Стилістика російської мови і культура мовлення

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Російська літературна мова та її функціональні різновиди Російська літературна мова як вища форма національної мови. Ознаки літературної мови. Усна і письмова форми національної мови Норма і мовна варіантність Норми логічні Норми лексичні Семантична пильність і вибір потрібного слова Лексична сполучуваність мовних одиниць Порушення норм лексичної сполучуваності Неясність мови як наслідок мовної недостатності Надмірність мови Функціональні стилі російської літературної мови. Стилеобразующие фактори. Класифікація стилів Розмовний стиль Книжкові стилі. Загальні риси Науковий стиль Публіцистичний стиль Мова рекламиОсновні принципи і норми кодексу реклами Офіційно-діловий стиль Мовні особливості офіційно-ділового стилю Підстилі і жанри офіційно-ділового стилю Стиль художньої літератури Стиль художньої літератури як складне і багатогранне явищеПриклад семантико-стилістичного аналізу художнього тексту Особливості включення іностілевие компонентів у художній текст Церковно-релігійний стильЗвернення Святішого Патріарха Кирила з нагоди святкування Дня православної молоді Стилістичні характеристики МОВНИХ ЗАСОБІВ Стилістичне забарвлення слів Стилістичне використання синонімів і антонімів Стилістичне маркування синонімів Стилістичне маркування антонімів Стилістичне використання в мові багатозначних слів і омонімів Стилістичне маркування багатозначних слів Полісемія (від грец. Poly - 'багато' і sema - 'знак') означає здатність слова мати одночасно кілька значень. Явище полісемії, або багатозначності, відноситься до числа найважливіших проблем семасіології і постійно знаходиться в центрі уваги лінгвістів. Стилістичне маркування омонімів Стилістична оцінка діалектизмів Стилістична оцінка жаргонізмівКонспект одного крутого студента однієї забійній лекціїА я не поступлюся вам коридорчик Стилістичне використання историзмов і архаїзмів Стилістична оцінка неологізмівХунті Стилістична оцінка запозичених слів Стилістична оцінка мовних та авторських фразеологізмів Фразеологічні засоби мови та їх застосування в різних стилях Прийоми фразеологічного новаторства Словотвірна та ГРАМАТИЧНА СТИЛІСТИКА Стилістична оцінка російського словотворення Стилістичний потенціал словотворчих засобів Експресивне словотвір в художній і публіцистичній мовіНе впевнений в собі? Мовчи!Без сорому і совісті: штрихи до портрета високопоставленого шахрая ... Стилістичне маркування словотворчих засобів Стилістичне маркування моделей словотворення Лексико-словотворчі архаїзми Індивідуально-авторські неологізми Іменник. Варіантні форми Стилістичний потенціал граматичних категорій іменника Прикметник. Варіантні форми Стилістичний потенціал імені прикметника Синонімія прикметників та іменників у непрямих відмінках Морфолого-стилістичні помилки при вживанні прикметників Числівник. Варіантні форми Стилістичний потенціал імені числівникаОцінка Туктамишева за техніку вище, ніж у наших чоловіківСтилістична активізація числівників в контексті Синонімія кількісно-іменних сполучень Стилістична характеристика варіантних форм імені числівника Займенник. Варіантні форми Стилістичний потенціал займенника Виразні можливості займенниківМоя "вона" Стилістичний аналіз варіантних форм займенників Стилістичні особливості граматичних категорій дієслова. Варіантні форми дієслова Стилістичний потенціал дієслова Стилістичне маркування дієслівних категорій Категорія часу Категорія виду Категорія способу Категорії особи і числа Категорія застави Варіантні форми дієслова Стилістичне використання Вербоїди Стилістичні особливості вживання дієслівних форм Стилістика прислівників Стилістичний потенціал прислівники Ступені порівняння і ступеня якості прислівників Стилістична оцінка синтаксичних конструкцій простого речення Порядок слів і його стилістичний потенціал Стилістичні особливості порядку слів у російській мовіТеорія актуального членування Варіанти словорозташування і актуальне членуванняМісця заповідніУ графської садибі Стилістичний потенціал головних членів речення Особливості вираження підмета в різних функціональних стилях Стилістичні особливості вираження присудка Граматична зв'язок підмета і присудка: стилістична оцінка варіантів Стилістичні варіанти узгодження визначень і додатків Стилістична варіантність керованих форм Стилістичні особливості функціонування однорідних членів речення Стилістичний потенціал звернень Стилістичні функції вступних і вставних конструкцій Стилістична оцінка різних способів передачі чужої мови Стилістичні особливості різних типів складного реченняА. П. Чехов про синтаксис Л. II. Толстого Стилістична оцінка семантично рівних синтаксичних конструкцій Синтаксичні засоби створення експресії ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРИ публіцистичної та ораторської мови Комунікативний аспект культури мовлення: оратор і його аудиторія Композиція публічного виступу Способи і прийоми вираження заданого сенсу Аргументація на ораторській промови Публічний виступ: монолог чи діалог? Контакт оратора з аудиторією Аксіоми підготовки до публічного виступу
 
Наст >