Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент

МЕТОДОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Понятійний апарат: інновації; новизна; інноваційний менеджмент; інноваційний маркетинг; первинні інновації; вторинні інновації; інновації першої та другої хвилі; стратегічні інновації; адаптаційні інновації; продуктові інновації; маркетингові інновації; управлінські інновації; технологічні інновації; маркетинг відносин; конкурентоспроможність фірми і товару.

Введення в інноваційний менеджмент

Поняття і сутність інноваційного менеджменту

У листопаді 2000 р в Барселоні проходив автомобільний форум XXI ст. На цьому форумі були присутні представники всіх найбільших автомобільних корпорацій світу. Серед присутніх в основному були президенти компаній, голови рад директорів, виконавчі директори і віце-президенти. Всі починали свій виступ з тези, що в XXI ст. не треба чекати ідей, треба їх продукувати. Основна ідея конференції полягала в тому, що в автомобільному бізнесі, так само як і в будь-якому іншому бізнесі XXI ст., Можна говорити про два типи компаній. Перший тип - компанії з ідеями, з інноваціями і, відповідно, успішним майбутнім (with ideas, with innovations, with future). І другий тип - компанії без ідей, без інновацій, без майбутнього (по ideas, по innovations, по future).

Інновації, за визначенням Й. Шумпетера, який ввів це поняття в економічну теорію, є будь-які зміни з метою впровадження і використання нових товарів, ринків і форм організації компанії [1]. Серед вітчизняних дослідників досить розгорнуте і повне визначення інновації приводить О. Г. Голіченко: "... економічна реалізація нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги, процесу, нового маркетингового методу, організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків суб'єкта) "[2].[1][2]

Під інноваціями сучасні компанії розуміють зміни в усіх сферах господарської діяльності. Інновації вже не зводять лише до науково-технічних нововведень, результатами яких є принципово нові продукти і технології.

Інновації - це цілеспрямовані зміни в усіх сферах господарської діяльності компанії, що проводяться для забезпечення ефективної адаптації до зовнішнього середовища.

Здійснюючи інноваційну діяльність, сучасні компанії, як правило, переслідують мету довгострокової ефективності функціонування на ринку. Для досягнення даної глобальної мети реалізуються наступні специфічні завдання:

 • • збільшення ринкової частки;
 • • вихід на нові цільові ринки;
 • • створення іміджу гнучкою інноватівной компанії;
 • • продовження або, навпаки, скорочення життєвого циклу товарів основного асортименту;
 • • диверсифікація діяльності.

Інноваційний менеджмент як процес управління інноваціями передбачає управління змінами у всіх сферах із застосуванням притаманних сучасному менеджменту принципів і функцій управління.

Принципи і функції інноваційного менеджменту

Принципами сучасного менеджменту є:

 • • поєднання централізації і децентралізації в управлінні;
 • • делегування повноважень;
 • • колегіальність у прийнятті рішень;
 • • демократизація управління;
 • • поєднання прав, обов'язків і відповідальності;
 • • єдиноначальність;
 • • перманентність;
 • • комплексність.

Дані принципи є базою довгострокового ефективного функціонування організації. Однак вони не всі і не завжди можуть бути застосовані на практиці. Для малого та середнього бізнесу, наприклад, такі моменти, як делегування повноважень, децентралізація або колегіальне прийняття рішень дуже часто є бар'єром на шляху ефективного розвитку. Це визначається лімітом людських ресурсів, рівнем професіоналізму зайнятих, обгрунтованістю централізації влади і лінійної структурою управління.

Функціями інноваційного менеджменту є планування, організація, контроль, мотивація та координація.

Управління інноваційною діяльністю починається з планування інноваційних процесів. Тут присутні всі три види планування - перспективне (стратегічне), середньострокове планування (особливе значення тут відіграє маркетингова програма) та планування короткострокове, тобто поточне для кожного виробничого підрозділу і функціональних відділів, які так чи інакше беруть участь в інноваційному процесі.

В рамках реалізації функції організації найважливішим завданням є побудова гнучкої інноватівной структури, забезпечення її прозорості, оптимізація взаємодії між усіма рівнями управління підрозділами.

Функція обліку і контролю передбачає аналіз і оцінку ефективності реалізації інноваційних стратегій, порівняння планових і фактичних показників інноваційної діяльності для подальшого коректування цілей і методів їх досягнення.

Принципово важливими функціями в рамках інноваційного менеджменту є мотивація персоналу, лідерство, які багато в чому забезпечують успіх інноваційної діяльності.

Виходячи з перерахованих функцій можна виділити основні етапи (фази) здійснення інноваційного менеджменту:

 • 1) збір і аналіз інформації;
 • 2) постановка цілей інноваційного процесу;
 • 3) розробка спільних інноваційних стратегій;
 • 4) прийняття управлінських рішень;
 • 5) планування інноваційного процесу по фазах;
 • 6) організація та оперативне керівництво;
 • 7) облік і контроль;
 • 8) коригування цілей і планів.

Важливо визначити взаємозв'язок понять "інноваційний менеджмент" і "інноваційний маркетинг". Сучасні компанії сприймають маркетинг не як окрему функцію внутрішньофірмового управління, а як концепцію управління фірмою в цілому. Поняття інноваційного маркетингу припускає інноваційне управління компанією з орієнтацією на споживача, ринок.

Під інноваційним маркетингом слід розуміти технологію використання комплексу маркетингових заходів па протягом усього життєвого циклу товару для адаптації до змін у зовнішньому середовищі з метою отримання довгострокових ринкових переваг.

Інноваційний маркетинг складається з двох складових. Перша з них - маркетинг нового товару, починаючи з вивчення попиту, розробки концепції нового товару, створення дослідного зразка, його тестування і т.д. Друга складова - це маркетингові інновації як такі, тобто нові підходи до використання інструментів маркетинг-мікс на різних стадіях життєвого циклу товару (ЖЦТ).

Особливістю інноваційного маркетингу є орієнтація на два основних принципи. Перший - комплексність інновацій та інноваційних процесів. Для максимізації ефекту від впровадження інновацій недостатньо просто представити ринку новинку. Важливо, щоб цьому продукту супроводжували і інноватівниє маркетингові заходи, і побудова інноватівной організаційної структури, і нові технології, що забезпечують гнучкість його виробництва, які в цілому створюють якийсь комплекс, інноваційне ноу-хау, скопіювати яке досить складно для конкурентів.

Другий принцип - це перманентність інновацій. У кінцевому рахунку виграють ті компанії, які створюють таку корпоративну культуру, яка дозволяє зробити інновації не разовим заходом, екстреним методом адаптації до умов навколишнього середовища, а нормою, коли вся компанія націлена на постійний інноваційний процес. Перманентність інновацій дозволяє фірмам бути завжди па крок попереду по відношенню до конкурентів і не боятися копіювання своїх новинок.

 • [1] Див .: Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М .: Прогрес, 1982.
 • [2] Голіченко О. Г. Основні фактори розвитку національної інноваційної системи. С. 8.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук