Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент

Передмова

Неможливе - це найчастіше те, що ще ніхто не пробував.

Гете

Інновації зазвичай пов'язують з великим бізнесом. Цьому є ряд пояснень: наявність у корпорацій значних фінансових ресурсів, розвинена науково-технічна база, маркетингові інструменти з впровадження на ринок нових продуктів, гнучка цінова політика і широкі збутові можливості, синергетичний ефект і, нарешті, сила бренду. Завдяки цим факторам грамотні інновації у великих компаніях мають потужний резонанс як з точки зору прибутковості і збільшення частки ринку, так і в цілому в посиленні позицій корпоративного бренду. Прозорість діяльності великих компаній, детальна звітність та висвітлення в засобах масової інформації (ЗМІ) роблять ці інновації доступними для аналізу та розробки методології ефективної інноваційної діяльності.

Інша ситуація з малим і середнім бізнесом. Дефіцит бюджету, "закритість", невідомі марки, відсутність глобального впливу на ринок, як правило, нішеві стратегії, часто короткий життєвий цикл товарів і проектів, відсутність професійних кадрів, унікальність кожного кейса - все це ускладнює процес планування та реалізації інноваційної діяльності малих фірм.

Проте останнім часом малий бізнес демонструє все зростаючу ефективність і інтенсивність інноваційної діяльності. З появою сучасних інтернет-технологій в маркетингу, а також завдяки більшій гнучкості організаційних структур і адаптивності стратегій шанси на успіх в інноваційній діяльності малого бізнесу значно зростають.

Метою даного підручника є не тільки розгляд методології концепцій та інструментів сучасного інноваційного менеджменту та маркетингу, а й розвінчування міфу про те, що інновації - це прерогатива великих компаній. Представлена в книзі концепція будується на наступних постулатах.

 • 1. Вирази "успішні інновації" і "капіталомісткі інновації" не є синонімами. Сучасна практика показує, що найчастіше малобюджетні інноваційні проекти є найефективнішими і затребуваними.
 • 2. Інновації не означають революційних змін на фірмі. Пріоритетом є створення внутрішньофірмових умов, при яких інновації стають нормою розвитку, а не стресом.
 • 3. Інновації - це не тільки креатив і пошук ідей. Фірми відчувають труднощі не в формуванні нових ідей, а в їх оцінці та впровадженні.
 • 4. Сучасні інновації не сфокусовані виключно на нових технологіях. Багато успішних інновації являють собою не технологічно нову продукцію, а лише незначно вдосконалений товар або маркетингові нововведення.
 • 5. Інновацій не обов'язково повинно бути багато. Значно важливіше їх комплексність і довгострокова ефективність.

Таким чином, основною ідеєю даного підручника є переконання, що в сучасній економіці інновації стають обов'язковою умовою підтримки конкурентоспроможності великого бізнесу і розвитку малих і середніх фірм, а інноваційний маркетинг виступає як доступна, реальна і високоефективна стратегія зростання.

Підручник "Інноваційний менеджмент" призначений для цільової аудиторії, орієнтованої на діяльність в інноваційній екосистемі: студентів бакалаврату та магістратури, вже мають базові знання в галузі менеджменту та маркетингу; слухачів шкіл бізнесу і президентської програми підготовки фахівців; студентів програм другої вищої освіти на базі економічних факультетів; менеджерів і підприємців.

В якості основного завдання курсу виступає формування в учнів інноваційного управлінського мислення, заснованого на розумінні сучасної концепції управління інноваційною діяльністю, і ознайомлення з найбільш ефективними технологіями інноваційного маркетингу. Підручник складається з наступних розділів: "Інноваційний менеджмент", "Інноваційний маркетинг", "Практикум" . У Електронної бібліотечній системі розміщена презентація курсу, що складається з п'яти блоків слайдів.

Принципово важливою частиною вивчення курсу, що дозволяє освоїти технології інноваційного менеджменту та маркетингу, є "Практикум". Даний розділ містить 15 кейсів та практичні завдання, що дозволяють проаналізувати специфіку інноваційної діяльності фірм і застосувати на практиці теоретичні знання, а також лабораторна робота і підсумкові тести з курсу "Інноваційний менеджмент". Всі кейси написані на основі матеріалів, представлених вітчизняними та західними компаніями, і спрямовані на вирішення конкретних бізнес-проблем в режимі реального часу. В кінці кожного кейса наведені завдання, які можуть виконуватися як на заняттях, так і самостійно. Робота над кейсами сприяє розвитку таких системних і комунікативних компетенцій, як:

 • • розвиток інноватівного стратегічного мислення;
 • • прийняття інноваційних рішень в умовах ризику і невизначеності;
 • • формування системи цінностей лідера-новатора;
 • • ефективна робота в команді;
 • • толерантність;
 • • вміння взаємодіяти з фахівцями різних областей.

За підсумками вивчення курсу "Інноваційний менеджмент" студент повинен:

знати

 • • суть комплексного підходу до інноваційної діяльності;
 • • основні концепції управління змінами в компанії;
 • • основні маркетингові стратегії;
 • • приклади успішного застосування стратегій маркетингу в реальних компаніях;

вміти

 • • співвідносити рівень конкурентоспроможності фірми з її інновативності і стратегічними шляхами розвитку;
 • • використовувати технології репозиціонування продукту і ребрендингу;
 • • аналізувати ситуації і знаходити інноватівниє рішення по адаптації до змін у зовнішньому середовищі;
 • • керувати новою інформацією і знаннями;
 • • приймати інноваційні рішення в умовах невизначеності;
 • • застосовувати знання на практиці, зокрема в ході вирішення кейсів;
 • • ефективно і толерантно взаємодіяти з фахівцями з інших областей;
 • • проводити системний аналіз виниклих і потенційних проблем;
 • • знаходити оптимальне маркетингове рішення в ринковому середовищі;

володіти

 • • понятійним апаратом в інноваційній області;
 • • навичками ефективної роботи в команді в умовах обмеженості в часі;
 • • основними технологіями маркетингу нового продукту (такими як розробка концепції нового товару і визначення його місця в продуктовому портфелі фірми, розрахунок прибутковості і прогнозування продажів нового товару і т.д.);
 • • навичками ефективного управління інноваційними проектами;
 • • інновативним стратегічним мисленням;
 • • системою цінностей лідера-новатора;
 • • навичками ефективної презентації.

Автори висловлюють вдячність усім підприємцям і менеджерам компаній, що надали матеріали для написання кейсів.

З повагою і побажанням успіху,

Ольга Хотяшева,

Максим Слесарев

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук