Використання стилів оформлення при форматуванні документа

Поняття стилів документа

Грамотне оформлення документа передбачає оформлення його з використанням стилів. Поняття стилю включає в себе сукупність параметрів оформлення тексту - абзаців, шрифту, обрамлення і т.д. Форматуючи абзац яким-небудь стилем, можна за один крок (одну дію) застосувати до цього тексту цілу групу заданих раніше форматів оформлення всіх його елементів. Стилі допомагають забезпечити узгоджується форматування і дозволяють без ручного переформатування тексту швидко оновити зовнішній вигляд документа.

У програмі Word for Windows є стандартний набір стилів, за допомогою яких можна відформатувати як прості абзаци, так і заголовки, підписи під малюнками, елементи змісту і т.д. За замовчуванням при наборі тексту Word застосовує стиль Звичайний (англ. Normal). При створенні таких елементів тексту, як заголовки, виноски і таблиці, можна також застосувати один із стандартних стилів, доступних у всіх документах Word, наприклад будь-який з стилів заголовка. Стилі можна використовувати в їх стандартній формі, тобто такими, як вони є, можна змінювати будь-які компоненти стандартних стилів або створювати власні стилі.

Текстовий процесор Word поставляється з попередньо відформатовані моделями документів, або шаблонами, які допомагають при створенні документів звичайних типів. Коли створюється новий документ, то в нього з шаблону, на якому він базується, копіюються і всі базові стилі.

Застосування стандартних стилів

Для того щоб відформатувати фрагмент тексту яким-небудь стилем, треба виділити його або поставити курсор в абзац, якщо він буде переформатуватися тільки один, і вибрати з групи Стилі на вкладці Основне необхідний стиль. Після цього абзац, в якому знаходиться курсор, або група виділених абзаців переформатуються, підкоряючись параметрах обраного стилю.

Призначити стиль якого-небудь з абзацом можна, використовую панель Сталий (вона з'являється при натисканні на кнопці категорії Стилі на вкладці Основне). Список доступних стилів можна розширювати або змінювати. Для цього необхідно клацнути по стрілці поруч із кнопкою Змінити стилі та вибрати потрібний набір стилів. Можна також відкрити панель інструментів Стилі, клацнувши по кнопці групи Стилі, і вибрати потрібний стиль з цього списку.

Редагування стилів

Програма Word for Windows дозволяє не тільки створювати, а й редагувати власні і стандартні стилі. При цьому необхідно пам'ятати, що імена стандартних стилів змінювати не можна.

Для редагування стилів у новій версії програми є кілька методів. Найпростіший - це вказати на ім'я підлягає редагуванню стилю в списку стилів панелі інструментів, далі натиснути по стрілці списку праворуч і вибрати команду Змінити, після чого в діалоговому вікні клацнути але кнопці Формат і, вибравши потрібні параметри, змінити їх. Зверніть увагу, що зміна в стилі можна зберегти тільки для цього документа або для новостворюваних документів, заснованих на прикріпленому до документа шаблоні.

Створення власних стилів

При редагуванні документа може знадобитися створення власних стилів оформлення. Створити власний стиль можна, клацнувши по кнопці Створити стиль на панелі Стилі. У діалоговому вікні Створення стилю (англ. New Style) необхідно присвоїти ім'я новому стилю, визначивши при цьому базовий стиль (поле Заснований на стилі, англ. Based On) і стиль абзацу, який буде створений після натискання клавіші Enter в процесі набору тексту (поле Стиль наступного абзацу, англ. Style for Following Paragraph).

У діалоговому вікні Створити стиль натискається кнопка Формат (англ. Format), потім послідовно вибираються параметри форматування стилю (Шрифт, англ. Font, Абзац, англ. Paragraph; Кордон, англ. Border, Табуляція, англ. Tabs і т.д.) і визначаються їх значення.

Для того щоб створений стиль був доступний для всіх документів, що базуються на поточному шаблоні, необхідно вибрати перемикач У нових документах, що використовують цей шаблон. Завершення процесу створення стилю відбувається при натисканні кнопки ОК в діалоговому меню Створення стилю. Зверніть увагу, що після завершення створення стилю абзац, в якому стояв курсор, переформатується створеним стилем.

Якщо в параметрах налаштування програми (розділ меню Файл - Параметри - Додатково - Збереження) вибраний перемикач Запит на збереження шаблону Звичайний, то для збереження змін стилю в шаблоні необхідно відповісти ствердно на запит системи про збереження змін в шаблоні.

Створити новий стиль можна на прикладі вже оформленого абзацу. Для цього необхідно виділити абзац, оформлення якого передбачається зберегти як новий самостійний стиль. У категорії Стилі вкладки Головна виберіть рядок Зберегти виділений фрагмент як новий експрес-стиль. У діалоговому вікні введіть ім'я нового стилю. При необхідності введіть створений таким методом стиль в шаблон, використовуючи команду Стиль - Змінити, встановивши перемикач У нових документах, що використовують цей шаблон.

Перейменування, копіювання і перенесення стилів

У процесі редагування документа може виникнути необхідність перейменування створених користувачем стилів. Для цього на панелі інструментів Стилі натискається кнопка Управління стилями. У діалоговому вікні необхідно клацнути по кнопці Імпорт / Експорт і в діалоговому вікні Організатор можна копіювати, видаляти і перейменовувати стилі документа.

У режимі перегляду документа "Черновик" можна відобразити імена стилів в спеціальній області стилів. Для цього в розділі меню Файл - Параметри в категорії Додатково, група Екран вибирається команда Ширина смуги стилів в режимах чернетки і структура і здасться ширина області стилів (1,8 см).

Програма розрізняє стилі абзацу і символу, при створенні стилю можна вказати, що створюваний стиль буде стилем символу, а не абзацу, і застосовувати його для форматування окремих символів. У програмі є можливість забезпечити узгоджується форматування, використовуючи для смислового виділення окремих слів або фраз стилі символів. Можна використовувати команду Тема з вкладки Розмітка сторінки, щоб подивитися, як використання іншої теми змінить вигляд документа.

Для довідки

При роботі зі стильовим оформленням абзаців важливо дотримуватися певних правил.

  • 1. Не слід застосовувати форматування абзаців через розділи меню Формат - Шрифт і Формат - Абзац, якщо абзацу вже призначений певний стиль. В іншому випадку програма буде вважати, що ручне форматування пріоритетнішою, ніж стильове, і надалі при зміні стилю переформатувати вручну фрагменти залишаться без зміни.
  • 2. Якщо в процесі роботи до форматувати стиль фрагменту застосовувалося ручне форматування, а потім виникла необхідність знову відновити стандартне форматування стилями, потрібно перевизначити ще раз цей стиль. Зверніть увагу, що для Word 2003 в цьому випадку виконуються наступні дії:
    • • виділяється фрагмент;
    • • призначається фрагменту той же самий стиль;
    • • на питання програми Перевизначення стилю вибирається варіант відповіді Перевизначити - Формат виділеного фрагмента, використовуючи даний стиль.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >