Короткі висновки

Велика частка державного споживання у ВВП і використання в сучасній економіці кредитних грошей, створюваних державою, дозволяє йому суттєво впливати на стан і розвиток національної економіки.

При класифікації способів впливу держави на економічну кон'юнктуру виділяють фіскальну, монетарну, комбіновану і структурну політики. Їх дієвість залежить від якості діагнозу поточного стану економіки та застосування стабілізаційних інструментів відповідно до правил Тінбергена і Манделла.

Відкриття економіки країни решті світу ускладнює процес формування економічної кон'юнктури в результаті зовнішньої торгівлі та міжнародного переливу капіталів, які мають вплив на рівень цін і ставку відсотка в країні. У відкритій економіці дієвість інструментів стабілізаційної політики залежить від режиму обмінного курсу національних грошей на валютному ринку.

Більш ніж піввіковий досвід застосування інструментів стабілізаційної політики в різних країнах свідчить про доцільність їх інтенсивного використання при затяжних економічних рецесій, а також у фазах пожвавлення і підйому для запобігання високих темпів інфляції, що виникають при надлишкової зайнятості і завантаження виробничих потужностей. Актуальність структурної політики визначається розвитком світового науково-технічного прогресу і міжнародною конкуренцією за гаманці споживачів.

Додаток

Фіскальна та монетарна політики Росії 2000-2014 рр. в цифрах [1]

I. Бюджетна політика

"Основними результатами реалізації бюджетної політики в період до 2014 р стали забезпечення довгострокової збалансованості і стійкості бюджетної системи Російської Федерації, оптимізація витрат федерального бюджету, формування федерального бюджету на основі державних програм, перехід до формування державних завдань на надання державних (муніципальних) послуг фізичним та юридичним особам, вдосконалення податкової системи, міжбюджетних відносин, управління державними активами і зобов'язаннями, формування "Бюджету для громадян" "[2].[2]

Таблиця 13.7

Збалансованість консолідованого бюджету

Роки

Доходи

Витрати

Дефіцит (-), профіцит

млрд руб.

% До ВВП

млрд руб.

% До ВВП

млрд руб.

% До ВВП

2000

2097,7

28,7

1960,1

26,8

137,6

1,9

+2001

2683,7

30

2419,1

27,1

264,3

2,9

+2002

3519,2

32,5

3422,3

31,6

97

0,9

+2003

4138,7

31,2

3964,9

29,9

173,8

1,3

2004

5429,9

32

4669,7

27,5

760,2

4,5

+2005

8579,6

39,7

6820,6

31,6

Одна тисяча сімсот п'ятьдесят дев'ять

8,1

+2006

10626

39,5

8375,2

31,1

2250,6

8,4

+2007

13368

40,2

11378,6

34,2

1989,7

6

+2008

16004

38,8

13991,8

33,9

2012,1

4,9

+2009

13600

35

16048,3

41,4

-2448,6

6,3

+2010

16032

34,6

17616,7

38

-1584,7

3,4

+2011

20855

37,3

19994,6

35,7

860,7

1,5

2012

23435

37,7

23174,7

37,2

260,4

0,4

+2013

24443

36,6

25290,9

37,9

-848,2

1,3

Таблиця 13.8

Структура доходів консолідованого бюджету,%

Роки

Податки на

Платежі

Доходи

Всього

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2000

19,0

8,3

0,7

21,8

9,6

3,1

12,1

3,7

5,2

16,5

100

+2001

19,1

9,5

0,9

23,8

10,7

3,3

5,5

5,1

6,5

15,4

100

+2002

13,2

10,2

0,9

21,4

8,9

3,4

9,6

9,4

6,8

16,2

100

+2003

12,7

11,0

0,7

21,3

9,8

3,3

12,3

9,6

7,5

11,8

100

2004

16,0

10,6

0,9

19,7

4,5

2,7

11,5

10,7

7,4

16,0

100

+2005

15,5

8,2

0,9

17,2

3,0

3,0

13,7

11,7

23,3

3,6

100

+2006

15,7

8,8

1,0

14,2

2,5

2,9

13,6

12,1

25,8

3,4

100

+2007

16,2

9,5

1,1

16,9

2,4

3,1

14,8

9,9

22,7

3,5

100

+2008

15,7

10,4

1,2

13,3

2,2

3,1

13,2

11,7

25,6

3,5

100

+2009

9,3

12,2

1,3

15,1

2,6

4,2

16,9

8,6

25,0

4,8

100

+2010

11,1

11,2

1,3

15,6

2,9

3,9

15,5

9,5

24,7

4,4

100

+2011

10,9

9,6

1,1

15,6

3,1

3,3

16,9

10,5

25,8

3,2

100

2012

10,1

9,7

1,2

15,1

3,6

3,4

17,5

9,7

24,7

5,2

100

+2013

8,5

10,2

1,2

14,5

4,2

3,7

19,2

11,8

23,3

3,5

100

Примітка: I - прибуток підприємств і організацій; II - доходи фізичних осіб; III - сукупний дохід підприємців; IV - додана вартість; V - акцизи на товари; VI - майно; VII - внески на соціальне страхування; VIII - за використання природних ресурсів; IX - від державного майна, підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності; X - інші (заборгованість і перерахунки за скасованими податках, зборах та інших обов'язкових платежах; безоплатні надходження).

Таблиця 13.9

Структура витрат консолідованого бюджету,%

Роки

I

II

III

IV

V

VI

VII

Всього

2000

14,1

9,8

11,5

7,8

10,2

40,0

6,6

100

+2001

10,1

10,2

13,7

16,2

8,1

36,4

5,3

100

+2002

7,1

8,6

13,0

14,8

6,5

39,6

10,3

100

+2003

6,1

9,0

13,8

14,0

6,4

29,6

21,1

100

2004

4,9

9,2

15,0

13,1

6,2

31,4

20,2

100

+2005

3,5

8,5

8,6

11,2

6,9

53,4

7,9

100

+2006

2,4

8,2

8,5

11,3

7,5

54,3

7,7

100

+2007

1,5

7,3

7,6

13,7

9,7

51,2

9,0

100

+2008

1,3

7,5

7,8

16,1

8,2

50,9

8,1

100

+2009

1,5

7,4

7,8

17,3

6,3

52,8

6,9

100

+2010

1,5

7,3

7,6

13,2

6,1

57,5

6,9

100

+2011

1,6

7,6

7,6

14,0

6,0

56,2

7,0

100

2012

1,7

7,8

8,3

14,1

4,6

57,0

6,4

100

+2013

1,7

8,3

8,5

13,0

4,2

58,0

6,2

100

Примітка: I - обслуговування державного боргу; II - національна оборона; III - державне управління і безпека; IV - національна економіка; V - житлово-комунальне господарство; VI - соціально-культурні заходи, включаючи забезпечення збалансованості Пенсійного фонду; VII - інші (міжбюджетні трансферти та ін.).

Таблиця 13.10

Стабілізаційний фонд РФ (з 2008 р резервний фонд)

Роки

Млрд руб.

Відсотків до витрат консолідованого бюджету

2004

106

2,3

+2005

522,3

7,7

+2006

1 237

14,8

+2007

2346,9

20,6

+2008

3057,9

21,9

+2009

4027,6

25,10

+2010

1830,5

10,39

+2011

775,2

3,88

2012

811,5

3,50

+2013

1885,7

7,46

+2014

2859,7

10,5

Таблиця 13.11

Фонд національного добробуту Російської Федерації

Рік

+2008

+2009

+2010

+2011

2012

+2013

+2014

Млрд руб.

783,3

2584,5

2769

2695,5

2794,4

2690,6

2900,6

У відсотках до витрат пенсійного фонду

33,2

85,9

65,2

54,8

51,3

42,2

II. Грошова політика

Таблиця 13.12

Грошова маса і структура активів Банку Росії, млрд руб.

Дата

Гроші в обігу

Активи Банку Росії

М0

М2

Чисті іноземні

Внутрішні

вимоги *

Всього

01.01.2001

418,9

1150,6

516,4

515,4

1031,8

01.01.2002

583,8

1609,4

888,1

491,8

1379,9

01.01.2003

763,2

2130,5

1382,6

423,8

1806,4

01.01.2004

+1147

3205,2

2170,5

236,4

2406,9

01.01.2005

1534,8

4353,9

3395,6

-436,3

2959,2

01.01.2006

2009,2

6032,1

5256,0

-1836,5

3419,5

01.01.2007

2785,2

8970,7

8007,7

-3392,1

4615,6

01.01.2008

3702,2

12869,0

11753,3

-5551,6

6201,7

01.01.2009

3794,8

12975,9

12527,9

-3716,6

8811,2

01.01.2010

4038,1

15267,6

13023,8

-3498,9

9524,8

01.01.2011

5062,7

20011,9

14347,1

-3290,3

11056,7

01.01.2012

5938,6

24483,1

15803,4

-3489,2

12314,2

01.01.2013

6430,1

27405,4

16096,3

-3083,3

13012,9

01.01.2014

6985,6

31404,7

16410,8

-2122,2

14288,6

01.01.2015

7171,5

32110,5

21236,46

14,441

21250,9

* Негативні значення відображають процес формування стабілізаційного (з 2008 р резервного і ФНБ) фонду. МО - готівка в обігу; М2 = МО + депозити в національній валюті.

Таблиця 13.13

Нормативи обов'язкових резервів банків від вкладів у руб.

Період дії

Норматив,%

01.01.2000-31.03.2004

10

01.04.2004-14.06.2004

9

15.06.2004-07.07.2004

7

08.07.2004-31.07.2004

3,5

08.07.2004-30.09.2006

2

01.10.2006-30.06.2007

3,5

01.07.2007-10.10.2007

4,5

11.10.2007-14.01.2008

3,5

15.01.2008-29.02.2008

4,5

01.03.2008-30.06.2008

5,5

01.07.2008-31.08.2008

7

01.09.2008-17.09.2008

8,5

18.09.2008-14.10.2008

4,5

15.10.2008-30.04.2009

0,5

01.05.2009-31.05.2009

1

01.06.2009-30.06.2009

1,5

01.07.2009-31.07.2009

2

01.08.2009-31.01.2011

2,5

01.02.2011-28.02.2011

3,5

01.03.2011-31.03.2011

4,5

01.04.2011-28.02.2013

5,5

01.03.13 - І.В.

4,25

Таблиця 13.14

Міжнародні резерви (R; млрд дол.), Обмінний курс Банку Росії (е; руб. / Дол.), Грошова база (H; млрд руб.) І розрахунковий обмінний курс (W; руб. / Дол.)

Дата

R

е

Н

W

01.01.2000

12,5

27

595

47,77

01.01.2001

28,0

28,16

670

23,95

01.01.2002

36,6

30,14

928

25,34

01.01.2003

47,8

31,78

+1233

25,80

01.01.2004

76,9

29,45

1914

24,88

01.01.2005

124,5

27,75

+2380

19,11

01.01.2006

182,2

28,78

+2914

15,99

01.01.2007

303,7

26,33

4122

13,57

01.01.2008

478,8

24,55

+5513

11,52

01.01.2009

426,3

29,39

+5579

13,09

01.01.2010

439,5

30,19

6467

14,72

01.01.2011

479,4

30,35

8190

17,08

01.01.2012

498,6

31,87

8644

17,33

01.01.2013

537,6

30,42

9853

18,33

01.01.2014

509,6

32,66

10504

20,61

01.01.2015

418,9

56,26

11332

27,05

Таблиця 13.15

Річні прирости (%) кількості грошей в обігу (М2), ВВП (у) і ІСЦ

Роки

ΔΜ2

Δ y

ІСЦ

2000

61,0

10

20,0

+2001

39,9

5,1

18,6

+2002

32,4

4,7

15,1

+2003

50,4

7,3

12,0

2004

35,8

7,2

11,7

+2005

38,5

6,4

10,9

+2006

48,7

8,2

9,0

+2007

43,5

8,5

11,9

+2008

0,8

5,2

13,3

+2009

17,7

-7,8

8,8

+2010

31,1

4,3

8,8

+2011

22,3

4,3

6,1

2012

11,9

3,4

6,6

+2013

14,6

2,3

6,5

+2014

2,2

0,6

11,6

  • [1] URL: cbr.ru/statistics.
  • [2] URL: minfm.ru.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >