Визначення параметрів абзацу

Одним з головних елементів оформлення документа в текстовому процесорі Word є абзац. Абзацом для програми текстового редактора є фрагмент тексту, розташований між двома символами кінця абзацу. Символ кінця абзацу вводиться при натисканні клавіші Enter. Абзац може складатися з декількох рядків тексту, а може містити тільки сам символ кінця абзацу (порожній абзац). Всі характеристики абзацу закодовані в символі кінця конкретного абзацу.

Зазвичай при натисненні клавіші Enter створюється абзац з характеристиками, що копіюють параметри попереднього абзацу. При видаленні символу кінця абзацу всі характеристики подальшого абзацу перебудовуються під характеристики попереднього абзацу.

Встановити параметри абзацу можна, вибираючи команди з групи Абзац вкладки Головна або до набору тексту, або переформатувавши раніше набраний текст. При зміні параметрів абзацу курсор повинен знаходитися в межах абзацу. Для переформатування кількох абзаців вони повинні бути виділені.

Технологія визначення основних параметрів абзацу включає в себе завдання власне геометрії абзацу, інтервалів до і після абзацу, міжрядкового інтервалу для тексту усередині абзацу, виду вирівнювання тексту абзацу, визначення положення абзацу на сторінці, спеціального оформлення меж абзацу і заливки кольором фону абзацу.

Геометрія абзацу

Установка відступів абзацу здійснюється в групі Абзац вкладки Головна, далі вкладка Відступи і інтервали. У категорії Відступ значення полів Ліворуч і Праворуч визначають положення тексту відносно лівого і правого полів сторінки. Поле Перший рядок визначає потрібний тип відступу першого рядка кожного виділеного абзацу. Варіант Немає в цьому полі вирівнює перший рядок кожного виділеного абзацу по лівому відступу. Варіант Відступ зрушує вправо початок першого рядка кожного виділеного абзацу на величину, зазначену в нулі На ... Варіант Виступ зрушує в кожному виділеному абзаці всі рядки, крім першої, вправо на величину, зазначену в нулі На ... На рис. 11.3 схематично представлені всі параметри геометрії абзаців.

Параметри геометрії абзаців

Рис. 11.3. Параметри геометрії абзаців

Якщо необхідно, щоб текст розташовувався на лівому або правому полі сторінки, то слід задати від'ємне значення відступів.

Поле Рівень використовується, якщо тільки передбачається надалі працювати з документом в режимі Структура.

Перемикач Не додавати інтервал між абзацами одного стилю дозволяє використовувати в абзацах, розташованих один за іншим, однакові стилі заголовків, при цьому в наступному абзаці такого ж стилю не буде застосований відступ перед абзацом, що відповідає цьому стилю.

Важливо також пам'ятати, що відступи абзацу можна встановити, використовуючи вертикальну вимірювальну лінійку. Для цього потрібно переміщати маркери відступів по вимірювальній лінійці в потрібному напрямку (при цьому курсор повинен знаходитися в змінюваному абзаці).

Інтервали перед і після абзацу

Параметри Інтервали "перед" і "після" абзаца використовуються для визначення розміру відступу перед абзацом або після нього. Такі настройки найчастіше використовуються для абзаців заголовків, щоб відокремлювати їх від основного тексту. На вкладці Відступи і інтервали можна встановити інтервали, що визначають величину міжрядкового інтервалу і відстань між абзацами. Поле Перед визначає величину відстані перед першим рядком для кожного виділеного абзацу. Ця величина повинна мати позитивне десяткове значення. Поле Після визначає величину інтервалу після кожного виділеного абзацу. Ця величина також повинна мати позитивне десяткове значення.

Міжрядковий інтервал

Параметр Міжрядковий інтервал використовується, якщо необхідно змінити інтервал між рядками усередині абзацу. Поле параметра Міжрядковий визначає відстань по вертикалі між рядками тексту. Міжрядковий інтервал Одинарний встановлює міжрядковий інтервал для кожного рядка відповідно з найбільшим символом використовуваного шрифту. Можна встановити інтервали 1,5 рядки, Подвійний. Вибір параметра інтервалу Мінімум встановлює мінімальний міжрядковий інтервал, який може встановити Word, враховуючи різні ситуації, наприклад, символи верхнього індексу; інтервал Точно встановлює фіксований міжрядковий інтервал, який Word НЕ переналаштовує, ця опція задає однаковий міжрядковий інтервал між всіма рядками; інтервал Множник встановлює кратність міжрядкового інтервалу одинарному інтервалу. Зазвичай при макетуванні тексту оптимальним міжрядковим інтервалом вважається значення міжрядкового інтервалу, рівне 1,5. Слід пам'ятати, що при встановленні значення міжрядковий інтервал Точно необхідно бути особливо уважним, так як при виборі розміру шрифту, більшого, ніж розмір інтервалу Точно, текст буде обрізатися по висоті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >