Передмова

Неможливе - це найчастіше те, що ще ніхто не пробував.

Гете

Інновації зазвичай пов'язують з великим бізнесом. Цьому є ряд пояснень: наявність у корпорацій значних фінансових ресурсів, розвинена науково-технічна база, маркетингові інструменти з впровадження на ринок нових продуктів, гнучка цінова політика і широкі збутові можливості, синергетичний ефект і, нарешті, сила бренду. Завдяки цим факторам грамотні інновації у великих компаніях мають потужний резонанс як з точки зору прибутковості і збільшення частки ринку, так і в цілому в посиленні позицій корпоративного бренду. Прозорість діяльності великих компаній, детальна звітність та висвітлення в засобах масової інформації (ЗМІ) роблять ці інновації доступними для аналізу та розробки методології ефективної інноваційної діяльності.

Інша ситуація з малим і середнім бізнесом. Дефіцит бюджету, "закритість", невідомі марки, відсутність глобального впливу на ринок, як правило, нішеві стратегії, часто короткий життєвий цикл товарів і проектів, відсутність професійних кадрів, унікальність кожного кейса - все це ускладнює процес планування та реалізації інноваційної діяльності малих фірм.

Проте останнім часом малий бізнес демонструє все зростаючу ефективність і інтенсивність інноваційної діяльності. З появою сучасних інтернет-технологій в маркетингу, а також завдяки більшій гнучкості організаційних структур і адаптивності стратегій шанси на успіх в інноваційній діяльності малого бізнесу значно зростають.

Метою даного підручника є не тільки розгляд методології концепцій та інструментів сучасного інноваційного менеджменту та маркетингу, а й розвінчування міфу про те, що інновації - це прерогатива великих компаній. Представлена в книзі концепція будується на наступних постулатах.

 • 1. Вирази "успішні інновації" і "капіталомісткі інновації" не є синонімами. Сучасна практика показує, що найчастіше малобюджетні інноваційні проекти є найефективнішими і затребуваними.
 • 2. Інновації не означають революційних змін на фірмі. Пріоритетом є створення внутрішньофірмових умов, при яких інновації стають нормою розвитку, а не стресом.
 • 3. Інновації - це не тільки креатив і пошук ідей. Фірми відчувають труднощі не в формуванні нових ідей, а в їх оцінці та впровадженні.
 • 4. Сучасні інновації не сфокусовані виключно на нових технологіях. Багато успішних інновації являють собою не технологічно нову продукцію, а лише незначно вдосконалений товар або маркетингові нововведення.
 • 5. Інновацій не обов'язково повинно бути багато. Значно важливіше їх комплексність і довгострокова ефективність.

Таким чином, основною ідеєю даного підручника є переконання, що в сучасній економіці інновації стають обов'язковою умовою підтримки конкурентоспроможності великого бізнесу і розвитку малих і середніх фірм, а інноваційний маркетинг виступає як доступна, реальна і високоефективна стратегія зростання.

Підручник "Інноваційний менеджмент" призначений для цільової аудиторії, орієнтованої на діяльність в інноваційній екосистемі: студентів бакалаврату та магістратури, вже мають базові знання в галузі менеджменту та маркетингу; слухачів шкіл бізнесу і президентської програми підготовки фахівців; студентів програм другої вищої освіти на базі економічних факультетів; менеджерів і підприємців.

В якості основного завдання курсу виступає формування в учнів інноваційного управлінського мислення, заснованого на розумінні сучасної концепції управління інноваційною діяльністю, і ознайомлення з найбільш ефективними технологіями інноваційного маркетингу. Підручник складається з наступних розділів: "Інноваційний менеджмент", "Інноваційний маркетинг", "Практикум" . У Електронної бібліотечній системі розміщена презентація курсу, що складається з п'яти блоків слайдів.

Принципово важливою частиною вивчення курсу, що дозволяє освоїти технології інноваційного менеджменту та маркетингу, є "Практикум". Даний розділ містить 15 кейсів та практичні завдання, що дозволяють проаналізувати специфіку інноваційної діяльності фірм і застосувати на практиці теоретичні знання, а також лабораторна робота і підсумкові тести з курсу "Інноваційний менеджмент". Всі кейси написані на основі матеріалів, представлених вітчизняними та західними компаніями, і спрямовані на вирішення конкретних бізнес-проблем в режимі реального часу. В кінці кожного кейса наведені завдання, які можуть виконуватися як на заняттях, так і самостійно. Робота над кейсами сприяє розвитку таких системних і комунікативних компетенцій, як:

 • • розвиток інноватівного стратегічного мислення;
 • • прийняття інноваційних рішень в умовах ризику і невизначеності;
 • • формування системи цінностей лідера-новатора;
 • • ефективна робота в команді;
 • • толерантність;
 • • вміння взаємодіяти з фахівцями різних областей.

За підсумками вивчення курсу "Інноваційний менеджмент" студент повинен:

знати

 • • суть комплексного підходу до інноваційної діяльності;
 • • основні концепції управління змінами в компанії;
 • • основні маркетингові стратегії;
 • • приклади успішного застосування стратегій маркетингу в реальних компаніях;

вміти

 • • співвідносити рівень конкурентоспроможності фірми з її інновативності і стратегічними шляхами розвитку;
 • • використовувати технології репозиціонування продукту і ребрендингу;
 • • аналізувати ситуації і знаходити інноватівниє рішення по адаптації до змін у зовнішньому середовищі;
 • • керувати новою інформацією і знаннями;
 • • приймати інноваційні рішення в умовах невизначеності;
 • • застосовувати знання на практиці, зокрема в ході вирішення кейсів;
 • • ефективно і толерантно взаємодіяти з фахівцями з інших областей;
 • • проводити системний аналіз виниклих і потенційних проблем;
 • • знаходити оптимальне маркетингове рішення в ринковому середовищі;

володіти

 • • понятійним апаратом в інноваційній області;
 • • навичками ефективної роботи в команді в умовах обмеженості в часі;
 • • основними технологіями маркетингу нового продукту (такими як розробка концепції нового товару і визначення його місця в продуктовому портфелі фірми, розрахунок прибутковості і прогнозування продажів нового товару і т.д.);
 • • навичками ефективного управління інноваційними проектами;
 • • інновативним стратегічним мисленням;
 • • системою цінностей лідера-новатора;
 • • навичками ефективної презентації.

Автори висловлюють вдячність усім підприємцям і менеджерам компаній, що надали матеріали для написання кейсів.

З повагою і побажанням успіху,

Ольга Хотяшева,

Максим Слесарев

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >