Прокатна ціна фактора виробництва

Якщо відомі індивідуальні функції пропозиції і попиту факторів виробництва, то можна визначити ринкові функції допомогою підсумовування індивідуальних функцій і на їх основі визначити прокатні ціни. При цьому, як і на ринку благ, величина рівноважної ціни залежить не тільки від виду ринкових функцію, а й від типу ринку, на якому зустрічаються продавці і покупці. Розглянемо процес утворення прокатної ціни фактора виробництва на прикладі ринку праці.

Досконала конкуренція

Якщо на ринку панує досконала конкуренція, то ставка заробітної плати та рівень зайнятості визначаться точкою перетину кривих ринкового попиту і ринкової пропозиції, як показано на рис. 6.8. Поєднання W *, L *, відповідне точці перетину кривих, представляє стан повної та ефективної зайнятості.

Повна зайнятість означає, що всі бажаючі продати по сформованій ціні певну кількість праці можуть це зробити. Готівковий обсяг трудових ресурсів може перевищувати L * і рівнятися, наприклад, L 1. Але це не означає, що існує безробіття; просто за ціною W * люди не хочуть пропонувати праці більше, ніж L *.

Зайнятість на рівні L * є ефективною тому, що кожна додаткова одиниця праці дає менший приріст виручки, ніж потрібно коштів для її оплати: Р • MP L <W *. Якби якимось чином вдалося вмовити людей продати за ціною, що склалася залишився кількість праці (L 1 - L *), то ефективність виробництва знизилася б, так як дохід від додатково виробленої продукції був би менше додатково виплаченої заробітної плати. У ситуації, представленої на рис. 6.8, при використанні L 1 одиниць праці виникають втрати, рівні площі заштрихованого трикутника.

Повна і ефективна зайнятість

Рис. 6.8. Повна і ефективна зайнятість

Коли в країні з низькою продуктивністю праці (крива W D розташована недалеко від початку координат), а робочі пропонують працю за високою піні (крива Ws проходить високо), тоді повна зайнятість може поєднуватися з великими обсягами невикористовуваних трудових ресурсів (відрізок L * L 1 великий ). Така ситуація на ринку праці інтерпретується як безробіття, обумовлена недоліком капіталу. Збільшення капиталовооруженности праці підвищить його граничну продуктивність (посуне криву W D вправо вгору) і зайнятість зросте.

Монополія

Монополія на ринку праці виникає тоді, коли на стороні пропозиції праці від імені всіх бажаючих найнятися на роботу виступає профспілка. Оскільки крива ціни попиту на працю показує, за якою ставкою заробітної плати фірми згодні найняти відповідну кількість праці, то з точки зору профспілки вона є кривою його середнього доходу. Крива ринкової пропозиції праці відповідає кривої граничних витрат профспілки, оскільки кожна її точка показує, скільки потрібно заплатити для залучення у виробництво додаткової одиниці праці. Якщо профспілка прагне максимізувати свою "прибуток", тобто різниця між максимальною сумою грошей, яку згодні заплатити за працю фірми, і мінімальною сумою, необхідної для залучення робітників до праці, то для знаходження точки Курно він проведе до кривої середнього доходу W D криву свого граничного доходу, яка, як нам відомо, крутіше кривої середнього доходу. Наочно встановлення ставки заробітної плати профспілкою представлено на рис. 6.9.

Точка перетину кривих граничного доходу профспілки (MRnp) і пропозиції праці (кривої граничних витрат профспілки) є точкою Курно профспілки, за якою він визначить бажане для себе поєднання зайнятості та ціни праці.

Так як крива граничного доходу профспілки має більший нахил, ніж крива ціни попиту на працю, то ставка заробітної плати виявляється вищою, а зайнятість нижче, ніж за досконалої конкуренції на ринку праці. У результаті цього виникає безробіття (на рис. 6.9 різниця L1 - Lпр): не всі бажаючі трудитися за наймом при ставці заробітної плати Wnp зможуть знайти роботу.

Монополія на ринку праці

Рис. 6.9. Монополія на ринку праці

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >