих випадках, коли є сумніви у відповідності психічної нормі свідка чи потерпілого, стосовно них може бути проведена комплексна психолого-психіатрична експертиза для з'ясування їх здатності правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них правильні показання.

Можливе проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи психічного стану матері, обвинуваченої у вбивстві новонародженої в умовах психотравмуючої ситуації. У цьому випадку предметом дослідження експертів, які досліджують психічний стан матері, обвинуваченої у вбивстві новонародженої дитини, є "підвищена емоційна (психічна) напруженість, викликана психотравмуючої ситуацією" [1].[1]

За різними кримінальних і цивільних справах проводяться комплексні психолого-лінгвістичні експертизи. Такі наприклад, експертизи публікацій у пресі, спрямованих на збудження національної ворожнечі. Вивчення експертами повідомлень ЗМІ або матеріалів публічного виступу дозволяє встановити, чи містять вони принизливі характеристики, негативні емоційні оцінки і негативні установки по відношенню до будь-якої етнічної (расової, релігійної, соціальної) групи або окремих осіб як її представників; спонукає чи досліджувана інформація до дій проти будь-якої нації (раси, релігії, соціальної групи) та ін.

Комплексна психолого-лінгвістична експертиза може бути проведена у справах про наклеп. Об'єктом дослідження такої експертизи є текст, і експерти досліджують його на предмет вмісту слів, висловлювань, що містять негативні оцінки, образливу лексику, що завдають шкоди честі, гідності та ділової репутації потерпілого.

Психолого-лінгвістична експертиза може бути проведена у цивільних справах про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо, на думку позивача, публікація в пресі (сюжет в телепередачі та ін.) Сприяла створенню негативного образу у свідомості читачів (глядачів) і це завдало шкоди його діловій репутації.

Істотний вплив на функціонування психіки людини можуть надавати деякі соматичні захворювання. Для дослідження їх впливу на здатність правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них правильні показання, на усвідомлення значення здійснюваних дій і здатність керувати ними призначається комплексна судово-медико-психологічна експертиза. Можливе рішення такої експертизою питань впливу конкретного соматичного захворювання на індивідуально-психологічні особливості і поведінку особистості.

Об'єктом дослідження судово-медико-психологічної експертизи є в першу чергу особистість підекспертного, потім матеріали справи, що містять відомості про психічної діяльності підекспертного, довідки, історії хвороби, інша медична документація.

  • [1] Сафуанов Ф. С., Секераж Т. Н. Про розвиток судової психологічної експертизи в Росії і перспективи міжвідомчої взаємодії // Теорія і практика судової експертизи. 2008. № 4/12. С. 67.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >