Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Основи державного і муніципального управління
Наступна >
Основи державного і муніципального управління - Меньшикова Г.А.

У підручнику розглянуто комплекс теоретичних і практичних проблем державного і муніципального управління, дано соціологічний аналіз його зарубіжних і російських практик. Відмінністю підручника є акцент па описі особливостей сучасного етапу - Public Administration, включаючи активну участь населення у прийнятті управлінського рішення, публічність інформації та ін. Суттєва новизна даного підручника полягає в його комплексно-орієнтованому підході, що проявляється в розробці різноманітних завдань для самостійної підготовки студентів.

Відповідає актуальним вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти. Тексти нормативних правових актів наводиться станом па 5 травня 2015 р.

Підручник призначений для бакалаврів; також буде корисний для студентів різного рівня підготовленості (магістрів та аспірантів).


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваРозділ І. Державне управління: питання теорії і практики Державне та муніципальне управління як об'єкт наукового вивчення Основні підходи до розуміння сутності державного управлінняЗ історії формування системи державного управління Методологічні основи необхідності державного управління Державне управління як особлива область праці та сфера діяльності Муніципальне управління: поняття, генезис поглядів вчених Відмінні риси менеджменту в публічному та приватному секторах Процес інституціоналізації державного управління Поняття держави як соціального інституту Генезис поглядів на природу і форми державного управління як соціального інституту Система інститутів державного управління Керованість держави як предмет сучасного наукового аналізу Принципи і моделі в державному управлінні Принципи державного управління Основні моделі державного управлінняПроектування федерації Конституційний дизайнМодельне уявлення популізму, ефективності та справедливості Ієрархія, ринок, мережі як механізми державного управління Цінності та інтереси в системі державного управління Місце цінностей в системі державного управління Ефективність і справедливість державного управління Державне управління та організовані інтереси Бюрократія. Державна цивільна служба. Склад і структура державних службовців. реформа державної служби Бюрократія: поняття і соціологічні підходи до визначення Державна цивільна служба як соціальний інститут Система державної цивільної служби Російської Федерації Постійне поліпшення роботи державних служб як безумовну вимогу сучасності Корупція в системі державного управління Поняття корупції Генезис поглядів на корупцію Практика боротьби з корупцією в різних країнах Антикорупційне законодавство Російської Федерації Розробка та прийняття рішень у системі державного управління Управлінське рішення: соціологічний підхід до поняття Розробка та прийняття управлінських рішень: технологічний ракурс Типологія форм управлінських рішень Технології прийняття управлінського рішення Технології реалізації управлінського рішення Державні рішення: підходи до аналізу та особливості механізму прийняття та реалізації Труднощі і конфлікти, що виникають в ході реалізації державних рішень Регіональне управління: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення Поняття та особливості регіонального управлінняЗ історії формування територіального устрою Росії Система регіонального управління за кордоном Регіональне управління в Російській Федерації: основні проблеми та напрями Нові технології управління регіонами в Російській Федерації: програми розвитку, агломерація, кластери Програми як сучасні технології державного планування та управління Планування як обов'язкова умова прогресивного розвитку сучасного суспільства Програми як основний метод планування розвитку в державі Структура державних програм Російської Федерації Оцінка державних програм: типи оцінок і методика проведення програмної оцінки Особливості організації управління в муніципальних органах влади в Російській Федерації Моделі муніципального управління як відображення складності світового державного устроюПриклад фактів боротьби за незалежність Каталонії (Іспанія) Муніципальне управління в Російській Федерації: принципи, функції та типи Інституційні практики організаційних форм управління Сучасні проблеми діяльності муніципального управління в Російській ФедераціїРозділ II. PUBLIC ADMINISTRATION як сучасний етап розвитку системи державного управління ТЕОРІЯ PUBLIC ADMINISTRATION: поняття і основні етапи Поняття та відмінні риси Public Administration Public Administration як область наукового знання про державне управління Public Administration як міждисциплінарна наука New Public Administration як напрям управлінської науки XXI століття Адміністративні реформи як втілення принципів PUBLIC ADMINISTRATION Адміністративні реформи як обов'язковий атрибут сучасного державного управління Основні напрями та результати адміністративних реформ за кордоном Основні напрямки адміністративних реформ в Російській Федерації Публічне управління як відмітна ознака NEW PUBLIC ADMINISTRATION Поняття "публічність" і "публічне управління" Генезис форм позначення та прояви публічностіЗ історії форм прояву публічності в СРСР Практики інституціоналізації публічного простору Форми участі населення в державному управлінні Механізм реалізації принципів PUBLIC ADMINISTRATION Регулятивне управління як комунікативна основа Public Administration Децентралізація управління: напрями і технології впровадженняЗ практики державного управління за кордоном Місце соціального контролю в управлінні Державні закупівлі як антикорупційна технологія Основні напрями бюджетної реформи Електронний уряд: поняття та оцінка якості його функціонування Поняття "електронний уряд"Історія становлення уряду Веб-сайти державних установЗ історії розвитку веб-порталів урядів різних країн Оцінка якості роботи електронного уряду Методики оцінки сайтів Довіра як показник якості державного управління Довіра як найважливіший маркер соціальної системи Методики та показники оцінки довіри в Російській Федерації Порівняльний аналіз показників довіри в різних країнах Активність населення як учасника економічних відносин Громадська солідарність як мега-інститут соціального управлінняЗ історії становлення ринкових відносинГенезис поглядів на солідарність як соціальний інститут Обслуговування як основа сучасного виробництва і споживання Громадські інститути контролю за якістю виробництва та обслуговуванняПередовий досвід інших країн Соціологічні дослідження як метод незалежної наукової експертизи якості облуговуванняСловник термінів
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук