Спеціальні можливості редагування в документі Word

Додавання спеціальних полів і об'єктів

Для додавання спеціальних полів в документ, створений в текстовому процесорі Word, необхідно відкрити вкладку Вставка, вибрати групу Текст і активізувати кнопку Експрес-блоки, потім із запропонованого списку вибирається меню Поле і в меню визначається категорія поля (наприклад, Користувач), а потім саме Поле. Через меню Вставка можна також додати в редагований текст дані про дату і час його створення: меню Вставка - Дата і час.

При роботі з полями використовуються наступні комбінації клавіш:

  • • Shift + F9 забезпечує перемикання між режимом перегляду кодів полів і результатів полів;
  • • F9 забезпечує оновлення поля;
  • • Ctrl + F9 дозволяє додати символ поля {}. Необхідно пам'ятати, що ці символи не можна вводити вручну, так як програма не сприйме інформацію всередині фігурних дужок як поле;
  • • Ctrl + F11 дозволяє заблокувати поле від зміни;
  • • Ctrl + Shift + F11 дозволяє розблокувати поле;
  • • Ctrl + Shift + F9 дозволяє від'єднати поле і перетворити його в поточний результат (без можливості скасування цієї операції).

Повтор і скасування операцій редагування

При редагуванні документів практично будь-яку введену команду можна скасувати. Зробити це можна, клацнувши мишею по кнопці Скасувати або вибравши команду Отменить ... з меню Правка. У текстовому процесорі Word +2010 користувач може скасувати не більше 100 введених команд, використовуючи поле списку команди Скасувати. Відновити або вибрати скасовану команду зі списку можна, клацнувши мишею по кнопці Повернути.

Ще один зручний прийом редагування - це повтор останньої команди. Ця операція виконується при натисканні клавіші F4 або при виборі команди Повторить ... (англ. Repeat) з меню Правка (англ. Edit). При використанні цього прийому слід пам'ятати, що якщо останнє редагування вироблялося через операції меню, то повторюється вся ланцюжок команд редагування, якщо ж останнє редагування вироблялося через панель редагування, то повторюється тільки остання команда.

Переміщення по документу

Для переміщення по редагованому документом використовуються вертикальна і горизонтальна лінійки прокрутки, а також деякі певні комбінації клавіш на клавіатурі.

Використовуючи кнопки лінійки прокрутки, можна перейти: на рядок вгору, на рядок вниз, на сторінку вгору, на сторінку вниз, можливо також плавне переміщення тексту в межах вікна.

Комбінації клавіш, які дозволяють здійснювати переміщення по документу, наведено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Переміщення по документу за допомогою клавіш

Комбінація клавіш

Куди переміщує позицію введення

Стрілки <↑>, <↓>

ΐ

Попередня рядок

4

Наступний рядок

Ctrl + ↑

Попередній абзац

Ctrl + ↓

Наступний абзац

Alt + ↑

Попередній об'єкт

Alt + ↓

Наступний об'єкт

Стрілки <→>, <←>

На один символ вліво

На один символ вправо

Ctrl + ←

На одне слово вліво

Ctrl + →

На одне слово вправо

<Page Up>, <Page Down>

Page Up

Попередній екран

Page Down

Наступний екран

Ctrl + Page Up

Попередня сторінка

Ctrl + Page Down

Наступна сторінка

Alt + Page Up

Верх стовпця

Alt + Page Down

Піз стовпця

<Home>, <End>

Home

Початок рядка

End

Кінець рядка

Ctrl + Home

Початок документа

Ctrl + End

Кінець документа

Інші клавіші

Shift + F1

Виклик контекстної довідки

F5

Діалогове вікно "Перехід"

Shift + E5

11редидущая позиція введення

Ctrl + F6

Вікно наступного документа

F11

Наступне поле

Shift + F11

Попереднє поле (як і Shift + F1)

F9

Оновлення значення нулів

Shift + F9

Зміна режиму відображення Значення поля / Код поля

Використовуючи команду Знайти - Перейти з вкладки Головна група Редагування, можна дати програмі команду переходу на будь-який рядок, розділ, сторінку, закладку, примітка, виноску, малюнок, таблицю і т.д. Для виклику діалогового меню Перейти потрібно натиснути функціональну клавішу F5. Викликати діалогове меню Перейти також можна, двічі клацнувши мишею в області статус-рядки, отображающей координати розташування курсору в документі.

Якщо перехід здійснюється не посторінково, а з іншим кроком, то при клацанні по кнопках і не відбувається постраничное листание. Щоб відновити їх дію, необхідно клацнути по кнопці Про між ними і вибрати піктограму перегортання посторінково.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >