Позаекспертних форми використання адвокатом спеціальних психологічних знань

Крім проведення СПЕ існують і інші форми використання адвокатом у професійній діяльності спеціальних пізнань психолога. Однією з найбільш відомих форм є участь спеціаліста у виробництві конкретних слідчих дій (ст. 168,425 КПК України).

Спеціаліст-психолог може брати участь у допитах, очних ставках та інших слідчих діях. Найчастіше його залучають у тому випадку, якщо підозрюваний (обвинувачений) - неповнолітній. Психіка неповнолітніх відрізняється від психіки дорослої людини. Фахівця-психолога чи педагога запрошують для того, щоб під час проведення зазначених слідчих дій ці особливості були враховані, і для запобігання можливого неправомірного психологічного впливу на неповнолітнього. У ході допиту психолог або педагог має право ставити запитання підозрюваному (обвинуваченому), а по закінченні - знайомитися з протоколом допиту і робити письмові зауваження про правильність та повноту зроблених у ньому записів.

Спеціаліст-психолог може виконати письмовий висновок з питань, що потребують спеціальних знань. На відміну від експертизи, яка призначається слідчим або судом, висновок фахівця може бути виконано за запитом адвоката (подп. 4 п. 3 ст. 6 Закону про адвокатську діяльність). Письмовий висновок може бути виконано з найрізноманітніших питань, що потребують спеціальних знань і входять до компетенції психолога. Це можуть бути питання, що стосуються індивідуально-психологічних особливостей особистості, особливостей психічних станів і т.д., що виникають у кримінальних та цивільних справах. Висновок спеціаліста-психолога може бути покладено в основу клопотання адвоката про призначення судово психологічної експертизи. Адвокат може звернутися до фахівця-психолога за допомогою при формулюванні питань СПЕ, за роз'ясненнями з приводу укладання вже виконаної експертизи.

Останнім часом у зв'язку з випадками, коли суди виносять рішення, спираючись на слабо аргументовані укладання різних психолого-педагогічних центрів, адвокати змушені звертатися до фахівців-психологам для виконання висновку про наукової обгрунтованості висновків, зроблених подібними центрами. Такі висновки виконуються і щодо висновків СПЕ. З'явився навіть новий термін - "метаекспертіза" [1]висновок фахівця по виконаної експертизі.

Спеціаліст-психолог, викликаний до суду, дає при необхідності усні роз'яснення, відповідає на питання, виходячи з професійних знань.

Виступ психолога в суді, доступне за формою, конкретне за змістом, може бути дуже переконливим, сприяти посиленню позиції захисту.

Незважаючи на відсутність регулюючих правову сторону діяльності фахівців, адвокати звертаються до психологів за консультаціями з широкого кола питань. Це можуть бути питання, пов'язані з встановленням і налагодженням психологічного контакту з клієнтом, вибудовуванням тривалих відносин, допомогою довірителю, що знаходиться в особливому психічному стані (стрес, депресія, паніка), підготовкою та проведенням переговорів, розв'язанням конфліктів. На допомогу адвокату психологами складається психологічний портрет особистості для об'єктивної оцінки стану і поведінки учасника судового процесу. Затребувані консультації по виконаним СПЕ, оцінці обгрунтованості висновків, виходу за рамки компетенції. Крім того, консультації даються з проблем особистого та професійного благополуччя адвоката, у тому числі про вираженості професійно значущих якостей, про вироблення індивідуального іміджу, про профілактику і корекції професійної деформації особистості адвоката та ін.

За допомогою до фахівця-психолога адвокати звертаються з питань організації психологічної підготовки і супроводу клієнта в суді. У ряді випадків, особливо коли мова йде про захист інтересів дітей, адвокату складно самостійно вирішувати крім правових задач проблеми психологічні. Вирішення цих проблем доручається кваліфікованому фахівця-психолога. Анкетування, проведене серед адвокатів, показало, що вони хотіли б скористатися допомогою психолога при її доступності в першу чергу при відборі присяжних, по супроводу клієнта в суді, з метою оцінки показань учасників процесу, консультування з проблем взаємодії з прокурором, суддею [2].[2]

Ці та ряд інших питань співпраці юристів з психологами при вирішенні ними професійних завдань вирішують спеціально створені психологічні служби. Такі служби є в системі МВС Росії, в кримінально-виконавчій системі, практичні психологи працюють в ФМС Росії, прокуратурі РФ, ФСБ Росії, при судах. На сьогоднішній день адвокати не мають своєї психологічної служби. Незважаючи на це, прагнучи підвищити ефективність своєї професійної діяльності, адвокати все частіше звертаються за допомогою і співпрацею до фахівців-психологам.

  • [1] Южанинова А. Л. Визначення наукової обгрунтованості судово-психологічного експертного висновку в системі його загальної оцінки // Теорія і практика судової експертизи. 2008. № 4/12. С. 73.
  • [2] Див .: Скабелін Л. А., Бєляєва А. В. Як адвокати воліють співпрацювати з психологами: різні аспекти співпраці в юридичній практиці // Уч. тр. Ріс. академ. адвокатури та нотаріату. М., 2009. М "2/13. С. 47.
 
< Попер   ЗМІСТ