Програма "Діскавері"

Один з найбільш продуктивних підходів до побудови групової роботи з підлітками розробила Дж. Берубе. Створена нею програма називається "Діскавері" ("Відкриття"; в даному контексті мається на увазі відкриття себе, своїх можливостей) [1]. Програма орієнтована на особистісний розвиток. У Росії вона була успішно апробована в роботі з самими різними категоріями підлітків. Це учні загальноосвітніх шкіл; підлітки з обмеженими фізичними можливостями, з порушеннями інтелекту, з аутизмом; учні шкіл для обдарованих дітей; вихованці спеціальних навчально-виховних установ для неповнолітніх правопорушників; підлітки, що пережили важку психологічну травму (постраждалі в результаті теракту в м Беслані у вересні 2004 р).[1]

При розробці цієї програми Дж. Берубе відштовхувалася від філософії і педагогічних підходів К. Хана, ідей гуманістичного напрямку в психології та психотерапії А. Маслоу і К. Роджерса і теорії розвитку Л. С. Виготського. Головний акцент у програмі "Діскавері" робиться на розкриття потенціалу особистості. Воно досягається завдяки подоланню ряду перешкод і труднощів з допомогою і за підтримки інших людей - ведучих програми та групи в цілому.

Мета програми полягає у відкритті нових здібностей особистості, пізнанні людиною себе. Її автор виходить з положення, що можливості людини значно більше, ніж він сам припускає. Він може домогтися успіху, якщо буде реально намагатися щось робити. Лише долаючи фізичні та психологічні труднощі, страх і невпевненість, людина дійсно актуалізує і розкриває себе. У міру того, як люди вчаться працювати разом, зростає їх розуміння себе, самоповага, почуття власної гідності і своєї цінності, з'являється увагу й інтерес до інших, формуються і кристалізуються справжні людські цінності.

Спеціальна структура і динаміка занять забезпечують учасникам новий унікальний досвід переживання напружених спільних зусиль. В ході занять неминучі невдачі, поразки і розчарування, але на завершення всі труднощі обов'язково долаються і досягається успіх, розділений з іншими членами групи. Після цього надається можливість обговорення і рефлексії отриманого досвіду, співвіднесення його з внеском кожного учасника в спільне досягнення.

Не допускається "критиканство", визнається право кожного на помилку. Відповідно, при обговоренні невдач провідні охоче приймають пояснення типу "Я був недостатньо уважний" або "Ми не здогадалися спочатку спланувати свою роботу". Якщо ж починаються висловлювання типу "Він дуже незграбний" або "Вони не намагалися", то провідний з'ясовує: "А ти спробував йому допомогти?" або "А ти зробив що-небудь для того, щоб їм стало цікавіше і вони почали старатися? А як ти думаєш, чому ти виявився недостатньо переконливий?" Завдяки цьому учасники переконуються в непродуктивності звинувачень, адресованих іншим членам команди.

Мотивація до подальшим досягненням на заняттях розвивається через переживання власного успіху. Формуванню мотивації сприяють наснагу, цікавість і прагнення до ризику, які характерні для підліткового віку і можуть стимулюватися переживаннями оточуючих людей.

Найважливішим принципом програми "Діскавері" є повна добровільність участі: рішення про ступінь своєї участі в тій або іншій вправі, обговоренні і т.п. приймає сам підліток. Йому надається можливість проявляти самостійну, а не вимушену активність, щоб він сам ніс відповідальність за свої дії і вчинки, сам визначав межі своїх можливостей. Це дозволяє розвинути внутрішній контроль, вміння самостійно приймати рішення. Не обов'язково кожен учасник групи повинен виконати всі завдання. Якщо підліток вирішив пропустити якесь завдання, то він може стати спостерігачем, об'єктивним суддею, може надавати емоційну підтримку іншим, бути коментатором чи координатором. Існує багато можливих ролей, які дозволять підлітку почувати себе причетним до спільної справи, навіть якщо він не виконує дане завдання.

Виняток змагальних моментів - ще один найважливіший принцип, який відрізняє програму "Діскавері" від багатьох інших тренінгових програм. Джерелом радості і гордості має стати перемога над своїми слабкостями, а не над іншими учасниками групи. Це відображено в основному девізі програми: "Ми всі разом доб'ємося перемоги або разом програємо".

Як керівники, так і група в цілому надають кожному учаснику тренінгу постійну емоційну підтримку. Це забезпечує безпечне середовище тренінгу: мова йде не тільки про самоочевидних вимозі безумовної фізичної безпеки, але і про забезпечення безпеки психологічної.

Програма передбачає виконання завдань високої труднощі. Тільки долаючи труднощі (як фізичні, так і психологічні), людина дійсно відкриває себе. У ході виконання завдань періодично неминучі невдачі і розчарування. Водночас провідні, надаючи необхідну допомогу учасникам групи, домагаються того, щоб в кінцевому підсумку завдання було виконано. Успіх після розчарування -надзвичайно сильне переживання, що зміцнює віру підлітків у свої сили і можливості, що підвищує їх здатність до подальшим усвідомленим цілеспрямованим зусиллям.

Для програми "Діскавері" характерна специфічна позиція керівників групи: вони направляють групу, але не заважають проявам самостійності її учасників. На кожному занятті реалізується хвилеподібний принцип побудови діяльності - від простого до складнішого і важкого, потім знову до простого. За таким же принципом будується і програма в цілому - пік складності завдань припадає на середину терміну, після чого починається поступовий спад і обговорення прожитих ситуацій.

На підготовчому етапі заняття ведучий розповідає історію реальної людини, притчу або казку, що задають смисловий зміст подальшої діяльності. Завдання цього етапу - створення в учасників мотивації і емоційного настрою на спільну діяльність. На підготовчому етапі проводиться також розминка, в процесі якої відбувається розкріпачення підлітків, зарядка радісними емоціями, активізація завдяки виконанню простих емоційно насичених ігор-завдань.

Основна частина включає в себе кілька досить тривалих завдань ("подій", в термінології Дж. Берубе), що вимагають спільних зусиль групи. Завдання-події характеризуються певними правилами і чітко поставленою метою, досягнення якої вимагає спільного обговорення виникаючих проблем, прийняття групових рішень та вироблення спільної тактики поведінки всіх учасників групи. Виконання цих завдань можливе лише за узгоджених дій усіх учасників і турботі про безпеку один одного. Організація групової взаємодії спрямована на подолання труднощів і дозвіл виникаючих конфліктних ситуацій. Це досягається завдяки встановленню довірчих відносин, прийняття на себе відповідальності, виробленні конструктивних варіантів поведінки.

Порушення правил веде до відновлення завдання з самого початку для всіх учасників групи, незалежно від його етану. Дж. Берубе вважає виникають при цьому почуття розчарування і досади важливим емоційним компонентом групової роботи, який, однак, повинен вводитися обережно і поступово. Проте він необхідний, оскільки досягнення успіху після низки невдач дає потужний емоційний і енергетичний ефект, вказуючи на принципову можливість подолання труднощів.

Природні на перших етапах групової роботи переживання підлітків - невпевненість, страх перед невідомим, боязкість - поступово змінюються відчуттям тепла, уваги і участі з боку інших учасників групи, що породжує у них почуття довіри до групи, а також мотивацію до подальших спільних дій. Завдяки групового взаємодії розвивається вміння слухати і розуміти інших, поважати їх почуття і думки, терпляче ставитися до емоційних та поведінковими проявами інших людей, довіряти собі та іншим, іноді здобувати власний лідерський досвід.

Ведучий, недирективно стимулюючи пошук самостійних рішень, надає необхідну емоційну підтримку кожному, вселяє віру в загальний успіх і вимагає прояву терпимості один до одного. При цьому він не допускає негативно-деструктивних проявів у відносинах між учасниками групи, руйнування ситуації і виходу з неї. Особлива увага приділяється правилам безпеки роботи.

Після завершення кожного завдання проводиться обговорення його результатів і стану учасників. В обговоренні особливий акцент робиться на тему подолання як зовнішніх, так і внутрішніх, психологічних труднощів. Ведучий може активізувати рефлексію учасників, проводячи разом з ними аналіз конфліктів, вишукуючи їх причини та розбираючи поведінку членів групи. Бажано підкреслити позитивність спільних дій, провести аналогію щойно пережитого з подіями реального життя.

Завдання заключного етапу - емоційне відреагування і створення мотивації до продовження занять, підтримання виниклого в групі взаємної довіри. Група виконує веселі прості завдання, спрямовані на групове згуртування і відчуття спільності групи, що дають переживання радості. Ведучий підтримує позитивний емоційний фон від переживань попереднього успіху і спільної діяльності, мотивує до подальшої участі в роботі і взаємодії один з одним.

Терміни роботи можуть бути різними. В одних випадках це може бути тривала, протягом півроку, робота з щотижневими заняттями по два-три години на день. В інших випадках виконання програми може тривати кілька днів з інтенсивними заняттями але чотири-6:00 або у вигляді "марафону" по вісім-десять годин протягом двох-трьох днів.

Відповідно до загальними принципами програми "Діскавері" основна спрямованість діяльності провідних полягає в тому, щоб дати учасникам досвід нового проживання і усвідомлення власного "Я" і розуміння інших людей. У завданнях-події учасники доходять до кордонів своїх можливостей і розширюють їх, спираючись на підтримку ведучого і групи. Цей процес вимагає особливих умов, які створюються провідними. Вони організують роботу, забезпечують мотивацію і позитивний емоційний стан групи, спостерігають за процесами, що відбуваються в групі, і забезпечують їх рефлексію. Цим функціям відповідають різні позиції провідного (організатор, емоційний лідер і спостерігач). Проте в реальності вони тісно переплетені, і тому одним з основних властивостей психолога, який працює за програмою "Діскавері", повинна бути гнучкість і здатність виконувати всі ці функції на різних етапах роботи.

В якості організатора ведучий:

 • • планує весь процес;
 • • задає тему і мету роботи;
 • • визначає правила й стежить за їх виконанням, не допускає деструктивних і агресивних проявів;
 • • забезпечує фізичну і психологічну безпеку учасників;
 • • демонструє і підтримує позитивний стиль відносин між учасниками;
 • • фіксує досягнення результату або необхідність повторного виконання завдання.

В якості емоційного лідера:

 • • створює первісну мотивацію до виконання завдань, захоплює і веде за собою групу;
 • • проявляє емоційну залученість в процес, співпереживає учасникам групи;
 • • надає своєчасну емоційну підтримку і необхідну допомогу;
 • • підтримує оптимістичну атмосферу, використовуючи гумор. В якості спостерігача:
 • • відстежує стан групи і її окремих учасників;
 • • стежить за загальною динамікою групового процесу. Ефективність роботи по описаної програми істотно залежить від особистісних особливостей і мистецтва ведучого, якому повинні бути притаманні такі якості та здібності:
 • • повагу до себе й інших людей;
 • • здатність розуміти і описувати свої почуття;
 • • вміння слухати інших людей, відчувати їх присутність, розуміти їх потреби;
 • • здатність показати, що йому можна довіряти і що він сам може довіряти іншим;
 • • готовність і здатність надавати підтримку іншим людям і групі в цілому;
 • • здатність впливати на групове згуртування і бути включеним в групу;
 • • здатність виявляти проблемні області, сумніватися і пояснювати, в чому причина сумнівів;
 • • здатність чітко і дохідливо передавати ідеї, не нав'язуючи їх іншим;
 • • вміння переконувати інших, але без агресивності;
 • • вміння делегувати відповідальність;
 • • концентрація на запропонованому завданні з урахуванням можливостей підлітків, що беруть участь у групі;
 • • здатність утримувати групу на виконуваної завданню;
 • • здатність підтримувати в групі установку "Ми всі разом доб'ємося успіху або разом програємо".

Провідні повинні попередньо спланувати весь процес роботи в цілому, а також окремі його стадії. В ході занять провідні пропонують тему, задають стиль взаємодії та обговорення, а потім поступово усуваються від безпосереднього управління групою, надаючи учасникам можливість самостійно вибудовувати взаємодію.

У разі якщо окрема людина або вся група тривалий час не справляються з виниклими труднощами і починають втрачати інтерес до вирішення проблеми, ведучий може замінити завдання на інше. Однак якщо самі учасники, бажаючи досягти успіху, не повертаються до невиконання вправі, то через якийсь час провідний обов'язково пропонує його знову. Усі пропоновані вправи рано чи пізно доводяться до наміченої мети всією групою.

Отже, з підлітками найбільш результативна групова робота. Одна з найефективніших систем такої роботи представлена у тренінговій програмі "Діскавері". Основні принципи цієї програми полягають у добровільності участі, виключення змагальних моментів, забезпеченні безпечного середовища тренінгу і виконанні завдань високої складності. Опора на ці принципи дозволяє вирішувати широке коло загально-розвиваючих і психотерапевтичних завдань. При цьому важливо пам'ятати, що успіх забезпечується тільки в тому випадку, коли провідні тренінгу самі емоційно залучені в груповий процес, чуйно реагують на стан, запити й очікування учасників групи, ставлячись до підліткам з безумовною повагою.

 • [1] Берубе Дж., Морозова О. // .. Вітер А. Л., Дозорцева Є. Г. Групова робота з підлітками: бихевиорально-когнітивний підхід // бихевиоральному-когнітивна психотерапія дітей і підлітків / під ред. Ю. С. Шевченко. СПб .: Мова, 2003. С. 153-265.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >